Aktuality Minimize
Otvorenie TW projektu „Zvýšenie ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa - 16. decembra 2021

Úspešné otvorenie spoločného twinningového projektu financovaného EÚ „Zvýšenie ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa“, ktorý sa realizuje v rámci partnerstva medzi Severným Macedónskom a Slovenskom. 

Pre viac informácií: https://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-shahpaska-so-zaednicka-rabota-kje-gi-podobrime-pravata-na-rabotnicite-vo-slucai-na-nesolventnost-na.nspx

 viac informácií ...

Týždenný prehľad hospodárskych aktualít pre podporu podnikania v zahraničí - 9. decembra 2021

Dovoľujeme si zdieľať týždenný prehľad hospodárskych aktualít zo zahraničia, ktorý je zverejnený aj na portáli MZVEZ SR.

 viac informácií ...

Visiting local entrepreneurs from Kakheti region, November 22-29, 2021 - 8. decembra 2021

Within the framework of the ongoing Visegrad project "Strengthening the Rural Economy through Regional Branding", the Slovak-Georgian Chamber of Commerce (SGCC) and Kakheti Regional Development Foundation (KRDF) visited 8 municipalities in Kakheti region, Georgia on November 22-29, 2021.

 viac informácií ...

Druhé pracovné stretnutie k projektu - Towards effective occupational health services TE.OHS - 1. decembra 2021

Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo druhé pracovné stretnutie projektového tímu Inštitútu pracovného lekárstva Severného Macedónska – Prof. MUDr. Jovanka Bislimovska, Prof. MUDr. Sasho Stoleski a Prof. MUDr. Dragan Mijakovski - s riaditeľkou RRA Senec-Pezinok p. Ľ. Pavlovovou. Pracovné stretnutie sa konalo v priestoroch Inštitútu pracovného lekárstva, Skopje. 

 viac informácií ...

Pakt pre výskum a inovácie - 30. novembra 2021

Rada EÚ prijala dňa 26.novembra 2021 odporúčanie o Pakte pre výskum a inováciu v Európe a závery o budúcom riadení Európskeho výskumného priestoru (ERA).
 

Pakt pre výskum a inovácie definuje spoločné hodnoty a zásady pre výskum a inovácie v Európe, ako je sloboda vedeckého výskumu a voľný pohyb výskumných pracovníkov a vedeckých poznatkov. Obsahuje aj 16 spoločných prioritných oblastí pre spoločné opatrenia, od podpory otvorenej vedy až po posilnenie vedeckého vedúceho postavenia a excelentnosti Európskej únie.
 

Závery Rady zároveň obsahujú prvý politický program Európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa stanovuje 20 dobrovoľných opatrení na nasledujúce tri roky. Patrí medzi ne podpora atraktívnej a udržateľnej kariéry vo výskume, priblíženie vedy občanom a zlepšenie prístupu k excelentnosti v celej EÚ.
 

Paktom a závermi sa stanovuje nová vízia a priority, potvrdzuje sa záväzok EÚ a členských štátov voči Európskemu výskumnému priestoru a vytvára sa nová štruktúra jeho riadenia. Predstavujú významný míľnik pri vytváraní nového Európskeho výskumného a inovačného priestoru.

Pakt zároveň tak potvrdzuje ambíciu Európy uskutočniť reformy na podporu výskumu a inovácií a vytvára základ pre zjednodušenú koordináciu s členskými štátmi a aktualizovaný monitorovací mechanizmus na hodnotenie dosiahnutého pokroku. Novým riadením ERA sa zlepší súčasná štruktúra, čo umožní užšiu spoluprácu a koordináciu politík v celej EÚ a medzi jej členskými štátmi. Patrí k nim aj vypracovanie prvého politického programu ERA s konkrétnymi opatreniami na nasledujúce tri roky. Prioritné oblasti činnosti stanovené v Pakte poskytujú stabilný rámec pre aktualizáciu spoločného politického programu ERA na obdobie po roku 2024.
Začiatkom roka 2022 sa zriadi budúce fórum ERA – expertná skupina Komisie zložená zo zástupcov Komisie a členských štátov. V rámci fóra ERA budú členské štáty a Komisia spoločne navrhovať a koordinovať vykonávanie opatrení ERA, pripravovať budúce aktualizácie politického programu ERA a zabezpečovať zapojenie krajín pridružených k programu Horizont Európa, príslušných tretích krajín a zainteresovaných strán. Okrem toho sa do polovice roka 2022 vytvorí nový systém monitorovania ERA vrátane hodnotiacej tabuľky, prehľadu a online politickej platformy.
 

 

INFO SEMINÁR na predstavenie nových metód mentorovania v KKP - 11. novembra 2021

Erasmus+ projekt "Bridging the Gap" mal za cieľ zadefinovať nové metódy menotorovania zamerané na mladých podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Európe.

Príďte si vypočuť čo všetko sa nám podarilo v rámci projektu vypracovať a zrealizovať.

Pozývame Vás na info-seminár, v rámci ktorého Vám predstavíme jednotlivé výstupy predmetného projektu.

Info-seminár sa uskutoční dňa 18.novembra 2021 o 16hod. v kreatívnej miestnosti RelaxWorld Centra v Šamoríne (Bratislavska 29).

Tešíme sa na Vašu účasť a diskusiu s Vami!

 viac informácií ...

Zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou v dňoch 9. – - 10. novembra 2021

Sme veľmi radi, že sme sa mohli dňa 9.novembra 2021 priamo aktívne zúčastniť na Medzivládnej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou.

Na úvod účastníkov privítal pán minister hospodárstva SR Richard Sulik a následne s pani ministerkou hospodárstva Srbskej republiky pani Andjelkou Atanasković a členmi jej srbskej delegácie mal rokovanie v úzkom kruhu.

Ostatní účastníci sa rozdelili do expertných  pracovných skupín, kde mali priestor na spoločné rokovanie a vytváranie spoločných kontaktov a spoluprác.

Expertné skupiny boli zamerané na nasledovné oblasti spoluprác:

- energetika (s dôrazom na zelenú energiu a vodíkovú stratégiu);

- poľnohospodárstvo a lesníctvo;

- životné prostredie;

- doprava;

- investívie a ekonomická spolupráca vo všetkých oblastiach vzákomného záujmu.

So Srbskom máme dlhoročnú spoluprácu a veľmi dobré skúsenosti. Úspešne sme pripravili a  zrealizovali niekoľko projektov či už bilaterálnych alebo twinningových. Konkrétne jeden twinningový projekt v oblasti energetiky, 1 v oblasti sociálneho dialógu, 1 v oblasti bezpečnosti pri práci, 1 zameraný na ochranu spotrebiteľa a tento rok sa začal realizovať twinnigový projekt opäť zameraný na ochranu spotrebiteľa a nadväzuje na predchádzajúci.  Zároveň sme začali implementovať v októbri trilaterálny projekt podporený programom Slovak Aid. Projekt je zameraný na ochranu a bezpečnosť pri práci v Srbsku a Severnom Macedónsku.

Veríme, že v našej dobre rozbehnutej spolupráci budeme naďalej pokračovať.

 

Pozvánka na info-seminár k projektu "Learn2Create" zameraného na vzdelávanie prácou - 8. novembra 2021

Pozývame Vás tzv. multiplikačné podujatie, ktoré zrealizujeme formou Info-seminára v priestor RelaxWorld, Bratislavska 29 Šamorín, kreatívna miestnosť, dňa 18.novembra 2011 o 14hod.

Cieľom podujatia je predstavenie cieľa a výsledky projektu Learn2Create, realizovaného v rámci programu Erasmus+ . Spolu nahliadneme do online vzdelávacej platformy a prejdeme si jej niekoľko vzdelávacích nástrojov  ako podnet do diskusie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 viac informácií ...

Towards effective occupational health services - Opening Ceremony - 5. novembra 2021

The Serbian Institute of Occupational Health “Dr. Dragomir Karajović” in close cooperation with partners IOHRNM, WHO Collaborating Center for Occupational Health, Skopje, Republic of North Macedonia and Regional Development Agency Senec-Pezinok, Bratislava, Slovakia organised the national Opening Ceremony of the SlovakAid funded project “Building of effective state administration authorities for control of occupational health services in Serbia and North Macedonia“.

Further information can be found in the attachment.

 viac informácií ...

Visegrad partners in Telavi, Georgia - 9. augusta 2021

We spent two days organising an international workshop within our ongoing Visegrad project "Enhancing Rural Economy through Regional Branding" in Kakheti, Georgia. 

 viac informácií ...

Týždenný prehľad hospodárskych aktualít pre podporu podnikania v zahraničí - 25. júna 2021

Dovoľujeme si zdieľať týždenný prehľad hospodárskych aktualít zo zahraničia, ktorý je zverejnený aj na portáli MZVEZ SR - „Podnikajme v zahraničí“.  

 viac informácií ...

Final conference of the Twinning project "Support and improvement of safety and health at work and l - 9. júna 2021

 The final conference of the Twinning project "Support and improvement of safety and health at work and labor inspection in the Republic of Serbia“ was held on June 9th, 2021 in Belgrade at the Palace of Serbia, Belgrade Hall, starting at 11:00 am in the presence of Prof. Dr. Darija Kisić Tepavčević, Minister of Labour, Employment, Veterans and Social Affairs.

 viac informácií ...

Investment opportunities in Guria region, Georgia - 31. mája 2021

We would like to draw your attention to the investment opportunities in Guria region in Georgia. Please see investment profile of Chokhatauri municipality.

 viac informácií ...

Investment opportunities in Guria region, Georgia - 31. mája 2021

We would like to draw your attention to the investment opportunities in Guria region in Georgia. Please see investment profile of  Ozurgeti municipality. 

 viac informácií ...

Investment opportunities in Guria region, Georgia - 31. mája 2021

We would like to draw your attention to the investment opportunities in Guria region in Georgia. Please see investment profile of Ekadia park as a new touristic destination in Ozurgeti municipality.

 viac informácií ...

Katalóg investičných projektov a nehnuteľností 2021 v Gruzínsku - 6. mája 2021

Radi by sme vám sprostredkovali katalóg investičných projektov a nehnuteľností 2021 vytvorený Štátnou agentúrou pre podporu investícií „Enterprise Georgia“, ktorý obsahuje informácie o štátnom nehnuteľnom majetku a podnikoch pripravených na privatizáciu.

 viac informácií ...

Návrh novej organizačnej štruktúry na Ministerstve vnútra Severeného Macedónska - 23. februára 2021

"Myšlienka otvorených a bezpečných hraníc pre všetkých je jedným z pilierov, o ktoré sa opiera Európska únia. Posilnenie národných kapacít v oblasti integrovanej správy hraníc má pre našu krajinu mimoriadny význam na jej ceste k splneniu európskych a schengenských štandardov",
uviedol severomacedónsky minister vnútra Oliver Spasovski na predstavení návrhu organizačnej štruktúry, ľudských zdrojov a riadenia ľudských zdrojov, pre Ministerstvo hraničných záležitostí a migrácie a regionálne centrá pre pohraničné veci, ktoré sa konalo dňa 23.februára 2021.

Daná aktivita vznikla v rámci twinningového projektu „Zosúladenie vnútroštátnych systémov s požiadavkami EÚ na správu hraníc a Schengenu - MK 16 IPA JH 01 18“, realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok spolu s Policajným prezídiom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovinskej republiky.

Projekt sa realizuje v rámci reformných snáh na Ministerstve vnútra Severného Macedónska  a mal by byť ukončený v polovici roka 2021. Projekt je rozdelený do dvoch zložiek:

1) príprava plánu na prijatie európskych právnych predpisov v oblasti Schengenu, a to aktualizáciou právnych predpisov v oblasti integrovanej správy hraníc a Schengenského akčného plánu;

2)  posilnenie administratívnych a technických kapacít v oblasti integrovanej správy hraníc.

Pán Spasovski pripomenul, že už na začiatku tohto projektu bolo zrejmé, že ministerstvo vnútra a ďalšie relevantné orgány  urobia sériu komplexných úprav, ktorých konečným cieľom je úspešné prijatie noriem EÚ vo všetkých oblastiach týkajúcich sa riadenia hraníc. A jednou z hlavných aktivít projektu je aj zlepšenie riadenia ľudských zdrojov na ministerstve. Návrh organizačnej štruktúry, ľudských zdrojov a riadenia ľudských zdrojov je výsledkom niekoľkomesačnej práce.
Prikladáme niekoľko článkov zverejnených o danej udalosti v miestnych mediách Severného Macedónska:

https://mvr.gov.mk

https://denesen.mk

https://sitel.com.mk

https://daily.mk 

 

 

Finančná podpora pre cestovný ruch v súvislosti s Covid-19 - 15. decembra 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky od 15. decembra 2020 začína poskytovať pomoc vo forme finančného príspevku pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov najmä z oblasti cestovného ruchu, ktorým v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, spôsobujúceho COVID-19 poklesli tržby o 40 % oproti minulému roku. Ide o tzv. „pomoc de minimis“ (do výšky 200 000 eur) na pokrytie aspoň časti fixných nákladov.

Žiadosť o finančný príspevok je potrebné podať elektronicky cez portál slovensko.sk.
Užitočné informácie k vyplneniu jednotlivých polí formulára nájdete aj v inštruktážnom video návode alebo v príručke, zverejnenej k výzve.
K dispozícii je aj kontrolný zoznam, čo všetko je potrebné k podaniu žiadosti.

Všetky informácie a podporné dokumenty ohľadom nároku na príspevok, jeho výške a spôsobe vyplácania nájdete priamo na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

SIEA VYHLASUJE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O KREATÍVNE VOUCHERY V ROKU 2020 - 31. júla 2020

Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov uviedol to vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič. SIEA podľa neho zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3. do 31. augusta.

Viac informácií nájdete v priloženom článku.
 viac informácií ...

P4CA: The context of apprenticeships and work-based learning in Slovakia - 26. júna 2020

Within the project: Partnerships for Creative Apprenticeships (P4CA), we wrote an article about how it works and at the same time does not work in the field of apprenticeship education in Slovakia. The article can be found in the attachment. 

 viac informácií ...

Podnikateľský Handbook Azerbajdžanu - 22. júna 2020

V prílohe si Vám dovoľujeme poskytnúť Handbook pre slovenského podnikateľa na vstup do Azerbajdžanu. V dokumente nájdete ekonomické informácie o teritóriu a informácie pre podnikanie v Azerbajdžane. 

 viac informácií ...

Otvorené fórum REGIONY2030-závery - 22. júna 2020

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr dňa 12.júna 2020 zorganizovala v Kremnici Otvorené fórum REGIONY2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové obdobie EÚ 2021-2027.

Fórum vytvorilo priestor pre aktérov regionálneho rozvoja a ich sietí združených v iniciatíve Regióny 2030, ktorá spoločne reprezentuje záujmy inštúcií a  organizácií  podnikateľského, verejnoprávneho, neziskového a mimovládneho sektora. Venovalo sa najmä potrebe dôslednejšiemu uplatneniu Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych fondov, princípom otvoreného vládnutia, témam potreby viacúrovňového riadenia regionálneho rozvoja, integrovaného prísupu, výrazne účinnejšej podpory vnútornej regionálnej a miestnej ekonomiky a udržateľnosti zamenstanosti. 

V pléne boli prezenetované konkrétne príklady dobrej praxe, ako budovať dôveru medzi jednotlivými aktérmi a uplatňovať hodnoty a princípy partnerstva, orientácia na odbornosť, predchádzanie korupcie a udržateľnosť rozvojových kapacít.

Viac o podujatí nájdete na stránke  Regiony2030.

 

EU grants €314 million to innovative companies to combat the virus and support recovery - 16. júna 2020

The Commission announced few days ago that it has awarded nearly €166 million, via the European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot, to 36 companies set to combat the coronavirus pandemic. In addition, over €148 million will be granted to another 36 companies set to contribute to the recovery plan for Europe, bringing the total investment from Horizon 2020, the EU's research and innovation programme, to €314 million in this round.

Please see the following link for more details: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1007

 

Tourism can be a platform for overcoming the pandemic - 12. júna 2020

The Secretary-General of the United Nations A.Guterres: Tourism can be a platform for overcoming the pandemic. By bringing people together, tourism can promote solidarity and trust – crucial ingredients in advancing the global cooperation that is so urgently needed at this time. 

Please see the following link for more details: https://www.unwto.org/news/tourism-can-promote-solidarity-un-secretary-general-antonio-guterres

 

EBRD launches online learning resource for small businesses - 5. júna 2020

The EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) is launching a free-to-use online learning and advice programme to support micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) confronted with the economic impact of the coronavirus pandemic.

The first module, “Crisis management: Your customers and suppliers” will provide advice on how to keep your business supply chain moving and the cash coming in. It will be available from today, with the remaining four modules to be available shortly afterwards. All resources will be offered in Arabic, English, Russian, Ukrainian and Turkish. 

Plese see link below where you can find all necessary information including links. In order to access the e-learning you have to register. Without registration, the learners have no access to the e-learning framework. 

 viac informácií ...

Online self-directed course - Communication is Aid - 3. júna 2020

We would like to bring another interesting course on the topic of Communicating with crisis-affected communities into your attention. This is the new and improved course, made in collaboration by CDAC and the Humanitarian Leadership Academy.

 viac informácií ...

Interactive e-learning course - Introduction to International Humanitarian Law (IHL) - 3. júna 2020
We would like to bring an interesting introductory course on the basics of International Humanitarian Law (IHL) into your attention. It is principally addressed to humanitarian practitioners, policy-makers and other professionals who are keen on understanding how and when this body of law applies, and whom it protects. 
 
 viac informácií ...

COVID-19: Responding to the Crisis. Building a Better Future - 2. júna 2020

VIENNA, 26 May 2020 – The COVID-19 response framework of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), titled Responding to the Crisis. Building a Better Future, outlines UNIDO’s approach to the crisis on the basis of three pillars:

Prepare and contain: Support the preparation for the health crisis and containing its economic consequences. Protect supply chains, the productive sector and its workers.
Respond and adapt: Support the adaptation of the productive sector to respond, utilizing inclusive and sustainable solutions, and building resilience.
Recover and transform: Support the recovery and transformation towards inclusive, resilient and sustainable economies through inclusive and sustainable industrial development (ISID).
These pillars are mutually inclusive, and highlight: partnerships to accelerate the global response; integrated service packages tailored to each Member State’s particular situation and needs; capacity building and knowledge exchange based on lessons learned; best practices and best available technologies. The packages aim at supporting countries with comprehensive socio-economic recovery approaches, geared towards ISID results at scale. Please find the position paper below. 
 viac informácií ...

