Aktuality Minimize
Katalóg investičných príležitostí v Gruzínsku a online aukcia - 4. marca 2020

Dávame do pozornosti katalóg 100 investičných príležitostí vytvorený gruzínskym ministerstvom hospodárstva. Nachádzajú sa v ňom pozemky, industriálne priestory, ťažba nerastných surovín, ale aj hotely a minerálne pramene.

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spustila spoluprácu s partnermi v Gruzínsku - 20. februára 2020

V priebehu posledných dní sme podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu s viacerými gruzínskymi partnermi. 

 viac informácií ...

Úvodné stretnutie k projektu PARTNERSHIP FOR CREATIVE APPRENTICESHIPS (P4CA), LONDÝN - 2. decembra 2019

V utorok 26. 11. 2019 sme v Londýne úspešne otvorili nový Erasmus+ projekt P4CA (Partnership for Creative Apprenticeships).

 viac informácií ...

Druhé stretnutie partnerských organizácií k projektu Learn2create v Bratislave - 17. októbra 2019

V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sme hosťovali druhé pracovné stretnutie v rámci projektu Learn2create u nás v Bratislave, kde sa stretli hlavný partner projektu ARTeria (PL) a partnerské organizácie Innogate (ES), Materahub (IT), Dimitra (GR) a Rinova (UK). 

 viac informácií ...

Kto je/bude mentor pre podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle? - 16. októbra 2019

V dňoch 2. až 4. októbra 2019 sme sa zúčastnili 3-dňového workshopu a pracovného stretnutia u partnerov DIMITRA v gréckej Larisse. 

 viac informácií ...

Štúdijná návšteva z Moldavska - Čistenie odpadových vôd (10-12 September 2019) - 17. septembra 2019

V dňoch 10-12 septembra 2019 sa uskutočnila štúdijná návšteva v rámci projektu “Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred (Better Waste Water Management Step by  Step)”, podporená z programu SlovakAid. 

 viac informácií ...

RRA SP na Diaspora Day v Straseni, Moldavsko - 20. augusta 2019
V nedeľu 18. augusta 2019 sa v centrálnom parku "Ștefan cel Mare şi Sfânt" v obci Strășeni, Moldavsko uskutočnil tretí ročník mestského festivalu Diaspora Day.  viac informácií ...

Zhrnutie výsledkov prieskumu k projektu Bridging the Gap - 12. júla 2019

Prinášame článok, ktorý predstavuje výsledky medzinárodného prieskumu, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu Bridging the Gap v období január 2019 - máj 2019 na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a Veľkej Británii (Anglicko). 

 viac informácií ...

Slovak-Georgian Business Forum 14.6.2019, Bratislava - 18. júna 2019

June 14, 2019 we had an opportunity to be a part of SK - GE Business Forum that took place in Bratislava. This forum titled "Doing Business in Georgia" was a final activity of our project “Young Unemyployment Towards Enterpreneurship” (YUTE). 

 viac informácií ...

SK – GE Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 17. júna 2019
Dňa 14. júna 2019 sme sa zúčastnili SK - GE Business Forum, v rámci ktorého sa predstavil aj bilaterálny projekt “Podpora malého a stredného podnikania - Young Unemployment towards Enterpreneurship” (YUTE).  viac informácií ...

Druhé pracovné stretnutie s partnerskými organizáciami projektu Bridging the Gap, Matera (Taliansko) - 3. júna 2019
V dňoch 30. a 31. mája 2019 sme sa zúčastnili druhého pracovného stretnutia v rámci projektu Bridging the Gap v Matere, kde sa stretli taliansky MateraHub (IT) za prítomnosti ostatných partnerských organizácií ARTeria (PL), Dimitra (GR), ProMalaga (ES), Rinova (UK) a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (SK). Stretntuie bolo sprevádzané multiplikačným podujatím pre miestnych aktérov a stakeholderov. viac informácií ...

Slovensko-Gruzínske Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 7. mája 2019

Slovensko-Gruzínske Business Forum sa uskutoční 14.6.2019 v Grand Hotel River Park na Dvořákovom nábreží 6 v Bratislave. Fórum začína o 10:30 a bude nasledovať B2B (Business to Business) stretnutiami podnikateľov a neskôr predstavením gruzínskych výrobkov.

Viac informácií v AJ nájdete na tomto linku.

