Aktuality Minimize
Finančná podpora pre cestovný ruch v súvislosti s Covid-19 - Tuesday, December 15, 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky od 15. decembra 2020 začína poskytovať pomoc vo forme finančného príspevku pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov najmä z oblasti cestovného ruchu, ktorým v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, spôsobujúceho COVID-19 poklesli tržby o 40 % oproti minulému roku. Ide o tzv. „pomoc de minimis“ (do výšky 200 000 eur) na pokrytie aspoň časti fixných nákladov.

Žiadosť o finančný príspevok je potrebné podať elektronicky cez portál slovensko.sk.
Užitočné informácie k vyplneniu jednotlivých polí formulára nájdete aj v inštruktážnom video návode alebo v príručke, zverejnenej k výzve.
K dispozícii je aj kontrolný zoznam, čo všetko je potrebné k podaniu žiadosti.

Všetky informácie a podporné dokumenty ohľadom nároku na príspevok, jeho výške a spôsobe vyplácania nájdete priamo na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

SIEA VYHLASUJE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O KREATÍVNE VOUCHERY V ROKU 2020 - Friday, July 31, 2020

Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov uviedol to vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič. SIEA podľa neho zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3. do 31. augusta.

Viac informácií nájdete v priloženom článku.
 read more ...

P4CA: The context of apprenticeships and work-based learning in Slovakia - Friday, June 26, 2020

Within the project: Partnerships for Creative Apprenticeships (P4CA), we wrote an article about how it works and at the same time does not work in the field of apprenticeship education in Slovakia. The article can be found in the attachment. 

 read more ...

Podnikateľský Handbook Azerbajdžanu - Monday, June 22, 2020

V prílohe si Vám dovoľujeme poskytnúť Handbook pre slovenského podnikateľa na vstup do Azerbajdžanu. V dokumente nájdete ekonomické informácie o teritóriu a informácie pre podnikanie v Azerbajdžane. 

 read more ...

Otvorené fórum REGIONY2030-závery - Monday, June 22, 2020

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr dňa 12.júna 2020 zorganizovala v Kremnici Otvorené fórum REGIONY2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové obdobie EÚ 2021-2027.