EIB Board approves €25 billion Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19 crisis - 2. júna 2020

On 26 May the Board of Directors of the European Investment Bank has agreed on the structure and business approach of the new Pan-European Guarantee Fund to tackle the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Please find more information below. 

 viac informácií ...

Medical professionals want green recovery from COVID-19 - 2. júna 2020

Since we believe this is important, we share an article published by United Nations Climate Change on the topic of doctors and medical professionals from around the globe who have called on world leaders to “recover better” from the economic decline caused by the COVID-19 crisis by investing in a low-carbon and resilient economy that would bring substantial health as well as environmental benefits. Please find attached article including open letter and list of signatories. 

 viac informácií ...

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci! - 28. apríla 2020

Vážený čitateľ, dnes - 28. apríla 2020 - je Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci! Tento rok je oveľa odlišnejší ako tie predchádzajúce. V súčasnosti takmer všetky krajiny sveta čelia a bojujú s Covid-19.

Výzvu, ktorú predstavuje pandémia Covid-19, možno prekonať iba vtedy, ak existuje globálna a koordinovaná reakcia, ktorá sa zakladá na efektívnu spoluprácu, ako nikdy predtým, medzi vládami, sociálnymi partnermi, združeniami, medzinárodnými organizáciami, hospodárskymi a finančnými inštitúciami na všetkých úrovniach. Je potrebné spojiť mnoho aspektov, aby sa zmiernil vplyv tejto zdravotnej krízy na svet práce, a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zostáva kľúčovou investíciou pre ochranu zdravia pracovníkov, keď zdravie každého z nás môže byť ohrozené.
 
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatie preventívnych opatrení počas tejto pandemickej situácie je ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
 
V posledných dvoch rokoch jednou z hlavných priorít systému inšpekcie práce na Slovensku bolo zvýšenie prevencie a vzdelávania v oblasti ochrany práce. S potešením Vám oznamujeme, že Národný inšpektorát práce (NIP) Slovenskej republiky dlhodobo pracuje na príprave jednej z najväčších kampaní.
 
Začiatkom roku 2020 začal NIP preventívnu činnosť v najväčšej miere v histórii systému inšpekcií práce. NIP spustila dvojročnú kampaň s názvom „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“. Všetky informácie o kampani NIP zhrnul pre vás do priloženého newslettra s názvom „Kampaň Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“.  
Srdečne pozdravujeme kolegov v Srbsku, Gruzínsku, Španielsku, Estónsku, Českej republike, Chorvátsku, Nemecku a ďalších, s ktorými pracujeme v oblasti BOZP a ochrany práce.
 
Pozývame vás na oslavu s nami 28. apríla 2020 - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a chceli by sme vás povzbudiť, aby ste sa v dnešných dňoch pandémie sústredili ešte viac na preventívne a ochranné opatrenia!
 
Viac informácií nájdete v priloženom newslettri. 
 
 viac informácií ...

World Day of Occupational Health and Safety! - 28. apríla 2020

Dear reader, today – 28 April 2020 – is the World Day of Occupational Health and Safety! This year is much different than the previous ones. Nowadays, almost all countries in the world are facing and fighting with Covid-19.

A challenge such as that posed by the Covid-19 pandemic can only be overcome if there is a global and coordinated response that sees strong cooperation, as never before, among governments, social partners, associations, international organizations, economic and financial institutions at all levels. Many aspects need to come together to mitigate the impact of this health crisis on the world of work, and occupational safety and health remains a key investment case to protect workers’ health not least when everyone’s health is under threat.
 
Ensuring safety and health at work and taking preventive measures during this pandemic situation is even more important than ever before.
 
In the last two years, however, one of the main priorities of the labour inspection system in Slovakia was to increase prevention and education in the field of labour protection. We are pleased to inform you that the National Inspectorate of the Slovak Republic has been working for long time to prepare one of the largest campaigns. 
 
At the beginning of 2020, the National Labour Inspectorate of the Slovak Republic (NLI) launched a prevention activity of the largest scale in the history of the labour inspection system. The NLI launched a two-year campaign called "Work Legally - Work Safely”. 
The NLI has summarized all the information about the campaign for you in the attached newsletter entitled "Work Legally - Work Safely" campaign.
 
We are sending warm greetings to our colleagues in Serbia, Georgia, Spain, Estonia, Czech Republic, Croatia, Germany and others with whom we are working in the area of OSH and labour protection. 
 
We invite you to celebrate with us 28th April 2020 - the World Day of Occupational Health and Safety (OSH) and encourage you to pay focus to preventive and protective measures in present days of pandemic!
 
Please see the newsletter below. 
 
 viac informácií ...

Digital Tools for Artists to Run a Remote Career During Coronavirus - 9. apríla 2020

Since our agency is involved in projects that take part in creative sector, we share the article written by Artwork Archive on the topic of how to help the artists who feel shocked by current changes. The article rounds up favourite digital tools that make it easier to run an art business online. Take a look!

 
 viac informácií ...

Vláda Gruzínska alokuje 2 miliardy GEL (takmer 587 miliónov EUR) do záchrany ekonomiky - 7. apríla 2020
Keďže je naša agentúra zapojená do medzinárodnej spolupráce a jednou z kľúčových krajín v našich projektoch, je aj Gruzínsko, rozhodli sme sa preložiť článok v ktorom nájdete najnovšie informácie o opatreniach gruzínskej vlády, ktoré majú v týchto dňoch v krajine vstúpiť do platnosti.Táto krajina je rovnako ako Slovensko a mnoho iných krajín momentálne postihnutá korona vírusom. Napriek tomu pokračujeme v spolupráci s našimi kolegami z Gruzínska, hoci v súčasnosti je táto práca vykonávaná len na diaľku. 
 viac informácií ...

Government allocates GEL 2 billion to assist economy - 7. apríla 2020

Since its establishment our agency is involved in international cooperation that has been intensified during the last decade. One of the key countries we are coopering with is Georgia. At present, the country is also affected by the new corona virus. In spite of this we are continuing to work with our colleagues from Georgia although in the time being from distance only. Please find the latest information on measures the Georgian Government is planning to implement in the country.

 viac informácií ...

Poradné stretnutie so sociálnymi partnermi o kampaniach BOZP v roku 2020 v rámci TW projektu - 3. apríla 2020

V rámci twinningového projektu „Podpora a zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcia práce v Srbskej republike” sa 24. februára 2020 na Riaditeľstve BOZP uskutočnilo poradné stretnutie zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti zlepšenia vedomostí, spoločenskej zodpovednosti všetkých zúčastnených strán a budovania pozitívneho prístupu k verejnej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 viac informácií ...

Consultative Meeting with Social Partners on OSH Campaigns in 2020 within Twinning Project in Serbia - 31. marca 2020

In the framework of the Twinning Project ”Support and Improvement of Occupational Safety and Health and Labor Inspection in the RS,  a consultative meeting  was organized on February 24, 2020 in the OSH Directorate regarding organization of  awareness raising campaigns focused on improvement of knowledge and social responsibility of all stakeholders, as well as building a positive attitude of public to safety and health at work. The OSH national campaigns 2020 will be organized by the Directorate of Safety and Health at Work of MLEVSA with support of the Twinning Project and participation of social partners and other stakeholders.  The tri-partite meeting was attended by representatives of Serbian Association of Employers (UPS), Trade Unions (UGS Nezavisnost), OSH Union (UBZRS), Labour Inspectorate, OSH Directorate of MLEVSA and Twinning Project expert.

 viac informácií ...

Katalóg investičných príležitostí v Gruzínsku a online aukcia - 4. marca 2020

Dávame do pozornosti katalóg 100 investičných príležitostí vytvorený gruzínskym ministerstvom hospodárstva. Nachádzajú sa v ňom pozemky, industriálne priestory, ťažba nerastných surovín, ale aj hotely a minerálne pramene.

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spustila spoluprácu s partnermi v Gruzínsku - 20. februára 2020

V priebehu posledných dní sme podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu s viacerými gruzínskymi partnermi. 

 viac informácií ...

Úvodné stretnutie k projektu PARTNERSHIP FOR CREATIVE APPRENTICESHIPS (P4CA), LONDÝN - 2. decembra 2019

V utorok 26. 11. 2019 sme v Londýne úspešne otvorili nový Erasmus+ projekt P4CA (Partnership for Creative Apprenticeships).

 viac informácií ...

Druhé stretnutie partnerských organizácií k projektu Learn2create v Bratislave - 17. októbra 2019

V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sme hosťovali druhé pracovné stretnutie v rámci projektu Learn2create u nás v Bratislave, kde sa stretli hlavný partner projektu ARTeria (PL) a partnerské organizácie Innogate (ES), Materahub (IT), Dimitra (GR) a Rinova (UK). 

 viac informácií ...

Kto je/bude mentor pre podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle? - 16. októbra 2019

V dňoch 2. až 4. októbra 2019 sme sa zúčastnili 3-dňového workshopu a pracovného stretnutia u partnerov DIMITRA v gréckej Larisse. 

 viac informácií ...

Štúdijná návšteva z Moldavska - Čistenie odpadových vôd (10-12 September 2019) - 17. septembra 2019

V dňoch 10-12 septembra 2019 sa uskutočnila štúdijná návšteva v rámci projektu “Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred (Better Waste Water Management Step by  Step)”, podporená z programu SlovakAid. 

 viac informácií ...

RRA SP na Diaspora Day v Straseni, Moldavsko - 20. augusta 2019
V nedeľu 18. augusta 2019 sa v centrálnom parku "Ștefan cel Mare şi Sfânt" v obci Strășeni, Moldavsko uskutočnil tretí ročník mestského festivalu Diaspora Day.  viac informácií ...

Zhrnutie výsledkov prieskumu k projektu Bridging the Gap - 12. júla 2019

Prinášame článok, ktorý predstavuje výsledky medzinárodného prieskumu, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu Bridging the Gap v období január 2019 - máj 2019 na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a Veľkej Británii (Anglicko). 

 viac informácií ...

Slovak-Georgian Business Forum 14.6.2019, Bratislava - 18. júna 2019

June 14, 2019 we had an opportunity to be a part of SK - GE Business Forum that took place in Bratislava. This forum titled "Doing Business in Georgia" was a final activity of our project “Young Unemyployment Towards Enterpreneurship” (YUTE). 

 viac informácií ...

SK – GE Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 17. júna 2019
Dňa 14. júna 2019 sme sa zúčastnili SK - GE Business Forum, v rámci ktorého sa predstavil aj bilaterálny projekt “Podpora malého a stredného podnikania - Young Unemployment towards Enterpreneurship” (YUTE).  viac informácií ...

Druhé pracovné stretnutie s partnerskými organizáciami projektu Bridging the Gap, Matera (Taliansko) - 3. júna 2019
V dňoch 30. a 31. mája 2019 sme sa zúčastnili druhého pracovného stretnutia v rámci projektu Bridging the Gap v Matere, kde sa stretli taliansky MateraHub (IT) za prítomnosti ostatných partnerských organizácií ARTeria (PL), Dimitra (GR), ProMalaga (ES), Rinova (UK) a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (SK). Stretntuie bolo sprevádzané multiplikačným podujatím pre miestnych aktérov a stakeholderov. viac informácií ...

Slovensko-Gruzínske Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 7. mája 2019

Slovensko-Gruzínske Business Forum sa uskutoční 14.6.2019 v Grand Hotel River Park na Dvořákovom nábreží 6 v Bratislave. Fórum začína o 10:30 a bude nasledovať B2B (Business to Business) stretnutiami podnikateľov a neskôr predstavením gruzínskych výrobkov.

Viac informácií v AJ nájdete na tomto linku.

 

Gruzínsko-Rakúske Business Forum - 2. mája 2019

Dňa 13.mája 2019 sa uskutoční Gruzínsko-Rakúske Business Fórum v Tbilisi. Fórum začína o 10:30 miestneho času a o 12:00 bude pokračovať B2B (business to bussiness) stretnutiami podnikateľov. 

Viac informácií v anglickej verzii udalosti:
We would like to inform you that Georgian-Austrian Business Forum will take place on May 13, 2019 at Lolita Hotel in Tbilisi (address: 7 Chovelidze str. ). The forum starts at 10.30 a.m. The forum will be followed by B2B meetings starting at 12:00 noon.
 
In case of your interest please confirm your attendance till May 8 at info@eugbc.net or Tel: + 995 (32) 2 90 36 91
 
In order to agree time of B2B meeting/meetings with the respective Austrian Companies, please contact to Representative of Austrian Economic Chamber Ms. Ana Lataria T +995 322 434 401, M +995 577 208 852, email: tbilisi@advantageaustria.org

 

Spustenie projektu Learn 2 Create - 5. apríla 2019

Úvodné stretnutie projektových partnerov projektu Learn 2 Create sa uskutočnilo začiatkom apríla 2019 v poľskom meste Zabrze.

 viac informácií ...

Postavenie vidieckych žien v poľnohoposdárstve - 18. marca 2019

Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár, zameraný na inklúziu žien do agrosektora a inšpiratívne príklady žien.

Seminár sa uskutoční dňa 25.marca 2019 v Agroinštitúte Nitra, miestnosť S3.

Viac informácii v pozvánke.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie PHZ - tlač - 12. marca 2019

Výzva na zistenie PHZ - tlač
V rámci implementujúceho projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, plánujeme vydať katalóg s firmami, ktoré poskytujú produkty alebo službe pre vekovú kategóriu 50+ a sú súčasťou projektovej databázy.

Prosíme o zaslanie Vašej cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky: tlač katalógu a potrebná grafická upráva pre tlač.
Technické parametre:
Formát:     A5
Tlač:         farebna
Rozsah:    cca.120 strán   
Papier:     100-120g, matny
Obalka:     farebna-300g
Väzba:      spiralova/kruzkova
Náklad:     2000ks

Tlač musí byť zrealizovaná najneskôr do 18.5.2019

Svoje cenové ponuky nam môžete predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava v termine do 26.3.2019, do 15hod.

 

Výzva na cezhraničné spojenia v transeurópskej siete TEN-T - 25. januára 2019

Európska komisia spustila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF). Výzva je zameraná na chýbajúce spojenia a cezhraničné spojenia v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), najmä na:

- odstraňovanie prekážok a preklenutie chýbahúcich prepojení;

- práce týkajúce sa projektov cezhraničnej infraštruktúry pre železnice, vnútrozemské vodné cesty a cesty;

- lepšie prepojenie vnútroštátnych dopravných sietí.

Výzva CEF sa zameriava na projekty týkajúce sa periférnej komplexnej siete TEN-T.  Termín na predkladanie žiadostí je 24.apríla 2019 a je na ňu vyčlenených 65 miliónov EUR.

Európsky výbor regiónov zároveň organizuje informačné stretnutie formou workshopu, na ktorom predstavia politické priority výzvy na rok 2019 ako aj praktické informácie, ako pripraviť úspešný návrh a ďalšie dôležité základné informácie týkajúce sa procesu predkladania žiadostí ako aj následného hodnotenia.

Workshop sa uskutoční dňa 7.februára 2019 od 14hod do 15:30hod v Európskom výbore regiónov,  miestnosť JDE 52.

Ďalšie informácie získate na sekretariáte COTER na adrese coter@cor.europa.eu

 

Vzdelávacie kurzy pre 50+ pokračujú - 14. januára 2019

Pre veľký úspech a záujem spúšťame od 4.februára 2019 pokračovanie vzdelávacích kurzov.  V prípade záujmu sa informujte alebo hneď nahlasujte na emailovej adrese: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo jabraham@rrasenec-pezinok.sk, tel. 0911/280608.

 

 viac informácií ...

Úspešné ukončenie kurzov - Silver Economy - 20. decembra 2018

Od septembra do decembra 2018 prebiehalo v troch mestách niekoľko vzdelávacích kurzov, určených pre ľudí nad 50 rokov, ktoré boli organizované v rámci projektu „Silver Economy“ realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU.

 viac informácií ...

Spustenie projektu Bridging the Gap - 12. novembra 2018

V dňoch 8. a 9.novembra 2018 sa uskutočnilo v španielskej Malage úvodné pracovné stretnutie projektových partnerov projektu Bridging the Gap.

Projekt má cieľ podporovať podnikateľské zručnosti tvorivých mladých ľudí, ktorí potrebujú vstúpiť a byť úspešný na trhu práce.  

 viac informácií ...

Slovak Aid projekt školí mladých ľudí ako začať podnikať - 18. októbra 2018

V rámci nášho projektu "YUTE", ktorý realizujeme pod záštitou progrum Slovak Aid sa uskutočnili školenia v troch regiónoch Gruzínska. Cieľom školení bolo naučiť mladých ľudí ako naštartovať svoje podnikateľské plány.

 viac informácií ...

EP4A Newsletter - 28. septembra 2018

Opäť Vám prinášame novinky z implementácie medzinárodného projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, realizovaného cez program ERASMUS+“

 viac informácií ...

Podpora "striebornej ekonomiky" spustená - 20. septembra 2018

V rámci projektu "Silver Economy" realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU, prinášame nové riešenia a možnosti pre starnucú populáciu a jej vnímanie v spoločnosti.

Pre jednotlivcov v rámci projektu ponúkame vzdelávacie kurzy "E-administrácia", "Inteligentné zariadenia", "Hľadanie si zametnania" a "Jazykové kurzy", ktore sa realizujú v troch mestách, konkrétne v meste Pezinok, Senec a Bratislava.

Pre firmy ponúkame bezplatné spropagovanie sa, ako aj možnosť nájsť si nové kontakty, spolupracovníkov a klientov zaregistrovaním sa v online databáze.

 

 viac informácií ...

Slávnostné ukončenie projektu EP4A o duálnom vzdelávaní - 18. septembra 2018

Dňa 12.septembra 2018 sme sa v chorvátskom Záhrebe, zúčastnili ako zástupcovia projektového partnera na slávnostnej záverečnej konferencii k medzinárodnému ERASMUS + projektu "Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu". Následne prebehlo aj dvojdňové pracovné stretnutie projektových partnerov. Viac o si môžete prečítať v priloženom článku.

 viac informácií ...