 

Gruzínsko-Rakúske Business Forum - 2. mája 2019

Dňa 13.mája 2019 sa uskutoční Gruzínsko-Rakúske Business Fórum v Tbilisi. Fórum začína o 10:30 miestneho času a o 12:00 bude pokračovať B2B (business to bussiness) stretnutiami podnikateľov. 

Viac informácií v anglickej verzii udalosti:
We would like to inform you that Georgian-Austrian Business Forum will take place on May 13, 2019 at Lolita Hotel in Tbilisi (address: 7 Chovelidze str. ). The forum starts at 10.30 a.m. The forum will be followed by B2B meetings starting at 12:00 noon.
 
In case of your interest please confirm your attendance till May 8 at info@eugbc.net or Tel: + 995 (32) 2 90 36 91
 
In order to agree time of B2B meeting/meetings with the respective Austrian Companies, please contact to Representative of Austrian Economic Chamber Ms. Ana Lataria T +995 322 434 401, M +995 577 208 852, email: tbilisi@advantageaustria.org

 

Spustenie projektu Learn 2 Create - 5. apríla 2019

Úvodné stretnutie projektových partnerov projektu Learn 2 Create sa uskutočnilo začiatkom apríla 2019 v poľskom meste Zabrze.

 viac informácií ...

Postavenie vidieckych žien v poľnohoposdárstve - 18. marca 2019

Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár, zameraný na inklúziu žien do agrosektora a inšpiratívne príklady žien.

Seminár sa uskutoční dňa 25.marca 2019 v Agroinštitúte Nitra, miestnosť S3.

Viac informácii v pozvánke.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie PHZ - tlač - 12. marca 2019

Výzva na zistenie PHZ - tlač
V rámci implementujúceho projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, plánujeme vydať katalóg s firmami, ktoré poskytujú produkty alebo službe pre vekovú kategóriu 50+ a sú súčasťou projektovej databázy.

Prosíme o zaslanie Vašej cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky: tlač katalógu a potrebná grafická upráva pre tlač.
Technické parametre:
Formát:     A5
Tlač:         farebna
Rozsah:    cca.120 strán   
Papier:     100-120g, matny
Obalka:     farebna-300g
Väzba:      spiralova/kruzkova
Náklad:     2000ks

Tlač musí byť zrealizovaná najneskôr do 18.5.2019

Svoje cenové ponuky nam môžete predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava v termine do 26.3.2019, do 15hod.

 

Výzva na cezhraničné spojenia v transeurópskej siete TEN-T - 25. januára 2019

Európska komisia spustila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF). Výzva je zameraná na chýbajúce spojenia a cezhraničné spojenia v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), najmä na:

- odstraňovanie prekážok a preklenutie chýbahúcich prepojení;

- práce týkajúce sa projektov cezhraničnej infraštruktúry pre železnice, vnútrozemské vodné cesty a cesty;

- lepšie prepojenie vnútroštátnych dopravných sietí.

Výzva CEF sa zameriava na projekty týkajúce sa periférnej komplexnej siete TEN-T.  Termín na predkladanie žiadostí je 24.apríla 2019 a je na ňu vyčlenených 65 miliónov EUR.

Európsky výbor regiónov zároveň organizuje informačné stretnutie formou workshopu, na ktorom predstavia politické priority výzvy na rok 2019 ako aj praktické informácie, ako pripraviť úspešný návrh a ďalšie dôležité základné informácie týkajúce sa procesu predkladania žiadostí ako aj následného hodnotenia.

Workshop sa uskutoční dňa 7.februára 2019 od 14hod do 15:30hod v Európskom výbore regiónov,  miestnosť JDE 52.

Ďalšie informácie získate na sekretariáte COTER na adrese coter@cor.europa.eu

 

Vzdelávacie kurzy pre 50+ pokračujú - 14. januára 2019

Pre veľký úspech a záujem spúšťame od 4.februára 2019 pokračovanie vzdelávacích kurzov.  V prípade záujmu sa informujte alebo hneď nahlasujte na emailovej adrese: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo jabraham@rrasenec-pezinok.sk, tel. 0911/280608.

 

 viac informácií ...

Úspešné ukončenie kurzov - Silver Economy - 20. decembra 2018

Od septembra do decembra 2018 prebiehalo v troch mestách niekoľko vzdelávacích kurzov, určených pre ľudí nad 50 rokov, ktoré boli organizované v rámci projektu „Silver Economy“ realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU.

 viac informácií ...

Spustenie projektu Bridging the Gap - 12. novembra 2018