Projekty EUSkoleniaPartneriExperti on

Medzinárodní experti RRA Minimize

Chcete expandovať a potrebujete medzinárodných expertov - sme tu pre Vás!

  
spacer
Hľadám expertov Minimize

Pomôžeme Vám presadiť sa na zahraničných trhoch:

RRA poskytuje konzultácie a poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov v teritoriálnom okruhu Balkán /Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko Rumunsko/.

Organizuje zahraničné obchodné misie za účasti firiem zo SR. Usporadúva firemné prezentácie v rámci svojich expozícií na domácich i zahraničných veľtrhoch a výstavách, prezentácie výrobkov a služieb v spolupráci s partnerskými organizáciami doma a  v zahraničí.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt:

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Pražská 27
811 04 Bratislava

Tel.: +421 2 2072 8392
Mobil: +421 910 927 151
E-mail: info@rrasenec-pezinok.sk

  
spacer
Som expert Minimize

Chcete pracovať ako expert alebo konzultant v rámci medzinárodných projektov?

RRA hľadá expertov na krátkodobú či dlhodobú misiu v rôznych oblastiach ako je napríklad zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, regionálny rozvoj, životné prostredie a pod.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Kontakt:

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Pražská 27
811 04 Bratislava

Tel.: +421 2 2072 8392
Mobil: +421 910 927 151
E-mail: info@rrasenec-pezinok.sk

  
spacer

dummy