Vzdelávacie kurzy pre vekovú kategóriu 50+ - 28. augusta 2018

Máte viac ako 50 rokov, ste nezamestnaný, alebo chcete zmeniť zamestnanie, začať podnikať alebo si len zlepšiť vedomosti a rozšíriť obzory? Vyberte si jeden alebo aj všetky kurzy a prihláste sa. Dozviete sa veľa nových informácií, naučíte sa veľa nových zručností a určite sa Vám otvoria nové možnosti v súkromnom ale hlavne v pracovnom živote. Prihlásovať sa môžete cez email: jabraham@rrasenec-pezinok.sk alebo na tel.čísle 0911/280608. Viac sa dozviete v článku.

 viac informácií ...

Výzva na predloženie cenových ponúk - 24. augusta 2018

Predmet výzvy:

- design a visibilita materiálov určených na propagáciu, publicitu projektu Silver Economy, realizovaného cez program Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.
- Roll-up banner (2 ks)
- Poster o projekte (1ks)
- infotabula o projekte (1ks)

Cenové ponuky nám pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou či osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 31.08.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte bez DPH ako celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Silver Economy - 17. augusta 2018

Projekt Silver Economy sa v už v septembri dočká realizácie plánovaných vzdelávacích kurzov. Informujte sa a neváhajte sa zapojiť.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - 10. augusta 2018

Predmet výzvy:

- design a visibilita materiálov určených na propagáciu a publicitu projektu Silver Economy, realizovného cez program Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.

- Roll-up banner  (2ks)

- poster o projekte (1ks)

- infotabula o projekte (1ks)

Cenové ponuky nám pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo poštou či osobne na adresu: Regionálna rozvojováý agenúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskôr do 20.8.2018.

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte bez DPH ako aj celkovú s DPH.

V prípade ďalším otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

 

Podpora firiem v rámci projektu „Silver Economy“ - 6. augusta 2018

 Dávame Vám do pozornosti aktuálny projekt realizovaný v spoupráci s Interreg SK-HU, zameraný na zjednodušenie orientovania sa osôb 50+ na trhu a taktiež na využitie ich potenciálu. Každej zapojenej firme ponúkame možnosť spropagovať svoje služby alebo produkty novým klientom doma a v Maďarsku. Ak máte záujem sa zapojiť alebo hľadáte ďalšie informácie: 

http://ec2-18-195-219-65.eu-central-1.compute.amazonaws.com//#/about

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - 3. augusta 2018

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Technicko – administratívne zabezpečenie školiacich kurzov „Inteligentné zariadenia“, „e-Administrácia“, „Hľadanie zamestnania“ a „Jazykových kurzov – Aj/Mj“, za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, v termíne do 15.08.2018, do 15hodiny.

Bližšie informácie o predmete zákazky aj s požiadavkami na dodávateľa nájdete v dokumente  "špecifikácia predmetu zákazky" po kliknutí na viac informácií, nižšie.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie školení - 20. júla 2018

V rámci implementujúceho cezhraničného projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, sa plánuju zorganizovať školenia, primárne určené pre vekovú kategóriu 50+.

Prosíme o zaslanie cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky:
Technicko - administratívne zabezpečenie nasledovných školiacich kurzov:
- Inteligentné zariadenia (64 vyuč.hod, 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- e-Administrácia (32 vyuč.hod, 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- Hľadanie zamestnania (32 vyuč.hod., 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- jazykové kurzy (Aj a Mj, spolu 128 vyuč.hod., 8 účastníkov/kurz, realizácia v 3 miestach BSK).

Realizácia kurzov bude prebiehať v mesiacoch september až december 2018.

Svoje cenové ponuky je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk , alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, v termíne do 1.8.2018, do 15hod.

 

Založenie regionálneho partnerstva na podporu systému duálneho vzdelávania - 12. júla 2018

 Spolupráca v oblasti podpory duálneho vzdelávania sa hýbe vpred - regionálni partneri budú vzájomne podporovať výmenu informácii, aktivity a mať možnosť vytvárať nové spoločné iniciatívy.

 viac informácií ...

Podpísanie predĺženia memoranda o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Stred, Moldavsko - 5. júna 2018

  Dňa 5.júna 2018 sa uskutočnilo oficiálne podpísanie ďalšieho predĺženia memoranda o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Stred, Moldavsko. Táto spolupráca doteraz priniesla úspešne zrealizované projekty aj spoločné projektové žiadosti a veríme, že má význam aj do budúcna.

 viac informácií ...

Finálna technická kontrola stavu vodovodu pred odovzdaním do užívania - 4. júna 2018

 Po poslednej kontrole je vodovod pripravený na napojenie k hlavnej zásobárni s pitnou vodou.

 viac informácií ...

4. newsletter projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“ - 3. mája 2018

Dávame Vám do pozornosti v poradí už 4. newsletter projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý sa zaoberá systémom duálneho vzdelávania a väčšieho zapojenia malých a stredných podnikov do tohto systému.

 viac informácií ...

EP4A Worskhop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania - 30. apríla 2018

Počas prezenčnej výstavy „Mladý tvorca 2018“ v Nitre, sme prispeli k tvorbe diskusie o duálnom vzdelávaní a zapájaní malých a stredných podnikov do tohto systému.

 viac informácií ...

Príručka pre zamestnávateľov o systéme duálneho vzdelávania - 25. apríla 2018

Predstavujeme Vám príručku, ktorá je primárne určená predovšetkým zamestnávateľom, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Príručka bola vypracovaná v rámci prebiehajúceho medzinárodného projektu s názvom "Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", realizovaného cez program ERASMUS+, kde sme jedným z projektových partnerov spolu s partnermi z Chorávatska, Srbska a Veľkej Británie.

Príručka Vám priblíži ako sa systém duálneho vzdelánia uplatňuje na Slovensku, aké sú je výhody, podmienky vstupu na strane zamestnávateľov, zmluvné vzťahy, materiálno-finančné zabezpečenie žiakov v duálnom vzdelávaní, informácia o funkcii inštruktorov duálneho vzdelávania, hodnotenie, záverečné skúšky a odporúčania pre zamestnávateľov spolu s kontaktami, kde môžu získať viac informácií.

Samotnú príručku si môžete stiahnuť tu:

 

 viac informácií ...

EP4A Helpline: 0904 341 324 – telefonická linka podpory pre MSP o duálnom vzdelávaní - 18. apríla 2018

Ste malý a stredný podnikateľ či živnostník a chceli by ste sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania, len neviete ako a aké výhody by to pre Vás malo? Zavolajte na linku pomoci +421 904 341 324 a dozviete sa všetko potrebné.
 

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zabezpečenie cateringu - 5. apríla 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zabezpečenie cateringu počas Info dní, zameraných na propagáciu Duálneho vzdelávania
 

Predmet výzvy:
zabezpečenie cateringu (studené občerstvenie a obed, studené a teplé nápoje) pre cca.30 osôb počas 2 dní - info dní organizovaných v rámci medzinárodného projektu „EP4A“,
ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

EP4 A Info dni sa uskutočnia v dňoch 26. a 27.apríla 2018 vo výstavsku Agrokomplex, v Nitre.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 16.04.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezino

 

Výstava a veľtrh - SilverEconomy - 26. marca 2018

Ešte ste sa nezaregistrovali na medzinárodnú bezplatnú výstavu a veľtrh "Strieborný ekonomika", ktorý sa uskutoční v dňoch 20. - 21. apríla 2018 v Monoštorskej pevnosti, Komárom v Maďarsko.

Nájdete tu takmer všetko: 150 vystavovateľov z rozličných oblastí – ako napríklad zdravé a lokálne potraviny, wellness, liečivé kúpele a kúry, módne výrobky, domáce zariadenia, výpočtové a bezpečnostné technológie, nábytok a záhrady, pestré kultúrne, gastronomické a detské programy, prednášky, konferencie, cvičenia a módna prehliadka.


Stále výstavy v pevnosti budú počas trvania výstavy prístupné taktiež bezplatne. Bola by škoda vynechať takúto príležitosť, využite ju aj Vy!

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie workshopu - 12. marca 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie workshopu   

Predmet výzvy:
zorganizovanie 3-dňového pracovného workshopu v rámci projektu "Silver Economy" (INTERREG V-A SKHU CBC Programme. SKHU/1601/4.1/164) v dňoch 10. - 12.apríla 2018.

Pod zorganizovaním sa rozumie:
- zabezpečenie rokovacej miestnosti aj s technickým vybavením pre 20 účastníkov;
- ubytovanie pre časť účastníkov - 10-12 izieb na 2 noci (blízko, alebo priamo v mieste, kde bude aj workshop);
- zabezpečenie stravy počas workshopu (občerstvenie a obedy).

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 20.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Študijní cesta do Mníchova v rámci projektu "EP4A", podporeného z programu ERASMUS+ - 8. marca 2018

V rámci ERASMUS+ projektu, vysiela RRA Senec-Pezinok živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a remeselníkov na štúdijnú cestu do Mníchova, kde sa zúčastnía aj prestížneho Medzinárodného remeselného veľtrhu.Študijná cesta sa uskutoční v dňoch 12.-14.marca 2018.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - tlač brožúrky - 26. februára 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - grafická úprava a tlač brožúrky

Predmet výzvy:
Grafická úprava do už preddefinovaného dizajnu (spoločného pre celé partnerstvo)a zalomenie textov pre tlač brožúry "manuál pre zamestnávateľov", spracovanej v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Technické údaje (možná zmena na základe dohody s vybraným dodatávateľom):

  • Formát - A5
  • tlač - farebná
  • väzba - lepená
  • papier - 120g matný
  • náklad - 500ks

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 12.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - 20. februára 2018

Predmet výzvy:

zorganizovanie 3-dňového pracovného workshopu v rámci projektu "Silver Economy" (INTERREG V-A SKHU CBC Programme. SKHU/1601/4.1/164) začiatkom apríla 2018.

Pod zorganizovaním sa rozumie:
- zabezpečenie rokovacej miestnosti aj s technickým vybavením pre 20 účastníkov
- ubytovanie pre časť účastníkov - 10-12 izieb na 2 noci (blízko, alebo priamo v mieste, kde bude aj workshop)
- zabezpečenie stravy počas workshopu (občerstvenie a obedy)

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 6.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Event - Promoting Cultural and Creative Industries - 18. januára 2018

Promoting Cultural and Creative Industries: Maximising their Economic and Social Contribution in the EU

>> Date: Tuesday 27th March 2018
>> Time: 10:00am – 4:30pm
>> Venue: Thon Hotel Brussels City Centre, Brusselss

 viac informácií ...

Výzva - rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa - 20. decembra 2017

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.

V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným príspevkom v celkovej sume 2,8mil. EUR, pričom ku dňu vypísaniu tejto výzvy jeden z uchádzačov z projektu odstúpil, čím sa suma jemu prisúdenému finančnému príspevku (10.000,- EUR) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu.

 viac informácií ...

Úvodná konferencia k bilaterálnemu Slovensko-Gruzínskemu projektu - 6. decembra 2017

Dňa 5.decembra 2017 sme oficiálne spustili realizáciu bilaterálneho Slovak Aid projektu: Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných - Young Unemployed Towards Entrepreneurships "YUTE".

 viac informácií ...

Národný workshop: NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE - 24. novembra 2017

V rámci projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+) sme v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a Slovenskou živnostenskou komorou zorganizovali národný workshop na tému NOVÝ KONCEPT formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach. Pracovať v partnerstve sa oplatí!

 viac informácií ...

GreenScreen: Projektové stretnutie a výmena dobrej praxe - 22. novembra 2017

V novembri sa partneri projektu GreenScreen stretli v Bruseli na druhom stretnutí riadiacej skupiny. Diskutovali sme nielen o riadení projektu (výsledky projektu, plánovanie, finančné riadenie), ale bola to aj vynikajúca príležitosť na networking a zdieľanie osvedčených postupov v našej spoločnej misii “ozeleňovania” filmového priemyslu v ôsmich rôznych európskych regiónoch.

 

 viac informácií ...

Vodovod Bardar – Školenie pre učiteľov a monitoring výstavby vodovodu - 8. novembra 2017

2. a 3. novembra 2017 prebehli v Moldavsku dve aktivity implementovaného projektu „Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému“ (SAMRS/2016/MD/1/7) – školenie pre učiteľov na tému voda a kontrola výstavby úseku vodovodu vrátane tlakových skúšok.

 viac informácií ...

NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetiach - 7. novembra 2017

Pozývame Vás na podujatie, zamerané na súčasné možnosti vstupu praxe do obsahu vzdelávania a formovania spoločného postupu, ako tieto možnosti lepšie využiť pre kvalitnú prípravu mladých ľudí. Podujatie NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach, sa uskutoční dňa 23.novembra v priestoroch Galérie dizajnu Satelit.

Toto podujatie je organizované v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Príďte vyjadriť svoj názor, sformulovať požiadavky odvetvia a zistiť, ako ich presadiť.

 viac informácií ...

2018 Erasmus+, programová príručka a výzvy sú už publikované - 1. novembra 2017

K dispozícii je 2,7 miliárd eur na financovanie vzdelávacích, školiacich, mládežníckych a športových projektov, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Organizácie, ktoré chcú v roku 2018 požiadať o financovanie prostredníctvom programu Erasmus+, môžu od dnešného dňa pripravovať svoje žiadosti o grant. Príručku k programu Erasmus +, ktorá poskytuje podrobné informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete tu. Tohtoročný rozpočet sa od roku 2017 zvýšil o 200 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 8%.

 viac informácií ...

Seminár: Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev - 27. októbra 2017

Dňa 24.októbra 2017 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, zorganizovala interaktívny seminár o efektívnej komunikácii a tvorbe partnerstiev.  Seminár bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu „EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý je podporený z programu Erasmus+ a zameraný na budovanie kapacít podporných organizácií pre malé a stredné podniky.

 viac informácií ...

IX.ročník národnej konferencie o cyklistickej doprave - 27. októbra 2017

V dňoch 25. a 26.októbra 2017 sme sa zúčastnili konferencie o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite, ktorá sa konala v Trnave. Viac si prečítate v článku.

 viac informácií ...

Newsletter č.3 o duálnom vzdelávaní a projekte EP4A - 20. októbra 2017

RRA SP spolu so svojimi projektovými partnermi z Chorvátska, Srbska a Veľkej Británie, sa snaží v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeship" (podporeného z programu Erasmus+) zvýšiť informovanosť a zlepšiť atraktívnosť duálneho vzdelávania. Viac sa dočítate v poradí už treťom Newsletri.

 viac informácií ...

Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev - 12. októbra 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavý seminár "Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev", organizovaný v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+).

Cieľom seminára je pod vedením skúsenej lektorky PhDr. Márie Gajdošovej posilniť zručnosti pracovníkov podporných organizácií (ktoré sa zaoberajú podporou pre malé a stredné podniky),  pri komunikácii s partnermi – či už podnikateľmi, školami alebo verejnými inštitúciam.

Témy seminára sú napríklad Sebapoznanie; Zásady efektívnej komunikácie; Neverbálna komunikácia; Vnímanie osobnosti; Motivácia - kľúč k úspechu; Zvládanie a prijímanie kritiky; Asertívne správanie; Psychológia v komunikácii a ďalšie.

V prípade záujmu sa prosím prihláste na tejto emailovej adrese: ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk, najneskôr do 20.októbra 2017.

Viď priložená pozvánka.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - digitálna vizuálna identita projektu GreenScreen - 10. októbra 2017

RRA Senec - Pezinok (RRA) ako partner projektu Green Screen, realizovaného cez program  Interreg Europe hľadá odborné služby pre návrh vizuálnej identity, digitálneho marketingového materiálu a vizuálnych prostriedkov projektu.

Predmet výzvy:
Dodávateľ by mal vytvoriť vizuálnu identitu a projektovú značku, ktorá bude sledovať vizuálne usmernenia Interreg Europe. Dodávateľ by mal vypracovať komplexné kreatívne prístupy pre:
•    Vizuálne prostriedky projektu - visual assets for the project (project identity graphics for general use)
•    Digitálne marketingové komponenty (webové banner(y), banner(y) na sociálnych médiách)
•    Vizuál digitálnej brožúry projektu,
•    Vizuály pre digitálne brífingy, digitálne publikácie materiálov vytvorených v projekte
o    baseline štúdia
o    prípadové štúdie
o    záznamy zo stretnutí
o    pozvánky a iné písomné dokumenty)
Dodávateľ by mal tiež poskytnúť originálnu fotografickú databázu na tému projektu. Fotografie budú použité v rámci vyššie uvedených komponentov, ako aj publikácií GreenScreen, digitálnych správ a digitálnej komunikácie.
Výstupy by mali byť dodané vo formáte InDesign (.indd) a umožňovať individuálne interné úpravy partnermi projektu GreenScreen.
Po prijatí úplnej platby sa spoločnosti RRA poskytuje exkluzívne a neobmedzené práva na používanie a reprodukciu konečných značkových materiálov.

Svoje ponuky nam posielajte najneskôr do 31.októbra 2017, buď elektronicky na emailovu adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo osobne/poštou na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražska 27, 811 04 Bratislava.

V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Price offer request - Digital Visual Identity of GreenScreen Project - 10. októbra 2017

RDA Senec - Pezinok acting as a partner in Green Screen project implemented through Interreg Europe, is looking for professional services for designing visual identity, digital marketing materials and visual means of the project.

Subject of price proposals:
Supplier has to create a visual identity and design branding that will follow Interreg Europe's visual guidelines. It is necessary to prepare 3 complex creative approaches for:
• Visual resources of the project - visual assets of the project (graphic identity for the project for general use)
• Digital marketing components (banner (s), banner (s) on social media)
• The project's digital brochure,
• Visuals for digital briefings, digital publications of materials created in the project
• Base Study
• Case studies
• Meetings minutes
• Invitations and other written documents
The contractor should also provide an original photographic database relating to project topic. Photos will be used within the listed components as well as publications, digital reports and digital communications.
Outputs should be delivered in InDesign (.indd) and allow individual internal editing of GreenScreen partner projects.
Upon receipt of the full payment, supplier grants exclusive and unlimited rights to use and reproduce final branded materials.

Please send your offers no later than 31 October 2017, either by e-mail to info@rrasenec-pezinok.sk or by post to:
Regional development agency Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava.

For further questions, please contact us by calling 00421/910/927151.
RRA Senec-Pezinok

 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie národného workshopu - 25. septembra 2017

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie národneho workshopu na tému: Duálne vzdelávanie
Predmet výzvy:
zorganizovanie národného workshopu na tému zapájanie škôl a malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania.  Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Národný workshop sa má uskutočniť v druhej polovici novembra 2017.

Pod zorganizovaním sa rozumie: zabezpečenie rokovacej miestnosti pre min. 30 osôb, spolu s technickým vybavením; zabezpečenie vhodných kľúčových rečníkov/diskutérov na danú tému; príprava a tlač pozvánky a prípadných materiálov a občerstvenie počas celého workshopu.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 10.10.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

3. projektové stretnutie partnerov projektu EP4A v Bratislave - 20. septembra 2017

V dňoch 18. a 19. 9. 2017  sa v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) konalo projektové stretnutie partnerov projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ (EP4A). Partneri z Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska zhodnotili prvú polovicu implementácie projektu a naplánovali ďalšie kroky.

 viac informácií ...

Európsky týždeň mobility - 5. septembra 2017

Európsky týždeň mobility

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu zapojením sa do kampane  Európsky týždeň mobility.

Motto kampane 2017 je: „Zdieľanie vás dostane ďalej!“ a témou ročníka 2017 je „čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.

Mesto Senec sa do kampane zapojí organizovaním viacerých aktivít 22. septembra 2017,
ktorý je známy súčasne aj ako Medzinárodný deň bez áut.

Cieľom kampane je obmedziť používanie osobných áut, propagovať výhody ekologických spôsobov dopravy a upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy na životné prostredie i ľudské zdravie.

Pozývame Vás  na akciu organizovanú v piatok 22. septembra 2017 od 14,00 do 18,00 hodiny  na Lichnerovej ulici, v Senci.

Dozviete sa zaujímavé informácie týkajúce sa elektromobility a budete môcť otestovať rôzne ekologické dopravné prostriedky na elektrický pohon ako elektroskútre, elektrobicykle, elektrokolobežky a pod.. Predstavený bude aj študentský projekt elektromobilu e-vozidlo EDISON, ktoré bolo vyvinuté tímom profesorov, študentov a doktorandov Žilinskej Univerzity. Akcie sa zúčastní aj spoločnosť Zeroemission, ktorá bude prezentovať nabíjacie stanice vhodné nielen pre spoločnosti ale aj do domácností. V našom meste budú v rámci medzinárodného projektu eGUTS v roku 2018 nainštalované a testované elektrické nabíjacie stanice, ktoré prispejú k rozvoju elektromobility v našom regióne.

Pridajte sa k nám, nechajte 22. septembra auto doma a príďte sa dozvedieť viac.

 viac informácií ...

Praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp - 21. augusta 2017

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) zorganizovala  dňa 17. 8. 2017 vo svojich priestoroch praktickú prezentáciu výstupov projektu EcoSystemApp: Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu. 

 viac informácií ...

EP4A: Príručka dobrej praxe v oblasti vzdelávania u zamestnávateľa dokončená - 9. augusta 2017

Príručka dobrej praxe pokrýva prípady zo štyroch partnerských krajín (Chorvátsko, Srbsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo) a vybraných členských štátov EÚ (Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Írsko, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko). Prípady boli vybrané a popísané partnermi projektu EP4A. 

 viac informácií ...

Dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov - 8. augusta 2017

Štát plánuje poskytovať občanom dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov.
 
- Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.
- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.
- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.
 
Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.
 
Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.
 
Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta.

 

Rezidenčný pobyt pre 50 umelcov vo Viedni a Salzburgu - 7. augusta 2017

Rakúska federálna kancelária v spolupráci s KulturKontakt Rakúsko (KulturKontakt Austria) umožní 50 umelcom v roku 2018 rezidenčný pobyt vo Viedni a Salzburgu. Ak ste vizuálny umelec, umelecký fotograf, skladateľ, spisovateľ, literárni prekladateľ, umelecký a kultúrny pedagóg, alebo sa zaoberáte umeleckou tvorbou z oblasti videa a médií, pozrite si výzvu na predloženie žiadostí! >>>Termín podania prihlášky: 18. september 2017<<<

 viac informácií ...

Pozvánka na prezentáciu výsledkov projektu EcoSystemApp 17.8.2017 - 2. augusta 2017

Pozývame Vás na podujatie s názvom "Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu – praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp", ktoré sa uskutoční 17. augusta 2017; 10:00 – 12:30 v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok na Pražskej 27, 811 01 Bratislava. Pozvánka a program podujatia sa zobrazia po kliknutí na link  "viac informácií" pod týmto textom.

 viac informácií ...

EP4A Súhrnná správa o stave odborného vzdelávania a prípravy bola dokončená - 30. júna 2017

V nadväznosti na zverejňovanie správ o stave v jednotlivých krajinách projektu, ako aj správ z analýz potrieb, bola zverejnená aj súhrnná správa pre Chorvátsko, Spojené kráľovstvo, Slovensko a Srbsko.

 

 viac informácií ...

EcoSystemApp - Joint Staff Training - 19. júna 2017

V dňoch 12.-16.júna 2017 sa uskutočnili, tzv. JointStaffTraining školenie, realizované v rámci projektu EcoSystemApp (podporený cez program Erasmus+), ktorý je zameraný na podporu vzdelávania, najmä on-line formou  v oblasti podnikania.

 viac informácií ...

Keramické trhy 2017 - 25. mája 2017

Tradičné podujatie - Keramické trhy 2017 sa už 14 krát uskutočnia v Pezinku v dňoch 9. - 11.júna 2017.

 viac informácií ...

Verejná súťaž na poskytnutie konzultačných služieb pre švédskeho projektového partnera - 2. mája 2017

V našom projekte GreenScreen vyhlasuje náš švédsky partner - obec Ystad - verejnú súťaž na poskytnutie konzultačných služieb v oblasti podpory zapájania cieľových skupín. Výzva je otvorená do 18.5.2017. Viac informácií nájdete v priložených špecifikáciach (v anglickom jazyku). Ak by ste mali záujem sa do súťaže zapojiť, prípadne viete o niekom, kto by sa mohol chcieť zapojiť, kontakty na zadávateľa sú v priloženom dokumente.

 viac informácií ...

INFOSEMINÁR k eurofondovej výzve pre MNO - 26. apríla 2017

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Výzvy podporia aktivity MNO:
- v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
- pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou,
- pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
- pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujú s cieľom priblížiť vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.
Semináre organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

Podrobnejšie informácie o termínoch a miestach konania seminárov nájdete v priloženej pozvánke a v programe. Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru. Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

 

Newsletter č. 2 projektu Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie - 25. apríla 2017

Dávame Vám do pozornosti v poradí druhé číslo newslettra, v ktorom nájdete aktuálne informácie o implementácii zaujímavého medzinárodného projektu ,,Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie", realizovaného cez program ERASMUS+.

 viac informácií ...

Katalóg adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy navrhuje účinné riešenia pre samosprávy - 19. apríla 2017

Zúčastnili sme sa Verejnej prezentácie Katalógu adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy, ktorá sa konala dňa 12. apríla 2017 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi účastníkmi boli zastúpení starostovia i poslanci samospráv z územia BSK, ale aj odborníci či zástupcovia širšej verejnosti.

 viac informácií ...

Konferencia ,,Potrebujeme silné regióny?“ priniesla zaujímavé informácie i závery - 10. apríla 2017

Po úvodnej registrácii, ktorej formulár bol k dispozícii širokej verejnosti na webovej stránke organizátora – Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), sa táto konferencia uskutočnila dňa 7. apríla 2017 v hoteli Radisson Blue Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 viac informácií ...

Študijná návšteva zástupcov moldavského parlamentu v NR SR - 6. apríla 2017

V dňoch 4. až 6. apríla 2017 Národnú radu Slovenskej republiky navštívila delegácia zástupcov moldavského parlamentu v rámci slovenskej rozvojovej pomoci CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.

 viac informácií ...

Študijná cesta na tému duálneho vzdelávania - 5. apríla 2017

RRA Senec-Pezinok je partnerom medzinárodného projektu "EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", v rámci ktorého vyslali zástupcov Slovenskej živnostenskej komory a Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na štúdijnú cestu do Londýna.  Študijný cesta sa uskutočnila koncom marca 2017 a účatníci sa v rámci nej oboznámili s fungovaním duálneho vzdelávania vo Veľkej Británii.

 viac informácií ...

Študijná návšteva TAIEX odborníkov na stredné a vysoké školstvo zo severného Cypru - 4. apríla 2017

V dňoch 27. až 31. marca 2017 sa na Slovensku uskutočnila študijná návšteva expertov z inštitúcií zodpovedných za stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie zo severnej časti Cypru. Táto študijná návšteva, podporená inštitúciou Európskej komisie - TAIEX a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok,  bola zameraná na uznávanie odborných kvalifikácií na akademické a profesijné účely.

 viac informácií ...

GreenScreen: Nový projekt o “zelených” postupoch v audiovizuálnom priemysle - 3. apríla 2017

K 1. januáru 2017 bola oficiálne spustená nadregionálna iniciatíva spájajúca regióny z 8 krajín s cieľom prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy zlepšovaním regionálnych politík dotýkajúcich sa  audiovizuálneho priemyslu a “ozeleňovaním” filmových a televíznych produkcií.

 viac informácií ...

Grant Nadácie Poštovej banky podporí ľudovú kultúru a folklór - 27. marca 2017

Nápad pre folklór je nový grantový program Nadácie Poštovej banky, zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. To jasne preukazuje úprimný záujem nadácie o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho pôsobiska a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.

 viac informácií ...

Verejná prezentácia Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK - 27. marca 2017

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej ako ,,BSK“) pripravuje verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Táto udalosť sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 od 9:00 do 12:00 v rokovacej sále Úradu BSK (Sabinovská 16, Bratislava).

 viac informácií ...

III. diskusné fórum - ,,Potrebujeme silné regióny?" - 26. marca 2017

Radi by sme samosprávam, organizáciám či inštitúciam, zanieteným odborníkom, nadšencom a regionalistom, avšak predovšetkým verejnosti v regióne sprostredkovali nasledovnú pozvánku. Jedná sa o tretie diskusné fórum z dielne Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), tentoraz na aktuálnu tému ,,Potrebujeme silné regióny?“.

 viac informácií ...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017 - 22. marca 2017

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2017 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. Internetové hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. mája do 31. júla 2017 na webovej stránke http://www.e-obce.sk/.

 

Študijná návšteva slovenských odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky v Gruzínsku - 20. marca 2017

V dňoch 13. až  17. marca 2017 sa v Gruzínsku uskutočnila študijná návšteva expertov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Táto študijná návšteva bola pokračovaním predchádzajúcej, zorganizovanej v dňoch 2. – 7. októbra 2016, kedy na Slovensko prišli experti z Gruzínska.

 viac informácií ...

Vyhodnotenie prieskumu názorov podnikateľov a fokusová skupina v rámci projektu EP4A - 17. marca 2017

Dňa 1.4.2017 bude už druhý rok účinný zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahuje legislatívu duálneho vzdelávania. Prax ukázala, že dnešné nastavenie systému výučby praktickej časti štúdia u zamestnávateľa nie je žiaduce až v takej očakávanej miere u živnostníkov, menších podnikov a malých a stredných podnikateľov. 
V tejto súvislosti usporiadala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu Zapojte sa so EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu prieskum, ktorého vyhodnotenie sa konalo 14.3.2017 v Bratislave v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou, ktorá je aktívne zapojená do implementácie prvkov duálneho vzdelávania stredného odborného školstva v Slovenskej republike. Vyhodnotenie bolo spojené s tzv. fokusovou skupinou, kde sa zainteresované strany vyjadrovali k výsledkom prieskumu a prispievali vlastnými názormi a odporúčaniami do budúcnosti.
 

 viac informácií ...

Projekt na vybudovanie časti vodovodu pitnej vody v Moldavsku - 13. marca 2017

Dňa 10.marca 2017 sa uskutočnila úvodná konferencia projektu na vybudovanie časti vodovodu na pitnú vodu k obci Bardar, región Ialoveni, Moldavsko.

Úvodnú konferenciu slávnostne otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku, jeho excelencia Robert Kirnág, spolu s generálnym riaditeľom Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci, pánom Michalom Mlynárom a predstaviteľmi za moldavskú stranu pánom Anatolie Dimitrom, predsedom okresu Ialoveni, pánom Eduardom Ungureanom, riaditeľom Odboru rozvoja vzťahov s regionálnymi inštitúciami a pánom Viorelom Jardan, riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry Stred.  Hlavným partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá získala na tento projekt spolufinancovanie cez program Slovak Aid.

 viac informácií ...

Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy - 8. marca 2017

Vážený podnikateľ,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.
Odborný seminár  SARIO Business Link - Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne:
- praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
- možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak Aid
- diskusiu a networking s prednášajúcimi
Dátum : streda, 22. marec 2017
Miesto : Incheba Expo, Bratislava, Hala B1, Programové centrum B1 (mapa)
Cena : vstup na konferenciu na základe registrácie, vstup na veľtrh si návštevník rieši individuálne
Kontakt : Naďa Hladká, Mobil: +421 910 828 227, Email: hladka@sario.sk

 

Tri nové výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry - 8. marca 2017

Dnešným dňom vám prinášame prehľad troch výziev, ktoré boli vyhlásené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Slovenskej republiky. Prehľad zachytáva všetky potrebné údaje a informácie o konkrétnych výzvach, vrátane odkazov na ďalšie potrebné dokumenty či prílohy.

 viac informácií ...

Quo vadis regionálna výchova? - 6. marca 2017

V posledných rokoch sa medzi výučbovými predmetmi základných i stredných škôl čoraz viac a v intenzívnejšom meradle začala objavovať ,,regionálna výchova“. Svojej realizácie sa dočkala aj v našom spádovom území - minimálne v obci Šenkvice a meste Senec.

 viac informácií ...

Spustil sa projekt eGUTS, zameraný na e-mobilitu - 3. marca 2017

Prvý a druhý marcový deň sa konala úvodná konferencia k projektu eGUTS (Eletric, Electronic and Green Urban Transport Systems), ktorý je realizovaný cez program Interreg Danube Transnational Programme. Zapojených je 22 partnerov z 9 krajín (Rumunsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora) a realizácia je naplánovaná na 30 mesiacov.

 viac informácií ...

Harmonogram výziev na rok 2017 - Education, Youth, Sport and Culture - 3. marca 2017

V anglickom jazyku prinášame konečné termíny a aj webové odkazy na podávanie žiadostí o projekty v konkrétnych programoch. Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám rozbalí PDF dokument s celkom 14 novými výzvami, ktorých termíny sú v rámci celého kalendárneho roka 2017.

 viac informácií ...

Newsletter on twinning project Undeclared work in Croatia - 1. marca 2017

Dear colleagues who are working on current challenges of gray economy and undeclared work, please find the first addition of our Newsletter - EU-funded Twinning Project on Undeclared Work we are implementing in Croatia together with our German colleagues. Enjoy reading!

 viac informácií ...

Digital Festival 2017 in Brussels - 1. marca 2017

The Digital Festival returns to Brussels as a celebration of tech, ideas and innovation, animated via talks, workshops, debates and performance.
The emphasis of this edition will be on the power of digital and technology to change lives and transform how we interact with our world, as well as how humans can shape technology.
The Digital Festival is where independent talent, tech startups and industry leaders meet policymakers, press and the world. Join us to take your seat to the future.

Last year over 1200 attended the Festival - book your place today! Registration is free.

 

Kultúra a životné prostredie - 3 nové výzvy na podávanie žiadostí o NFP - 28. februára 2017

Na našom webe vám prinášame prehľad troch nových výziev! Jednu z nich vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme svoj dom – týka sa modernizácie a kompletnej rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Zvyšné dve vyhlásil operačný program Kvalita životného prostredia v tematike protipovodňovej ochrany.

Kliknite na ,,Viac informácií", aby sa vám zobrazil už konkrétny PDF dokument.

 viac informácií ...

Na zamyslenie pre slovenských odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja - 27. februára 2017

V Bratislave sa dňa 22. februára 2017 konal seminár venovaný súčasným výzvam a inováciám v oblasti regionálneho rozvoja. 
Seminár zorganizoval Úrad vlády SR zastúpený pánom Antonom Marcinčinom, splnomocnencom vlády SR pre podporu zaostávajúcich regiónov, v úzkej spolupráci s expertmi OECD.
Hlavnými témami tohto veľmi zaujímavého podujatia bolo predstavenie nielen aktuálnych výziev, ale aj ich previazanie s problematikou inovácií v regionálnom rozvoji.

 viac informácií ...

The Current challenges and inovation in regional development - 24. februára 2017

On 22 February 2017 a seminar devoted to the current challenges and innovation in regional development was held in Bratislava.The seminar was organised by the Slovak Office of the Government represented by Mr. Anton Marcinčin, Plenipotentiary of the Government for the Support of the Lagging Regions and his team in close cooperation with OECD experts.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - facilitácia rokovania zameraná na duálne vzdelávanie - 20. februára 2017

Predmet výzvy: zabezpečenie facilitácie rokovania  - FocusGroup Meetingu. Téma rokovania je o účňovstve a zapojení malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania. Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Focus Group sa má uskutočniť dňa 14.marca 2017, približne na 120 minút v poobedňajších hodinách.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 3.3.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

Nové výzvy pre slovenskú verejnosť! - 20. februára 2017

Prinášame vám prehľad výziev, ktoré sú k dnešnému dňu stále aktuálne. Ich podmienky i termíny sú rôzne - tematické oblasti sa prevažne týkajú ľudských zdrojov (detí a mládeže), cezhraničnej spolupráce i životného prostredia (výzva k životnému prostrediu je tiež podmienená cezhraničnou spoluprácou). Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám zobrazí príslušný PDF súbor.

 viac informácií ...

European Automotive Leaders Summit 2017 - 17. februára 2017

Dear business partner,
Are you interested to listen to inspiring keynote addresses from the automotive industry, be part of in-depth and thought-provoking debates on Supply Chain, Digitization, Smart Infrastructure, Future Freight Transportation, Connected Outbound and New Mobility?
Slovak Investment and Trade Development Agency is proud to be supporting the European Automotive Leaders' Summit 2017 which will be held in Vienna, on March 14 - 15, 2017. 
Since we work in promoting and supporting Slovak companies operating in the industry, we're supporting this unique event. Book your place for the European Summit Vienna using reference code 'SARIO' to get a fantastic 66% saving.
Enjoy the evening networking drinks reception (March 14th), summit and gala networking dinner (March 15th) with senior OEMs and industry specialists for only €495 per delegate (instead of €1495).
Date : March 14 - 15, 2017
Venue : Hotel Ritz Carlton, Vienna, Austria
Contact : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

European Automotive Leaders Summit 2017 - slovenská verzia - 17. februára 2017

Vážený obchodný partner,
máte záujem zúčastniť sa diskusií zameraných na riadenie dodávateľského reťazca, digitalizáciu, inteligentnú infraštruktúru, budúcu logistiku tovarov, novú mobilitu?
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie European Automotive Leaders Summit 2017, ktoré sa bude konať 14. - 15. marca 2017 vo Viedni.
SARIO je jedným z podporujúcich partnerov tohoto podujatia, a preto v rámci propagácie a podpory slovenských spoločností v priemysle Vám prinášame zvýhodnenú možnosť zúčastniť sa tohto podujatia.
Registrujte sa na European Automotive Leaders Summit 2017 vo Viedni do 28. februára 2017 s použitím referenčného kódu 'SARIO' pri registrácii a získate zľavu z poplatku vo výške 66%. Vaše vstupné bude vo výške 495 EUR/jedného účastníka namiesto 1 495 EUR/jedného účastníka! Zľavový kód 'SARIO" je potrebné uviesť v poli Reference.
Podujatia sa zúčastnia atraktívni rečníci - vrcholoví manažéri pôsobiaci v oblasti automobilového priemyslu, ktorí predstavia aj svoje vízie a myšlienky o nových technológiách, architektúre a budúcnosti tohto sektora a navyše ponúka príjemný večer strávený na recepcii so zástupcami OEM (14. marca) a účasť na summite a gala večeri (15.marca) s odborníkmi z priemyslu.
Dátum : 14. - 15. marca 2017
Miesto : Hotel Ritz Carlton, Viedeň
Kontaktná osoba : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom - 16. februára 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje do konca februára 2017 vyhlásiť výzvu zameranú na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla.
Výzva patrí k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa §5 ods. 1 zákona o tepelnej energetike (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) a majú predmet vykonávania hospodárskej činnosti v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri.
Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 130 000 000 EUR. Konkrétne podmienky výzvy budú známe v deň zverejnenia.

 

Laos — krajina neprebádaných obchodných príležitostí - 10. februára 2017

Ak máte záujem o podnikanie alebo obchodnú spoluprácu s Laosom, seminár Proexportnej akadémie SARIO s témou Laos - krajina neprebádaných obchodných príležitostí Vám poskytne užitočné informácie. Od roku 1997 je Laos členom  ASEAN, medzivládnej organizácie politickej, hospodárskej a kultúrnej kooperácie južno-ázijských krajín. Navyše v súčasnosti rozvíja väčšinu svojich sektorov, technológie a automatizáciu výroby.
V prípade vášho rozhodnutia podnikať v Laose je veľmi dôležité stanoviť na začiatku pri všetkých obchodných rokovaniach hierarchiu osôb zodpovedných za rozhodovanie, ktorá existuje v spoločnostiach alebo na ministerstvách. Rôzne predpisy a požiadavky sa líšia od priemyslu k priemyslu a ich pochopenie pred spustením podnikania Vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému riziku a prekvapeniam.
Pán Bountong Bounthong, honorárny konzul Laosu v SR, je tou najpovolanejšou osobou, ktorá vám predstaví Laos, tamojšie investičné a obchodné príležitostí pre slovenské firmy, špecifiká krajiny, kultúrne rozdiely, odporúčania a skúsenosti s obchodovaním v tejto krajine.
Seminár a konzultácie sa uskutočnia v príjemnom prostredí Honorárneho konzulátu Laosu v Bratislave (priestory reštaurácie Tokyo, Strakova 2, 811 01 Bratislava) dňa 16. februára 2017 (štvrtok) od 9:30 do 12:30 hod.

 

Aktivita v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu - 9. februára 2017

Kultúra predstavuje rozsiahly ekonomický prínos a cenný zdroj kreativity a inovácie. Podľa správy Európskeho parlamentu o politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) z júna 2016, KKP sa stal motorom hospodárskeho rastu, čo predstavuje 11,2% z celkového počtu súkromných podnikov a 7,5% z celkového počtu zamestnaných osôb. KKP predstavuje most spájajúci umenie, kultúru, obchod a technológie.
 
Pre vás, ktorí sa venujete KKP alebo plánujete byť aktívnymi v KKP, je určená táto informácia. Ponúkame vám jedinečnú možnosť sa zapojiť do aktivity, organizovanej v Bruseli "Maximising the Contribution of Culture towards Social and Economic Development".

Registračný formulár nájdete v závere informácie, ktorá sa vám zobrazí po kliknutí sem.

Po kliknutí na nižšie uvedenú kolónku ,,Viac informácií" sa vám zobrazí dokument so všetkými dôležitými informáciami a údajmi.

 viac informácií ...

Tbilisi new place for all of you who are looking for creativity - 9. februára 2017

For all of you who are engaged in creative industries or are planning to be engaged or are looking for a place that has all features of industrial design then you have to visit the newly renovated area of Fabrika area. You can find the co-working place, hotel, hostel, creative studios, Impact Hub and nice places (café, small restaurants) in one area.

 viac informácií ...

Úžasné Gruzínsko – krajina, ktorú musíte tento rok navštíviť! - 8. februára 2017

Podľa magazínu Forbes patrí Gruzínsko medzi 21 cenovo najprijateľnejších turistických destinácií na rok 2017. A my sa s týmto plne stotožňujeme. Nie preto, že sme to vyčítali z kníh alebo časopisov, ale preto, že sme to zažili priamo na mieste, spolu s našimi maďarskými a českými kolegami počas obdobia 18 mesiacov spoločnej implementácie twinningového projektu EÚ o verejných službách zamestnanosti!

 viac informácií ...

The last twinning Steering Committee meeting outlined key recommendations - 8. februára 2017

On 26 January 2017 the last (sixth) Steering Committee meeting took place in Tbilisi. One of the main outcomes of the discussion of the SC members was mutual agreement on the set of key recommendations towards project sustainability and further use and development of the results and achievements.

 viac informácií ...

Successful completion of the twinning project in Georgia opens new horizons for cooperation - 8. februára 2017

On 27 January 2017, the European Union together with the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, the Ministry of National Economy of Hungary, State Secretariat for Vocational Training and Labour Market, the Labour Office of the Czech Republic have completed the Twinning project for the capacity building for the Employment Support Services (ESS) in Georgia as part of the Social Service Agency (ESS) under the Ministry of Labour, Health and Social Affairs. The overall management was ensured by the Slovak Twinning Platform – Regional Development Agency Senec-Pezinok, Slovakia.

 viac informácií ...

Amazing Georgia – the country you must visit this year! - 8. februára 2017

Georgia is belonging to 21 Best Budget Travel Destinations For 2017 according to Forbes. And we can only agree with this and not because we read it in the books or magazines but we simply were present there with our Hungarian and Czech colleagues for 18 months, commonly implementing an EU-twinning project aimed at public employment services in Georgia!

 viac informácií ...

EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu - Prieskum názorov podnikateľov - 6. februára 2017

Vážení podnikatelia a živnostníci,

Dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s implementáciou prvkov duálneho vzdelávania na Slovensku s cieľom poskytnúť lepšiu podporu pre zapájanie sa podnikateľov a živnostníkov do vznikajúceho systému.

Informácie získané od Vás v tomto prieskume nám pomôžu identifikovať potreby MSP a ponúknuť lepšie služby na úrovni verejných podporných a združujúcich organizácií.

Online dotazník s 10 krátkymi otázkami nájdete tu

 

 viac informácií ...

Vypísanie 20. ročníka súťaže ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie" - 2. februára 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 20. ročník súťaže ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie". Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby. Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2017.

Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2018. Vyhodnotenie 20. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2018.

Súťažné kategórie :
a. byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b. formy bývania odlišného štandardu
c. obnova bytového fondu.

Podľa súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby :
· na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
· na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.

Viac informácií vrátane potrebných dokumentov nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Call for abstracts and sessions coordination - 1. februára 2017

From November 29 to December 3, 2017 at the Universidade Federal do Amazonas, Manaus (Brasil), will be held the VIth International Research Conference on Social and Solidarity Economy with as general theme "Social and Solidarity Economy, Sustainability and Innovation: facing former and new social issues".
Researchers interested in presenting a communication or in coordinating a session dedicated to a specific topic are invited to submit a proposal. They will have to submit a title proposal for a specific thematic session and/or an abstract of their communication (no more than 150 words) by 20 February.
Early March the program will be settled including the specific themes and sessions proposed by the organization and by the accepted researchers' proposals.
Simultaneously and until March 15 the call for abstracts remains open. By the end of March the organization will inform about abstract selection, namely if the abstract is accepted for oral presentation or in poster form.
Abstracts can be submitted in English, French, Portuguese or Spanish and should be sent to: abstracts.manaus.2017@gmail.com

 

Obzreli sme sa za rokom 2016 - Vianočné pastorále - 24. januára 2017

Pred vyše mesiacom sme sa zúčastnili autentického vianočného podujatia. To, že tradície sú radosťou a vždy milou príležitosťou nám na plnej čiare dokázali vystupujúci na šenkvických Vianočných pastoráloch – uskutočnili sa dňa 18. decembra 2016 o šestnástej hodine vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice.

 viac informácií ...

Školenie IPARD – Srbsko – odpovede na otázky - 16. januára 2017

V novembri 2016 realizovala RRA Senec-Pezinok spolu s PPA a MZVaEZ SR dvojdňové školenie pre slovenskú menšinu, aktívnu v oblasti pôdohospodárstva v srbskej Vojvodine – program IPARD.

Odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska, ktoré sa spomínajú v priloženom dokumente (po kliknutí na ,,Viac informácií") nájdete v príslušnom PDF dokumente.

 viac informácií ...

IPARD - odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska - 16. januára 2017

V nasledujúcom dokumente sú zverejnené odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska na otázky, ktoré mu boli položené na dvojdňovom školení IPARD v Selenči (Vojvodina).

 viac informácií ...

The New Service Model Handbook and the Training Handbook were published - 16. januára 2017

Regional Development Agency Senec–Pezinok together colleagues from Hungary and Czech Republic are completing the twinning project in Georgia focused on support to employment services in the country.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší - 11. januára 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.

Termíny jednotlivých seminárov (vo viacerých mestách na celom Slovensku), spolu s príslušným programom, nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Aktivity agentúry na Ukrajine - twinningový projekt EÚ v oblasti energetiky - 22. decembra 2016

RRA Senec- Pezinok už rok pôsobí ako back-up office v rámci twinningového projektu EÚ „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine“, ktorý implementuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a príjemcom je ukrajinský Národný regulačný orgán pre energetiku a verejné služby. Agentúra, ako jedna z inštitúcií poverených riadením twinningových projektov EÚ na Slovensku, poskytuje projektový a finančný manažment, administratívne a logistické zabezpečenie projektu a vykonáva celkový dohľad nad priebehom aktivít.

 viac informácií ...

Activities of the Agency in Ukraine - EU Twinning Project in energy sector - 22. decembra 2016

RDA Senec- Pezinok has been acting as a back-up office in the EU Twinning Project titled "Support of the national Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC) in the Process of Electricity Market Reform“ implemented by Regulatory Offcie for network Industries (SK) and the Ukrainian national regulatory office for energy and public utilities for one year. The Agency, as one of the EU twinning mandated bodies in Slovakia, provides project and financial managment, project administration and logistics, and performs overall monitoring of the course of actions.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok plánuje spoluprácu so Spoločným školským úradom (SŠÚ) v Šenkviciach - 20. decembra 2016

V nedávnom období sa verejnosť dozvedela informáciu, že dňom 1. decembra 2016 sa Spoločný školský úrad (SŠÚ), ktorý pôvodne pracoval v Častej, presídlil do Šenkvíc. Táto inštitúcia zastrešuje, organizuje a kontroluje činnosť väčšiny materských a základných škôl v okrese Pezinok. Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok má záujem spolupracovať so SŠÚ v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy, s dôrazom na regionálnu výchovu a kultúru.

 viac informácií ...

Mobilné aplikácie pre podnikateľov - 19. decembra 2016

Myslíte si, že by mali stredné, malé podniky a mikropodniky využívať na svoje podnikanie mobilné aplikácie? Tak čítajte viac.

 viac informácií ...

The Twinning Partnership Slovakia-Hungary-Czech Republic-Georgia is Catalyst for Employment Reforms - 17. decembra 2016

It is already a second year of cooperation between our countries in capacity building for employment support services in Georgia. Since July 2015, with the support of the Delegation of the EU in Tbilisi, all twinners involved in this highly strategic twinning project put extraordinary effort to pave the route for systemic reforms in the employment area in Georgia.

 viac informácií ...

Rok regionálnej výchovy na Základnej škole v Šenkviciach - 16. decembra 2016

V predošlom školskom roku bol na šenkvickej základnej škole otvorený v rámci záujmovej činnosti žiakov krúžok ,,Krížom-krážom naším krajom“. Dobré počiatočné zameranie krúžku potvrdila aj skutočnosť, že bol otvorený i v aktuálnom školskom roku. Krúžok pracuje sčasti v zmysle prierezovej témy, oficiálne známej pod pojmom ,,regionálna výchova“. Tento záujmový krúžok v spolupráci s vedením ZŠ Šenkvice realizuje Martin Lukáč, pracovník RRA Senec - Pezinok.

 viac informácií ...

Boli sme na slávnostnom predvianočnom vyhodnotení roku 2016 Krajskej zložky SŽK Bratislava - 16. decembra 2016

Vo štvrtok, 15 decembra 2016, sa v Pezinku - v priestoroch SOŠ, Komenského 27 - konalo slávnostné predvianočné vyhodnotenie roku 2016 Krajskej zložky SŽK. Prítomná bola aj Ing. Ľuba Pavlovová, MSc., riaditeľka RRA Senec - Pezinok.

 viac informácií ...

Sociálna ekonomika ako hnací motor pozitívnych zmien spoločnosti - 8. decembra 2016

Iniciatívy v sociálnej ekonomike, príklady dobrej praxe v sociálnom podnikaní, budovanie a chod sociálnych podnikov udržateľným spôsobom a takisto legislatívny rámec a finančné možnosti v rámci EÚ na podporu sociálnej ekonomiky – to boli kľúčové témy diskusií medzi účastníkmi medzinárodnej konferencie ,,Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč pri poskytovaní účinných odpovedí na súčasné zmeny spoločnosti v EÚ a vo svete”.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 v Bratislave, pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

 viac informácií ...

Regional Development Agency Senec – Pezinok continues to provide assistance to Georgia - 7. decembra 2016

During the last decade, RDA Senec-Pezinok with its vast international cooperation  became one of key players and the catalyst of transfer for experiences from transition period to countries of Western Balkans and Eastern Partnership.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec–Pezinok pokračuje v poskytovaní pomoci pre Gruzínsko - 3. decembra 2016

RRA Senec-Pezinok je aktívne účastná na rozsiahlej medzinárodnej spolupráci a počas poslednej dekády sa stala jedným z hlavných hráčov a hnacím motorom pre prenos slovenských transformačných skúseností do krajín Západného Balkánu a Východného partnerstva. Od roku 2015 Agentúra pôsobí aj v Gruzínsku kde spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom hospodárstva Maďarska a centrálnym Úradom práce Českej republiky pomáha pri zakladaní a budovaní kapacít verejnej služby zamestnanosti (Public Employment Service) Gruzínska v rámci EÚ - twinningového projektu „Budovanie kapacít pre podporu služieb zamestnanosti v Gruzínsku“.

 viac informácií ...

Social economy as an engine for positive societal changes - 3. decembra 2016

The social economy initiatives, good practices in social entrepreneurship, building up and running social enterprises in a sustainable manner as well legislative frameworks and financial possibilities within the EU to support social economy were the key topics discussed by participants at the international conference “Social Economy as a key player in providing effective answers to current societal challenges in the EU and the world”. The conference took place on 30 November – 1 December 2016 in Bratislava under the patronage of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, within Slovak Presidency.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia môžu pomôcť efektívne riešiť hospodárenie s vodou - 1. decembra 2016

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Súťaž prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Do konca januára 2017 je potrebné zaslať vypracované súťažné zadania. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €.

 viac informácií ...

SARIO spustila sourcingovú aktivitu (Jaguar Land Rover) - 29. novembra 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila sourcingovú aktivitu s cieľom poskytnúť asistenciu spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) pri obstarávaní dodávateľov nevýrobného charakteru pre svoj nový závod v Nitre.
Pre účel sourcingu boli definované nasledujúce oblasti:
- montážne nástroje,  kvalita a nehnuteľnosti, diagnostické nástroje (meradlá, kalibračné nástroje, nástroje na jednosmerný prúd, ohrievače káblových zväzkov, rampy, zdvíhacie ramená)
- zariadenie priestorov v rôznych sekciách závodu (napríklad: nábytok, vozíky)
- správa priestorov a služby (napríklad: catering, upratovacie služby, odvoz odpadu, správa ciest)
- školenia, HR, vzdelávanie
- profesionálne služby

SARIO vyzýva spoločnosti, ktoré táto aktivita zaujala, aby sa zaregistrovali ako potenciálni dodávatelia pre Jaguar Land Rover. Spraviť tak môžu stiahnutím a vyplnením predlohy Supplier Introduction Template v anglickom jazyku a zaslaním profilu spoločnosti na emailovú adresu sourcing@sario.sk.
Upozornenie: Prosím majte na zreteli, že podanie žiadosti nemusí automaticky viesť k priamemu kontaktu s Purchasing tímom spoločnosti Jaguar Land Rover. Účastník potvrdzuje, že zaslaním údajov v registrácii súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

RRA Senec-Pezinok pomáha pri budovaní kapacít slovenskej menšiny v Srbsku - 28. novembra 2016

V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa v obci Selenča (autonómny kraj Vojvodina) konalo prvé školenie pre konečných prijímateľov EÚ IPA II (Instrument for pre-accession) pomoci v rámci programu IPARD zameraného na rozvoj vidieka Srbska.

 viac informácií ...

Komisia ukázala, ako chce udržať start-upy v Európe - 24. novembra 2016

V balíku opatrení je návrh na zmenu konkurzného práva, zjednodušenie daňových pravidiel aj nový investičný fond. V Európe je nových inovačných podnikov dostatok, mnoho z nich však neprežije prvé kritické roky, alebo sa snaží presadiť v krajinách mimo EÚ, upozornili na včerajšej tlačovej konferencii podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen a komisárka pre vnútorný trh, priemysel podnikanie a MSP Elżbiet Bieńkowská. Nový balík opatrení predstavila Komisia po verejnej konzultácií s firmami, ktorá sa uskutočnila toto leto.

Začínajúcim firmám má pomôcť tzv. „celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu“, ktorý spustí Komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), s celkovým objemom 1,6 miliardy eur, pričom väčšina prostriedkov pôjde zo súkromného kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov eur, zvyšok majú doplniť veľkí investori, akými sú napríklad penzijne fondy alebo štátne investičné fondy.

Vznik takéhoto fondu naznačil komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas už na Web Summite v Lisabone začiatkom novembra. Komisia tiež predložila legislatívny návrh na zmenu konkurzného práva, ktorým chce podnikateľom zjednodušiť ziskanie „druhej šance“. Firmám, ktoré sa nachádzajú vo finančných ťažkostiach majú nové pravidlá umožniť včasnú reštrukturalizáciu, aby sa nedostali do konkurzu a nemuseli prepúšťať zamestnancov. Čestní podnikatelia zároveň nebudú penalizovaní za neúspech ich predchádzajúceho projektu, keďže ich dlh sa po troch rokoch úplne zruší. Komisia chce začínajúcim malým a stredným podnikom (MSP) uľahčiť aj proces podávania daňových priznaní.

V rámci nedávneho návrhu na zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) ráta aj s podporov spoločností, ktoré investujú do vedy a výskumu. Takéto firmy by si podľa nových pravidiel mali môcť uplatniť tzv. super-odpočet. Pre MSP a start-upy by šlo až o 200 % z hodnoty ich investícií do inovácií.

 

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok buduje kapacity v oblasti zamestnanosti v Gruzínsku - 18. novembra 2016

V októbri 2016 organizovala Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok dvojtýždňové školenie pre budúcich trénerov Agentúry pre sociálne služby (SSA – Social Service Agency) z Ministerstva práce, zdravotníctva a sociálnych vecí Gruzínska.

 viac informácií ...

RRA V REGIÓNE - Večer s Mladosťou 2016 - 16. novembra 2016

Pracovníci Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec – Pezinok – menovite Ing. Ľuba Pavlovová, MSc., Ing. Mgr. Eva Balažovičová a Martin Lukáč – boli pozvaní na slávnostnú recepciu a folklórne večerné posedenie s názvom ,,Večer s Mladosťou“.

 viac informácií ...

Prvý newsletter projektu EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu - 16. novembra 2016

Radi by sme vám predstavili prvý newsletter v rámci projektu Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu, v ktorom môžete nájsť všeobecné informácie o projekte, dôležité body prvého stretnutia partnerov (ktoré sa uskutočnilo v chorvátskom Záhrebe), ako aj informácie o iniciatívach Európskej únie, ktoré sú relevantné pre tento projekt.

 viac informácií ...

Novembrové dve kolá Zelenej domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. € - 10. novembra 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

Najbližšie 4. kolo  určené pre celé Slovensko  bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12,00 hod. Pre domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude vyčlenených 500-tisíc €, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK.

Pripravované 5. kolo projektu sa nebude týkať Bratislavského kraja.

Naďalej platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú inštaláciu počas 4 mesiacov zrealizovať, by mali s podávaním žiadosti jednoznačne počkať na ďalšie kolá.

V predošlých ročníkoch sa opakovali predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia. Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú už zverejnené všeobecné a osobitné podmienky k najbližšiemu 4. kolu, ako aj manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí. V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii pracovníci SIEA.

 

Nový projekt EP4A: European Partnerships for Apprenticeships odštartoval v Záhrebe - 26. októbra 2016

V dňoch 24. a 25. októbra 2016 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" zameraného na podporu účasti malých a stredných podnikov na schémach praktického vzdelávania u zamestnávateľov. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

 viac informácií ...

Oznam o Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2017 - 26. októbra 2016

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2016 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017 EAC/A03/ 2016 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

 viac informácií ...

Podujatia Erasmus+ - 25. októbra 2016

8. 11. a 10. 11. - Bratislava, Košice - Výzva 2017 na predkladanie návrhov centralizovaných projektov programu Erasmus+ a projektov Kľúčovej akcie KA2 - Strategické partnerstvá. Termín je do 28. októbra 2016. (pozvánka)

23. 11. - Bratislava - Tematický seminár ,,Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+" (pozvánka)

 

Štedrejšie eurofondy pre Bratislavský kraj - 17. októbra 2016

V programovom období 2007-2013 bol Bratislavský kraj od eurofondov značne eliminovaný. Nuž, Európska únia má svoje pravidlá, a keďže bratislavský región je jeden z najrozvinutejších, pretože dosahuje podstatne viac, než 75% priemeru HDP na obyvateľa v EÚ, eurofondov dostáva menej. V nasledujúcom programovom období 2014 - 2020 to však vyzerá optimistickejšie.

 viac informácií ...

Študijná návšteva odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky z Gruzínska - 11. októbra 2016

V dňoch 2. – 7. 10.2016 sa uskutočnila študijná návšteva financovaná CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky  v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.

 viac informácií ...

Záverečná konferencia projektu „Crossum“ o cenzhraničných dedičstvách - 11. októbra 2016

Záverečná konferencia projektu CROSSUM - (Cross-border Succession Matters), realizovaným Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou v spolupráci s asociovanými partnermi -  Právnickou fakultou Univerzity Komenského a Právnickou fakultou Paneurópskej univerzity sa uskutočnila dňa 11.10.2016 v Bratislave.

 viac informácií ...

Výzva na vyjadrenie záujmu v rámci Network of Copernicus Academy - 6. októbra 2016

Špecifická iniciatíva ,,Network of Copernicus Academy" zverejnila Výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na tomto programe. Ide o špeciálnu výzvu na zvyšovanie znalostí a povedomia o programe Copernicus, do ktorej sa môžu zapojiť vzdelávacie organizácie a mimovládne neziskové organizácie so zameraním na vzdelávanie.

EK sa rozhodla vytvoriť ,,Copernicus Academy Network", aby mohla rozvíjať potenciálne výhody, ktoré ponúkajú dáta a informačné produkty z Copernicusu. Sieť má za úlohu podporovať EK pri riešení problémov a pri preklentí medzeru medzi zručnosťami a využívania dát a umožniť posun  dát z Copernicusuv do nových odvetví (napr: geológia a lesné hospodárenie).

Žiadatelia by mali zaslať svoje vyjadrenie záujmu na adresu: GROW-I3@ec.europa.eu a uviesť názov predmetu: ,,Copernicus Academy - vyjadrenie záujmu" a vyplniať 1stranový formulár/prihlášku (nájdete ho po kliknutí na ,,viac informácií" nižšie). Termín na predloženie je do 13. októbra 2016. Do 25 pracovných dní  bude Komisia informovať žiadateľov o zaradení do zoznamu členov ,,Copernicus Academy Network" a komunikovať o členstve.

 viac informácií ...

Nová výzva EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov - 5. októbra 2016

Táto výzva je určená krajinám, účastným na podprograme MEDIA. Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. 

Uzávierky predkladania projektov:
24. november 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2017 a 31. októbrom 2017)
27. apríl 2017 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2017 a 30. aprílom 2018)

Všetky ďalšie informácie nájdete na webe Kreatívnej Európy.

 

Výzva PPA pre pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 - 4. októbra 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom vyzýva žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 na predloženie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra 2016.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 vrátane formulárov.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 (nájdete ho po kliknutí na ,,viac informácií" nižšie) poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

 

Program E-Talent očakáva projekty do 4. novembra 2016 - 22. septembra 2016

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky. Uzávierka predkladania žiadostí je 4.novembra 2016 (piatok) do 24:00 hod. Na prerozdelenie je určená suma 25 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur. Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

 

Pracovné stretnutie riaditeľky RRA SP s čínskym Ministrom ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia - 16. septembra 2016

Dňa 9. septembra 2016 sa v priestoroch Odboru programov zamestnanosti Agentúry pre sociálne služby Gruzínska uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Agentúry pre sociálne služby a riaditeľky RRA Senec Pezinok p. Ľuby Pavlovovej s Ministrom ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia Činy p. Yin Weiminon.

 viac informácií ...

Working meeting of Director of RDA SP with Minister of Human Resources and Social Security of China - 16. septembra 2016
On September 9, 2016 at the premises of the Department of Employment Programs of the Social Services Agency of Georgia was held a working meeting of representatives of the Social Services Agency and Director of RDA Senec Pezinok Ms. Ľuba Pavlovová with the Minister of Human Resources and Social Security of China, Mr. Yin Weiminon.  viac informácií ...

Výberové konanie na pozíciu vysokého poradcu vlády Moldavskej republiky - 8. septembra 2016

Európska únia vyhlásila výberové konanie na pozíciu vysokého poradcu (high level adviser) moldavskej vlády v oblasti daňového systému. Táto pozícia je obsadzovaná v rámci širšieho projektu 25 poradcov pre moldavskú vládu s cieľom pomôcť krajine realizovať reformy súvisiace s implementáciou AA/DCFTA.

Poradca bude pôsobiť na Ministerstve financií Moldavskej republiky. Dĺžka kontraktu je 12 mesiacov s možnosťou predĺženia až na 30 mesiacov. Prihlášku je možné poslať najneskôr do 26. septembra 2016. Podrobné informácie o výberovom konaní získate na emailovej adrese info@rrasenec-pezinok.sk

 

Otvorenie možnosti podávania žiadostí o dotáciu z Programu obnovy dediny 2017 - 7. septembra 2016

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 vrátane zoznamu povinných príloh a odporúčaní pre jednotlivé činnosti. Pri podávaní žiadosti sa riaďte Usmernením č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré obsahuje aj zoznam povinných príloh a tiež odporúčania pre jednotlivé činnosti.

 

Zmena č. 2 k výzvam výstavby / rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s róm. minoritou - 5. septembra 2016

Jedná sa o zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - tieto sú známe aj pod OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b.

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Konečný termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola je 9. september 2016.

Konečný termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola je 2. december 2016.

Viac informácií nájdete tu.

 

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania - 18. augusta 2016

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov na malé a stredné podnikanie (tzv. SME Test), podnikateľské koučovanie a mentoring a podobne. Zavádza aj definíciu pojmu startup. Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu ,najskôr myslieť v malom' (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí.

Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zákona vychádza z ustanovení aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Návrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu ex-ante kondicionality, teda podmienky čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť MSP v rámci programovacieho obdobia rokov 2014 až 2020.

Viac informácií nájdete tu.

 

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený - 16. augusta 2016

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Viac informácií nájdete tu. Povinné prílohy tohto dokumentu prikladáme nájdete priamo na dotyčnom webe.

 

Zapojte sa do Európskeho týždňa mobility - 10. augusta 2016

Samosprávy majú aj tento rok možnosť sa zapojiť aj so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území miest, do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete, zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Cieľom kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá je organizovaná s podporou Európskej komisie od roku 2002, je povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) k užívaniu automobilových prostriedkov.

Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je Inteligentná a udržateľná mobilita - Investícia do Európy. Podmienkou je, aby štatutárny zástupca samosprávy podpísal Chartu 2016, v ktorej si môže vybrať z troch okruhov aktivít, a to zorganizovanie aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do Európy, zrealizovanie aspoň jedného trvalé opatrenia, ktoré prispeje k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na prostrediu šetrný dopravný prostriedok alebo zapojenie sa do Dňa bez áut  (22. september) a vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Samosprávy, ktoré splnia všetky tri kritériá sa stanú zlatými účastníkmi, čo ich oprávňuje uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016. Samosprávy môžu získať aj národnú cenu ETM 2016 a to v kategóriách aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.

Viac informáciií na webe Európskeho týždňa mobility, prebiehajúceho v dňoch 16. až 22. septembra 2016.

 

Ponuka špecializovaného pobytu v Rakúsku pre mladých umelcov - 9. augusta 2016

Dôležitá informácia pre mladých umelcov! Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok oznamuje, že náš partner KulturKontakt Rakúsko ponúka na rok 2017 špecializované pobyty (tzv. Residencies) od jedného do troch mesiacov pre mladých umelcov v rôznych oblastiach umenia a literatúry. Pobyty budú prebiehať v Rakúsku - v mestách Viedeň a Salzburg. Termíny na predkladanie prihlášok sú 30. september 2016, respektíve 15. október 2016 podľa oblasti umenia. Jazykové vedomosti nemeckého alebo anglického jazyka sú nutné. Pre ďalšie informácie a obdržanie prihlášky kontaktujte našu agentúru na tel.: 0910 927 151 alebo na info@rrasenec-pezinok.sk

 

Environmentálny fond a jeho dotácie a úvery na rok 2017 - 14. júla 2016

Environmentálny fond na svojej webovej stránke zverejnil potrebné náležitosti pre žiadateľov o dotácie v roku 2017. Dotácie i úvery sa týkajú mnohých sfér životného prostredia, environmentalistiky, odpadového hospodárstva a pod. Všetky sú zhrnuté v dvoch dôležitých dokumentoch :

DOTÁCIE :

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017

a ÚVERY :

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017

 

Operačný program Ľudské zdroje na festivale Pohoda 2016 - 7. júla 2016

Operačný program Ľudské zdroje bude mať na najznámejšom slovenskom hudobnom festivale vlastný stánok. Pohoda 2016 sa tento rok uskutoční od štvrtka 7. júla do soboty 9. júla. Zástupcovia riadiaceho a všetkých sprostredovateľských orgánov predstavia návštevníkom interaktívnou formou ciele operačného programu. Medzi účastníkmi nebudú chýbať ani zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorí spravujú časť operačného programu zameranú na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít. Súčasťou programu budú napríklad ukážka remeselných prác Rómov, veštenie, služby vizážistky a kaderníčky, maľovanie mandaly, ukážka práce vodiacich psov a mnoho ďalších aktivít, do ktorých sa budú môcť zapojiť návštevníci festivalu. Program pripravený ministerstvom vnútra bude prebiehať v piatok popoludní.

 

Riaditeľka RRA SP vystúpila na oslave Medzinárodného dňa Dunaja v Moldavsku - 1. júla 2016

Na základe pozvania riaditeľky odboru medzinárodnej spolupráce a podpory zahraničných investícií Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky – organizátora osláv Medzinárodného dňa Dunaja v Moldavsku vystúpila na tomto podujatí dňa 29. júna 2016 s príspevkom aj riaditeľka RRA Senec-Pezinok. Oslavy za účasti ministra regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republike a veľvyslanca EÚ v Moldavskej republike pozostávali z oficiálnej časti s príhovormi, ktorá sa konala v meste Cahul, a z programu pre verejnosť v obci Giurgiulesti, ktorá leží priamo pri toku Dunaja v Moldavsku.

 viac informácií ...

Záverečná konferencia k bilaterálnemu SK-MD projektu - 30. júna 2016

Dňa 27. júna 2016 sa v moldavskom Kišiňove uskutočnila záverečná konferencia projektu ,,Budovanie kapacít miest, pokiaľ ide o integrovaný územné plánovanie v regionálnom kontexte", podporeného SlovakAid a realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok (SK) a Regionálnou rozvojovou agentúrou Sted (MD).

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia hlavných príjemcov - 12 miest moldavského Regiónu Stred, projektových partnerov, vrátane delegácie mesta Senec, štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky, zástupca slovenského veľvyslanectva v Kišiňove, odborníci a zainteresované strany zapojené do projektu.

Na konferencii boli predstavené výsledky 19-mesačného projektu a zástupcovia prijímateľov - primátori moldavských miest - ocenili prácu na projekte a jeho prínos. Všetci zúčastnení vyjadrili snahu o využitie výsledkov v budúcnosti a ďalšiu spoluprácu. Výsledky projektu budú zverejnené na www.orase-centru.md. Tlačová správa :

 viac informácií ...

Workshop "Ecosystem Laboratories for Entrepreneuship Education“ - 23. júna 2016

V stredu 22. 6. 2016 9:30 do 12:30 sa v Univerzitnom technologickom inkubátore STU - InQb, uskutočnil workshop "Ecosystem Laboratories for Entrepreneuship Education“ organizovaný Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok v rámci projektu EcoSystemApp podporeného programom Európskej komisie Erasmus+. Projekt EcoSystemApp sa zaoberá možnosťami systémového prístupu k podnikateľskému vzdelávaniu, snaží sa identifikovať a sieťovať ľudí aktívnych v tejto oblasti, zostaviť efektívny online vzdelávací kurz a šíriť povedomie o potrebe zaradenia podnikateľského vzdelávania do vzdelávania na všetkých úrovniach.

 viac informácií ...

Ľahší vstup na pracovný trh vďaka Digitálnej garáži - 23. júna 2016

Mladí absolventi škôl či univerzít a začínajúci podnikatelia budú mať jednoduchší vstup do pracovného procesu. Umožní im to rozsiahly vzdelávací program Digitálna garáž, ktorý prinesie do konca roka desiatky školení formou prednášok. Projekt dnes slávnostne zahájila spoločnosť Google, aliancia SAPIE a ďalší špecialisti na oblasť zamestnanosti a digitálne technológie. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Program sa na Slovensku zameriava predovšetkým na mladých ľudí, ktorí si chcú po ukončení štúdia zvýšiť svoju digitálnu gramotnosť. Online vzdelávacia platforma však bude dostupná pre každého, kto chce rozvíjať vlastnú kariéru alebo vlastné podnikanie pomocou internetu.

 

Celonárodný seminár projektu CROSSUM v Košiciach - 21. júna 2016

Celoslovenský seminár projektu o dedičstvách „Crossum“, realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou v spolupráci s asociovanými partnermi - Právnickou fakultou Univerzity Komenského a Fakultou práva Paneurópskej univerzity sa uskutočnil v dňoch 15 – 16.6. 2016 v Košiciach za účasti viac ako 50 notárov najmä z východoslovenského kraja, ale aj iných častí Slovenska.

 viac informácií ...

EcoSystemApp workshop o podnikateľskom vzdelávaní 22.6.2016 v Bratislave - 16. júna 2016

Chcete vedieť viac o tom ako sme na tom s podnikateľským vzdelávaním na Slovensku a aké sú najnovšie trendy v Európe? Príďte na workshop @EcoSystemApp v Bratislave 22.6.2016 od 9:30 do 12:30 v Univerzitnom technologickom inkubátore STU - InQb. Ciele, metodológia a program sú v pozvánke v linku nižšie.

 viac informácií ...

Workshop pre projektových manažérov 12 moldavských miest v regióne Stred v rámci projektu SlovakAid - 15. júna 2016

V dňoch 7. a 8. júna 2016 sa v moldavskom hlavnom meste Kišiňov uskutočnil workshop pre projektových manažérov 12 moldavských miest v regióne Stred. Workshop je súčasťou rozvojových aktivít projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte, podporeného SlovakAid, a bol zameraný na tvorbu vlastných projektových zámerov (konceptov) cieľových 12 miest.

Spolu s projektovou manažérkou a expertom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok do Kišiňova pricestovali odovzdať svoje skúsenosti projektové manažérky mestského úradu Senec. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia všetkých 12 cieľových miest projektu: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.

 viac informácií ...

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov - 31. mája 2016

Základným cieľom projektu je podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných  orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.

 viac informácií ...

Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pre subjekty - 31. mája 2016

Základným cieľom projektu je podpora zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,  integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných  orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.

 viac informácií ...

Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite - 31. mája 2016

Základným cieľom projektu je podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní prevencie a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovaní povedomia o tejto problematike a zabezpečovaní rozvoja odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi, ako aj aktivity smerujúce k predchádzaniu radikalizácie a extrémizmu, zvyšovaniu povedomia o tejto problematike, budovaniu odborných kapacít a poznatkovej bázy v oblasti radikalizácie a extrémizmu. Podporované budú aj preventívne aktivity smerujúce k znižovaniu kriminality a prevencii kriminality zamerané na seniorov, ako rizikovú skupinu.

 viac informácií ...

Vyvrcholenie série cezhraničných seminárov projektu CROSSUM - 27. mája 2016

 Dňa 26.mája 2016 vyvrcholila v Brne séria cezhraničných seminárov venovaných problematike cezhraničných dedictiev.  Cezhraničné semináre boli zorganizované okrem Brna aj v Omšení pri Trenčianských Tepliciach, v Ostrave a v Žiline.  Najbližšie sa v júni 2016 zorganizujú paralelne národné semináre k danej problematike na Slovensku v Košiciach a v Čechách v Prahe. Všetky tieto semináre sú realizované v rámci  medzinárodného projektu CROSSUM, spolufinancovaného z EU programu  JUSTICE. Viď. tlačová správa z cezhraničného seminára v Brne. 

 viac informácií ...

Seminár TAIEX o vytváraní príležitostí na zamestnávanie mladých ľudí a podporu podnikania - 26. mája 2016

V dňoch 23. - 24. 5. 2016 sa v hoteli Radisson Blu Carlton a v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnil seminár TAIEX za účasti odborníkov zo Slovenskej republiky, Európskej komisie, ďalej z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Čiernej Hory, Kosova, Srbska, Turecka, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

 viac informácií ...

Výberové konanie na projekt v Turecku - 16. mája 2016

Experti Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Parlamentného inštitútu Kancelárie Poslaneckej snemovne Českého Parlamentu a Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok sa uchádzali o projekt na posilnenie úlohy tureckého parlamentu v ochrane a podpore ľudských práv, posilnením jeho administratívnej kapacity.

 viac informácií ...

Naše Mesto 2016 - 13. mája 2016

Pridajte sa k viac ako 35 000 dobrovoľníkom, ktorí od roku 2006 menia tvár našich miest k lepšiemu - na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe - Naše Mesto. Tento rok sa podujatie uskutoční 10.-11. júna a je pre vás pripravených viac ako 400 dobrovoľníckych aktivít v 28 mestách Slovenska.
Staňte sa i vy súčasťou mozaiky pozitívnych zmien a prihláste sa na Naše Mesto ako dobrovoľník. Prihlasovanie sa otvorilo už 5. mája o 10:00. Na www.nasemesto.sk si vyberte aktivitu a prihláste seba aj kolegov. Ukážte, že vám záleží na meste, v ktorom žijete.
Súčasťou júnového maratónu dobrovoľníctva je i Pro Bono Maratón. Dobrovoľníci z firiem, najmä kreatívci z reklamných a PR agentúr budú bezplatne 12 hodín venovať riešeniu konkrétnej potreby či problému neziskovky.
Novinkou tohto ročníka budú Workshopy a tréningy pre neziskové organizácie. Experti z firiem sa o svoje skúsenosti z rôznych oblastí, ako napr. HR, online marketing, právo, projektový manažment a i. podelia s neziskovými organizáciami. Vďaka týmto cenným radám budú môcť neziskovky svoje poslanie plniť oveľa efektívnejšie.

Neváhajte tiež sledovať Facebook stránku Nášho Mesta.

 

Predĺženie termínu podávania žiadostí - Výzva č. 12 / 2016 Fondu na podporu umenia - 13. mája 2016

Upozorňujeme na predĺženie termínu podávania žiadostí o dotáciu v rámci Výzvy č. 12 / 2016 Fondu na podporu umenia. Tento termín sa zmenil z pôvodného 16. mája 2016 na 23. máj 2016. Jedná sa konkrétne o túto výzvu.

 

Program ,,Vedieť viac" prijíma projekty do 24.júna 2016 - 6. mája 2016

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Uzávierka predkladania žiadostí je 24. jún 2016 do 24.00.

Suma určená na prerozdelenie je vo výške 30 000 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 €.

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

 

Ekotopfilm 2016 - 5. mája 2016

Dávame do pozornosti festival Ekotopfilm, ktorý v tomto roku prebieha v Bratislave a Banskej Bystrici. Čo sa týka Bratislavy, zúčastniť sa ho môžete v dňoch 16. - 20. mája 2016 v Hoteli Tatra. Pripravené sú rôzne prednášky, premietanie filmov a besedy. Konkrétnejší program nájdete tu.

 

Spojme sa pre dobrú vec 2016 - Výzva Nadácie Orange - 28. apríla 2016

Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec chce Nadácia Orange podporiť vaše užitočné nápady, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy. Dlhodobo rozvíja oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2016 prichádzajú s novým programom, v ktorom kladú dôraz na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

Oprávnenými žiadateľmi sú :

1) neformálne skupiny aktívnych občanov - zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory podpísaná zmluva.

2) mimovládne  organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)

3) kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

V programe Spojme sa pre dobrú vec vám nadácia dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo bolo vyčlenených 80 000 eur. V rámci tohto grantového programu však jeden subjekt môže podať maximálne jeden projekt.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk/.

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať bude od 6. júna do 20. júna 2016 na facebookovom profile Nadácie Orange a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobia krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

Viac informácií nájdete tu.

 

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch - 25. apríla 2016

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Workshop predstavuje príležitosť pokračovať v diskusii o modeli fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regiónoch. Jeho cieľom bude predstavenie finálneho nastavenia implementácie decentralizovanej aj centralizovanej podpory a riadiacej dokumentácie.

Termín bratislavského workshopu bol určený na 18. mája 2016 na Bielej ul. 3 v Bratislave, v čase od 13:00 do 16:00.

 

Tretí cezhraničný seminár projektu CROSSUM - 22. apríla 2016

Tretí cezhraničný seminár projektu o dedičstvách „Crossum“, realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou, v spolupráci s asociovanými partnermi - Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickou fakultou Paneurópskej univerzity v Bratislave sa uskutočnil dňa 14. apríla 2016 v Žiline, za účasti 27 notárov a notárskych kandidátov z rôznych regiónov v Slovenskej a Českej republike.

 viac informácií ...

Významné ocenenie pre aktivistku z VIA IURIS - 18. apríla 2016

Dnes, 18. apríla 2016 si pani Zuzana Čapútová z organizácie VIA IURIS, prevezme medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize v San Franciscu.
Toto prestížne ocenenie získa za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka. Goldmanova environmentálna cena sa prirovnáva k Nobelovej cene v oblasti ochrany životného prostredia, Zuzana Čaputová ju získa za európsky kontinent.

Zuzana Čaputová bola jednou z vedúcich osobností pezinskej občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Ako členka tímu VIA IURIS tiež zastupovala Pezinčanov pred úradmi a súdmi.
„To, že dnes získam Goldman Environmental Prize ma teší a veľmi si to vážim. Túto cenu vnímam, ako ocenenie občianskej angažovanosti, vytrvalosti a odhodlania celej komunity Pezinčanov, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a ubránili sa ďalšej škodlivej skládke odpadov vo svojom meste,“ reaguje na ocenenie Čaputová.

Pezinská kauza je podľa Čaputovej príkladom vzácneho spojenia občianskej kampane, mobilizácie miestnej komunity a odbornej právnej práce, ktoré prinieslo konkrétny výsledok.
„Skládka je zatvorená, bez odpadu a jej povolenie je zrušené. Navyše tento príbeh z malého mesta na Slovensku mal napokon aj veľký medzinárodný presah. Na tejto kauze boli Súdnym dvorom EÚ stanovené pravidlá, ktoré sú teraz záväzné pre celú EÚ,“ dodala Zuzana Čaputová.„Pezinok je odkazom pre všetkých na Slovensku, aby sa nebáli občiansky angažovať a chrániť svoje práva. Tešíme sa so Zuzanou a sme hrdí, že máme v tíme takúto osobnosť. VIA IURIS bola svojou dlhoročnou a intenzívnou podporou pre Pezinčanov súčasťou ich príbehu a sme radi, že sme tento boj spoločne vyhrali,“ dodáva Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Od roku 1999 sa Pezinčania bránili výstavbe skládky odpadov o rozlohe 12 futbalových ihrísk s kapacitou 792 tis. m3 odpadu. Stáli proti vplyvnému investorovi s väzbami na úrady, ktoré rozhodovali o povoľovaní skládky. Viac ako 1 200 ľudí sa zapojilo priamo do konaní, no ich práva úrady hrubo porušovali. Spor sa dostal až na Súdny dvor EÚ a má významný medzinárodný presah. Pravidlá v ňom stanovené sú záväzné pre celú Európsku úniu. V roku 2013 Najvyšší súd SR rozhodol v prospech Pezinčanov a zrušil povolenie na výstavbu skládky. Skládka v meste síce stojí, ale je uzavretá a nemôže sa používať.

Goldmanovu environmentálnu cenu udeľuje americká nadácia Goldman Environmental Foundation založená v roku 1989 lídrami občianskej spoločnosti a filantropmi, manželmi Richardom a Rhodou Goldmanovcami. Každý rok získa toto výnimočné ocenenie iba jedna osoba za jeden kontinent.
/zdroj: www.viaiuris.sk/

 

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca - 15. apríla 2016

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce pre matky malých detí, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia MPSVR SR plánuje zabezpečiť podporu formou výzvy na dopytovo orientované projekty, teda záujemcovia zo strany zamestnávateľov a organizácií poskytujúcich flexibilnú starostlivosť o deti podľa svojich potrieb a schopností, sa budú môcť vlastnými projektmi uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Výzva na dopytovo orientované projekty sa očakáva v lete 2016, pričom celková alokácia je plánovaná vo výške cca 23 miliónov EUR. V Bratislavskom samosprávnom kraji bude možné podporiť iba flexibilné formy starostlivosti o deti.

 

Rómsky vzdelávací fond vyhlásil nový štipendijný program - 15. apríla 2016

Štipendijný program Roma Education Fund vyhlasuje nové kolo štipendijného programu pre Rómov v akademickom roku 2016-2017. Termín uzávierky na podanie prihlášok v rámci programu RMUSP platný pre Slovensko je 13. máj 2016.

Oprávnení uchádzači musia študovať na bakalárskom, magisterskom, doktorantskom a nedelenom alebo doktorantskom stupni štúdia na akreditovanej vysokej škole v ich domovskej krajine, alebo krajine svojho pobytu. Je nevyhnutné, aby si uchádzači o štipendium RMUSP v akademickom roku 2016-2017 preštudovali Pokyny na podanie prihlášky.

Pokyny na podanie prihlášky nájdete na webstránke REF: www.romaeducationfund.hu

 

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja - 13. apríla 2016

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že v dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 sa bude konať Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW), ktorý je celoeurópskou iniciatívou na podporu a zviditeľnenie aktivít, projektov a podujatí. Počas tohto týždňa sa v 29 krajinách Európy uskutočňujú rôzne podujatia, pričom môže ísť napríklad o zorganizovanie vzdelávacej aktivity, výstavy, konferencie, besedy, trhov, filmových premietaní a pod. Podmienkou je, aby podujatie malo neziskový charakter a týkalo sa aspoň jedného z troch pilierov, prípadne niektorého z cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

 

Informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 - 8. apríla 2016

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 zameraný na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Termín a miesta konania seminára: 12. 4. 2016 o 10.00 h v priestoroch hotela Echo, Prešovská 39, 821 08 Bratislava (konferenčná miestnosť)
Výzva je súčasťou Operačného programu Výskum a Inovácie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia MH SR.
Uzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016, každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho kalendárneho mesiaca, t.j.
• 30. júna 2016,
• 31. augusta 2016,
• atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak poskytovateľ nerozhodne v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.
Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk, najneskôr do pondelka 11.4.2016 do 12:00, nakoľko kapacita priestorov je obmedzená.
Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.opvai.sk.
 

 

7. Európsky samit regiónov a miest v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ - 7. apríla 2016

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa 5. apríla 2016 konalo oficiálne predstavenie Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 8. - 9. júla. Tento samit organizuje Európsky výbor regiónov, v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom. Autorom loga je študent ŠÚV Josefa Vydru Jakub Mikula, ktorý bol pri tvorbe loga inšpirovaný bratislavským Mostom SNP. Most je zároveň symbolom spájania. Spája brehy riek, ľudí, krajiny.

Bratislava sa na 6 mesiacov stane dejiskom približne 200 predsedníckych podujatí, v rámci ktorých do hlavného mesta SR zavíta vyše 20-tisíc delegátov vrátane zástupcov zahraničných médií z celej EÚ a partnerských krajín.

Primátor Bratislavy pri príležitosti oficiálneho predstavenia 7. Európskeho samitu regiónov a miest upozornil aj na fakt, že chce počas rokovaní na júlovom samite v Bratislave diskutovať s predstaviteľmi ostatných európskych miest o realizácii cieľov mestskej agendy v rámci ,,EU Urban Agenda".

Neoddeliteľnou súčasťou konferencií a seminárov budú sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru, ktoré budú prispievať k prezentácii ako Slovenska, tak samotnej Bratislavy - jej histórie, kultúry, života v tomto modernom a dynamickom meste na rieke, ktoré má svojim obyvateľom aj návštevníkom čo ponúknuť.

V predvečer samitu je na 7. júla plánovaný otvárací koncert na hrade Devín, na ktorom sa predstaví to najlepšie zo slovenskej hudobnej scény v sprievode symfonického orchestra. Okrem toho organizátori pripravujú pre verejnosť niekoľko sprievodných podujatí, BSK spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy pripravuje dvojdňové sprievodné podujatia pre verejnosť, ktoré sa budú konať na Námestí M. R. Štefánika pred Euroveou - DANUBE UP 2016 a v priestoroch Starej tržnice v dňoch 8.- 9. júla 2016.

 

Roadshow 2016 - 31. marca 2016

Cieľom podujatia je pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia - ponuka partnerov, pre vlastný vstup do DSM a tak využiť inovácie a IKT pre rozvoj svojho podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy.ITAS v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska, profesnými združeniami, zabezpečí kvalitný výber pozvaných hostí v regiónoch.

Podujatie je určené zdarma majiteľom a riaditeľom firiem, pričom sa uskutoční v šiestich slovenských mestách - Bratislava, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice a Poprad.

Viac informácií, termíny seminárov a miestach ich konania i registráciu nájdete tu.

 

Druhý cezhraničný seminár projektu CROSSUM - 23. marca 2016

Projekt CROSSUM je zameraný na zlepšenie fungovania cezhraničných postupov právneho rámca v oblasti medzinárodných dedičstiev, na základe nového EU Nariadenia č.650/2012. V rámci projektu sa plánujú zorganizovať 4 cezhraničné semináre, 2 národné semináre, webová stránka, viacjazyčná príručka (venované tejto problematike) ako aj zborník prednášok a prezentácií.

 viac informácií ...

Ponuka kurzov v rámci Erasmus+ na Cypre - 23. marca 2016

Učitelia, odborníci v oblasti vzdelávania dospelých a vyššie vzdelaní zamestnanci organizácií, ktorí dostali finančné prostriedky na školenia v rámci Erasmus+ na školské roky 2015 / 2016 a 2016 / 2017 - spoločne s kanceláriou Erasmus+ alebo vedúcim organizácie preverte, či máte dostupné finačné prostriedky a ak áno, máte možnosť prísť na týždeň odborného výcviku na slnečný ostrov Cyprus.

V ponuke sú nasledovné kurzy :

11. - 15. apríla 2016 : "Emotionally Wise Educators - Dealing with Stress and Difficult Emotions", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

16. - 20. mája 2016 : "More Than Teaching: Coaching Skills for Educators", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

23. - 27. mája 2016 : "Self Learning Strategies - a Guide to Becoming an Autonomous Learner of English", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

6. - 10. júna 2016 : "Unleash the Creative Genius", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

Toto financovanie bude pokrývať náklady na samotný kurz a taktiež prispeje na cestovné náklady, diéty, jazykovú a kultúrnu prípravu i osobitnú pomoc na základe potrieb jednotlivca.

 

Stretnutie v Skopje – výberové konanie twinningového projektu - 16. marca 2016

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok,  experti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia Univerzity aplikovanej vedy JAMK z Fínska sa uchádzali o projekt na podporu spolupráce medzi macedónskymi vysokoškolskými inštitúciami, súkromným sektorom a relevantnými verejnými orgánmi.

 viac informácií ...

Job Expo 2016 - 4. marca 2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje už 6. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2016 v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov a nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu okolo 120 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ponúkajúcich voľné pracovné miesta ,,pod jednou strechou". Pripravených je i množstvo sprievodných podujatí - prednášok, workshopov.

V rovnakom termíne, 26. - 28. apríla 2016 bude prebiehať 24. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.

 

Prvý cezhraničný seminár projektu CROSSUM - 4. marca 2016

Prvý cezhraničný seminár projektu dedičstvách „Crossum“, realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou, v spolupráci s asociovanými partnermi - Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickou fakultou Paneurópskej univerzity v Bratislave sa uskutočnil dňa 19. februára 2016 v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach, za účasti viac ako 30 notárov zo susediacich regiónov v Slovenskej a Českej Republike.

 viac informácií ...

Study visit of delegation of Georgia to Slovakia and Czech republic - 1. marca 2016

EU funded Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services (ESS) in Georgia” together with Social Service Agency conducted a workshop under component 2 activity 2.9. Study Visit to Slovakia and Czech Republic. Participants were Georgian staff of ESS/SSA together with their colleagues from EU member states (Slovakia, Hungary and the Czech Republic).

 viac informácií ...

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality - 1. marca 2016

Účelom výzvy MV SR bola podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Pre získanie konkrétneho zoznamu schválených žiadostí kliknite na ,,Viac informácií".

 viac informácií ...

Plán inštitucionálnej reformy služieb zamestnanosti Gruzínska sa stáva realitou s pomocou Slovenska - 22. februára 2016

Od augusta 2015 pomáhajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec - Pezinok a kolegami z Maďarska a Českej republiky pri príprave komplexného Plánu inštitucionálnej reformy (Institutional Reform Plan) Gruzínska v oblasti zamestnanosti. V krátkom časovom rámci pripravili naši kolegovia spolu s kolegami z Agentúry pre sociálne služby Gruzínska a Ministerstva práce, zdravotníctva a sociálnych vecí Gruzínska jednu z najdôležitejších reforiem, ktorú predstavuje predmetný Plán.

Information in English

 viac informácií ...

Pochovávanie basy a babská zábava v Šenkviciach - 8. februára 2016

Už zajtra, dňa 9. februára 2016 (utorok), vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice odštartuje tradičné podujatie Pochovávanie basy a babská zábava. Príďte sa rozlúčiť s basou ako symbolom plesania, už od 18:00 hod. Najprv sa vám predstaví Dychová hudba Šenkvičanka, o hodinu neskôr po nej štafetu preberie šenkvická Folklórna skupina Mladosť, ktorá zároveň našu milú basu ,,pochová". Do tanca vám bude hrať aj DJ, nenechajte si ujsť túto príležitosť a príďte rovno v maske, nakoľko tento večer sú všetky masky vítané!

 

Pozvánka - Ženský zákon v podaní budmerického divadla - 1. februára 2016

Budmerické divadlo prichádza s premiérou komediálnej hry od legendárneho J. G. Tajovského s názvom Ženský zákon. Predstavenie sa pre vás uskutoční v sobotu aj nedeľu - 13. a 14. februára o 19:00 do Kultúrneho domu v Budmericiach. Humorné spracovanie hry Ženský zákon pojednáva o otázkach a hodnotách života na vidieku. Prídťe sa pozrieť ako dopadne konflikt Zuzy a Mary, ktoré chcú pre svoje deti len to najlepšie. Vstupné je dobrovoľné.

 

Grantový program, ktorý pomáha zamestnávať ľudí - 14. januára 2016

Nadácia Pontis vyhlasuje v spolupráci s Accenture zamestnanecký grantový program Skills to Suceed, v ktorom pomáhajú neziskové organizácie zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť svoju vlastnú živnosť.

 viac informácií ...

Sedem výziev programu spolupráce ESPON 2020 - 7. januára 2016

V rámci programu spolupráce ESPON 2020 bolo otvorených sedem výziev. Každá z nich si okrem konkrétneho zamerania stanovuje aj príslušné politické otázky. Viac informácií je dostupných aj na oficiálnych stránkach programu ESPON 2020.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - web-stránka k projektu - 5. januára 2016

Predmet výzvy:
zabezpečenie domény a hostingu ako aj návrh grafického dizajnu a implementácie do šablóny pre projekt ,,CROSSUM", ktorý je realizovaný cez pogramu JUSTICE. Nasadenie a optimalizácia riešenia s aktívnym fórom pre výmenu skúsenosti, zaregistrovaných členov. 
Implementácia v 3 jazykových mutáciách (Aj.,Sj. a CZj.). Naprogramovanie a konfigurácia funkčných častí (home, aktuality, o projekte, dokumenty a kontatky), naplnenie obsahov a technická podpora min.počas obdobia 2 rokov.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskôr do 12.1.2016

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Včelárska paseka - regionálna jedinečnosť obce Kráľová pri Senci - 15. decembra 2015

Naši včelári boli v Európe prví, ktorí si v rokoch 1930 – 1932 svojpomocne vybudovali spoločné včelárske kultúrne a vzdelávacie centrum - Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci. Dokázali to v období, keď sa svet zmietal vo veľkej hospodárskej kríze. Začali na pustej oráčine bez jediného stromu. Bolo treba veľa oduševnenia a statočnosti, veľa práce urobenej nezištne. Postavili budovy, vysadili park a ovocné sady.
Včelárska paseka je netradičným a o to viac vzácnym typom múzea, ktoré dokáže osloviť každú vekovú kategóriu návštevníkov.

 

Turecký dom - regionálna jedinečnosť mesta Senec - 11. decembra 2015

Nepochybne najvzácnejšou historickou pamiatkou na centrálnom námestí Senca je renesančný kaštieľ Turecký dom. V rokoch 1556 - 1560 ho dal postaviť bratislavský župan Krištof Baťán. Do roku 1757 sa v ňom konali zasadnutia Bratislavskej župy, potom slúžil najmä úradným účelom.
Pevnostný charakter objektu dokumentujú oblúčikovité strieľne a polkruhové štítky atiky stavbu nielen zdobili ale aj chránili obrancov objektu. Dochovali sa záznamy, že z Tureckého domu viedla podzemná chodba smerom za zástavbu ulice. Ochrannú funkciu mali aj štíty objektu prečnievajúce ponad strechu. Turecký dom zažil útok Turkov v roku 1663.
Zaujímavosťou stavby je nárožná valcovitá veža (bastión) typická pre stavby z obdobia tureckých vpádov. Po strate obrannej funkcie bola vo veži miestnosť, kde sa nachádzala a bavila šľachta.
Turecký dom bol niekoľko rokov opustený a veľmi zdevastovaný. V roku 1994 bola dokončená rekonštrukcia tejto pamiatky na náklady mesta Senec. V Tureckom dome sídli v súčasnosti Správa cestovného ruchu, Turistická informačná kancelária a Mestské múzeum.

 

Remeselný dvor v Miloslavove - regionálna jedinečnosť - 10. decembra 2015

Citlivou rekonštrukciou starého historického objektu sa vytvoril zaujímavý priestor s unikátnou atmosférou a príťažlivým vonkajším vzhľadom, ktorý vytvára dominantu obce. Inštalované expozície majú ambíciu zachytiť historické okamihy a potreby pre prácu a bývanie prvých obyvateľov obce.
Keďže Miloslavov leží na pomedzí Bratislavy a zaujímavého regiónu Podunajsko, s jeho mnohotvárnou a bohatou históriou a špecifickou prírodnou scenériou, sú tieto výstavné priestory zároveň pozvánkou na návštevu ďalších výnimočností, ktoré tento zatiaľ nedocenený región ponúka.

 

Iniciatíva ,,Regionálne jedinečnosti" pod taktovkou RRA Senec - Pezinok - 10. decembra 2015

V rámci iniciatívy Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec – Pezinok, pod názvom Regionálne jedinečnosti, sme v období druhej polovice roka 2015 oslovovali samosprávy Bratislavského kraja, ktoré spadajú do územia pôsobnosti RRA Senec – Pezinok, t.j. mestá a obce okresov Senec a Pezinok a mestské časti Bratislavy v prvom, treťom a piatom bratislavskom okrese.

 viac informácií ...

Záleská divadelná púť - regionálna jedinečnosť - 9. decembra 2015

Záleská divadelná púť je výberovou nesúťažnou prehliadkou divadelného umenia profesionálnych malých divadiel, predovšetkým divadla pre deti a mládež. Je to podujatie otvorené všetkým kultúrnym aktivitám a žánrom umenia. Podujatie každoročne zoznamuje a spája obyvateľov obce a prispieva k rozvoju komunitného života. Je miestom, kde sa kumuluje radosť a dobrá nálada, je zdrojom príjemných zážitkov a príležitosťou pre zmysluplné trávenie času. Koná sa vždy v posledný augustový víkend v novom parku uprostred Zálesia. Jedná sa o peknú ukážku rozvoja komunitného života v obci.

 

Maľované ohniská vo Viničnom - regionálna jedinečnosť - 3. decembra 2015

V minulosti boli na pece v domoch (obzvlášť na ich klenby) maľované ľudové ornamenty priamo domácimi obyvateľmi, zväčša ženami. Výsledok ich práce má značnú hodnotu pre ľudovú kultúru a ľudový výtvarný prejav so značným estetickým rázom. Takéto sa zachovali v obci Viničné. Podobný typ otvorených ohnísk nie je často vídaný a v pomere k ostatným obciam v regióne je zrejme jednou z najvzácnejších rarít.

 

Šenkvické vianočné trhy a súťaž vo varení kapustnice - 3. decembra 2015

V sobotu, dňa 12. decembra 2015, sa už od deviatej hodiny ráno začnú vianočné trhy na Námestí Gabriela Kolinoviča v Šenkviciach. Toto podujatie je tradične previazané so súťažou vo varení tradičnej ,,polievkovej" pochúťky - kapustnice. Popri predaji vianočných výrobkov v priestoroch Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice je pre návštevníkov pripravená možnosť zakúpenia si kapustnice od nimi vybraných družstiev, zúčastniť sa na súťaži v ťahaní vína heverom alebo vo váľaní suda a ďalšie atrakcie. Tešiť sa môžete aj na knižnú burzu obecnej knižnice.

 

Mestská veža v Doľanoch - regionálna jedinečnosť - 30. novembra 2015

Mestská veža v Doľanoch je raritou vďaka svojej lokalizácii - bola totiž v roku 1598 postavená priamo na potoku.
Veža je kamenná, postavená pri príležitosti udelenia štatútu mestečka na začiatku 17. storočia. Vysoká je 18,2 m. Je to typická veža mesta s bezpečnostným poslaním. Mala slúžiť Ompitálu (pôvodný názov Dolian), jeho strážam v čase vojny, ktoré z nej sledovali pohyb prípadného nepriateľa a oznamovali signálmi obyvateľom, aby sa zachránili útekom do hôr.

 

Spustenie programu INTERREG - 27. novembra 2015

Dňa 19.novembra 2015 bol v hoteli Bratislava oficiálne uzavretý program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 a zároveň oficiálne spustený program INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020.

 viac informácií ...

Komín starej tehelne a továrnická vila v Šenkviciach - regionálna jedinečnosť - 24. novembra 2015

Poznáte komín starej tehelne v Šenkviciach? Vidieť ho pri trati medzi Bratislavou a Trnavou, na okraji Šenkvíc smerom na Trnavu. Komín tehelne Jozefa Machotu, moravského továrnika, je poslednou pamiatkou na šenkvickú tehelňu, založenú v roku 1897. Rok výstavby komína sa odhaduje na rok 1947. Komín je dominantou určitej časti obce a zároveň poslednou pamiatkou jedného zo štyroch najväčších zamestnávateľov v Šenkviciach (okrem liehovaru, závodu Palma či poľnohospodárskeho družstva).
Vila, v ktorej kedysi býval spomínaný továrnik Jozef Machota s rodinou, sa nachádza na rovnakej ulici o niečo ďalej, oproti železničnej stanici. Z architektonického pohľadu sa jedná o secesnú stavbu. Vila je v súkromných rukách, avšak je pamiatkou na jednu z pomerne dôležitých dejín Šenkvíc.
Hrobka tejto rodiny, pôvodne kaplnka sv. Vendelína, sa nachádza na šenkvickom Hornom cintoríne. Využíva sa ako dom smútku.

 

Rezbár Miroslav Iro - regionálna jedinečnosť z Limbachu - 23. novembra 2015

V obci Limbach pôsobí ľudový rezbár pán Miroslav Iro, ktorý vytvára tradičné výrobky zobrazujúce historické budovy a tradície obce. Umelcov, ktorí sa venujú remeselníckej výrobe suvenírov s regionálnou tematikou treba určite podporovať a propagovať!

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) podľa nového zákona. - 23. novembra 2015

Prvého januára 2015 vstúpil do platnosti nový zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Novoprijatý zákon prináša viaceré zmeny, ktoré sa dotknú obcí, ale i ďalších subjektov regionálneho rozvoja.


Prvou základnou zmenou je zmena v názve plánovacieho dokumentu, ktorý sa bude používať. Súčasné Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) sa budú po novom nazývať Programy rozvoja ( ďalej PR). Ďalšou významnou zmenou je možnosť pre obce vypracovať Spoločný program rozvoja obcí ( ďalej SPR)  pre viacero obcí. Doposiaľ bola každá obec povinná vypracovať samostatný plánovací dokument PHSR. Spoločný program rozvoja  obcí, ako aj jeho každú aktualizáciu, musia schváliť všetky zastupiteľstvá obcí, ktorých sa SPR týka.

Pre obce a mestá vyplynuli z nového zákona tiež dve zásadné povinnosti:  Obce sú povinné uviesť svoje plánovacie dokumenty do súladu s požiadavkami nového zákona do 31.decembra 2015. Znamená to, že dovtedy by mal byť každý plánovací dokument premenovaný na PR/SPR a mal by obsahovať tieto zákonom stanovené časti: analytická časť, strategická časť, programová časť, realizačná časť, finančná časť.

Obsah jednotlivých častí je v zákone tiež podrobnejšie popísaný. Pre uľahčenie vypracovania PR/SPR, je na stránke Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (www.telecom.gov.sk) v časti Regionálny rozvoj, zverejnená pracovná verzia Metodiky na vypracovanie PHSR. Táto metodika je odporúčacím, avšak nie záväzným dokumentom.

V § 12 písmeno b) je obciam uložená nová povinnosť, okrem každoročného vyhodnocovania plnenia programov rozvoja, aj zaslať príslušnému VÚC vždy do 31. mája správu o jeho plnení.
 

Nový zákon č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja prináša viaceré zmeny aj v možnostiach dotácií pre subjekty územnej spolupráce a zmenila sa tiež definícia partnerstva, preto sa nový zákon dotkne výrazne nielen obcí, ale i ďalších subjektov regionálneho rozvoja.

 

Výstava DO ZBRANE! Bitky a bojiská Bratislavského kraja - 20. novembra 2015

Vo štvrtok, 26. novembra 2015, sa uskutoční otvorenie výstavy DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA, vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku. Súčasťou otvorenia je predstavenie dejín vojenstva od praveku až do obdobia po skončení 2. svetovej vojny na území dnešného Bratislavského kraja. Projekt je výsledkom spolupráce viacerých subjektov a ponúkne predmety, ktoré bude môcť verejnosť vidieť vôbec po prvýkrát.

 

Železité kúpele v Pezinku - regionálna jedinečnosť - 20. novembra 2015

Vedeli ste o tom, že v Pezinku boli kedysi dávno aj kúpele? Prvá písomná zmienka o sláve pezinských železitých kúpeľov je z roku 1590. Šírili dobré meno Pezinka po celom Rakúsko-Uhorsku, ale aj za hranicami monarchie. Podľa dobovej lekárskej správy pezinská liečivá voda ,,otvára póry, odstraňuje ostrosť a kyslosť, je močopudná, lieči vodnatieľku, obličkový piesok, kĺbové bolesti, ochrnutie, hypochondrické stavy, zdĺhavé horúčky, vyrážky a rany". Začiatkom 20. storočia patrili pezinské kúpele k najobľúbenejším v Hornom Uhorsku. Zanikli po skončení prvej svetovej vojny. Ich budovy sa stali súčasťou dnešnej Pinelovej nemocnice a koncom 90. rokov 20. storočia ich zbúrali. Do budúcna sa však plánujú nanovo vybudovať a obnoviť.

 

Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur - 16. novembra 2015

Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (podľa vyjadrenia Viktora Veselovského - generálneho riaditeľa Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja) sa to týka operačných programov ROP a OPBK v celkovej výške 71 miliónov eur.

Pokryjú sa tak náklady na obnovu 27 000 bytov v bytových domoch v rámci programu JESSICA III. Vzhľadom na to, že sa jedná o financie z nevyčerpaných programov z obdobia 2007 - 2013, tak musia byť minuté do konca augusta 2016, inak prepadnú. Žiadatelia teda musia, podľa vyjadrenia ŠFRB, podávať žiadosti do konca mája 2016.

Majitelia bytov môžu o úver žiadať od 15. januára a ak bude obnova domu komplexná a v súlade špecifickými podmienkami, majú možnosť získať nulový úrok. K poskytnutým financiám prispeli aj tri operačné programy z obdobia 2007 až 2013. Z Regionálneho operačného programu ide na tento účel 66,3 milióna eur, z Operačného programu Bratislavský kraj asi 4,7 miliónov eur a z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 59 miliónov eur. V novom programovom období 2014 až 2020 budú financie na obnovu bytových domov sprostredkované Slovenským finančným holdingom, ktorý bude mať na daný účel 145 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Kostol svätého Martina - regionálna jedinečnosť obce Vinosady - 16. novembra 2015

Kostol i faru si veriaci obce Vinosady postavili v roku 1383. Na kostolíku sa začal prejavovať zub času a k jeho obnove došlo až v roku 1635. Pri tejto obnove znížili vežu z pôvodných 38 metrov na 27m a pôvodný románsky kostol čiastočne barokizovali. Kostol je súčasťou tzv. cesty  svätého Martina.

 

Slovensko-Moldavské Fórum v Moldavsku v rámci projektu SlovakAid - 16. novembra 2015

V dňoch 12. až 13. novembra 2015 sa v moldavskej obci Ivancea, okres Orhei, uskutočnilo Slovensko-Moldavské Fórum, ktoré tematicky nadväzovalo na nedávnu študijnú cestu predstaviteľov moldavskej samosprávy (primátorov, vice-primátorov a špecialistov), moldavského Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby,  a troch moldavských regionálnych rozvojových agentúr na Slovensku. Aktivity projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte, podporené cez SlovakAid, majú za cieľ poskytnúť moldavským partnerom slovenské skúsenosti v oblasti efektívneho fungovania miest.

 viac informácií ...

Modranské oskoruše - regionálna jedinečnosť mesta Modra - 13. novembra 2015

Mesto Modra je známe vinohradníctvom, keramikou, slávnym Ľudovítom Štúrom, ale aj teplomilným ovocným stromom ,,oskoruša", ktorý je rozšírený obzvlášť na pobreží Sredozemného a Čierneho mora a v našich zemepisných šírkach sa vyskytuje len v menšom meradle. Jej regionálnu jedinečnosť Modrania vidia v gastronómii - dajú sa z nej vyrobiť výživné a veľmi chutné nápoje, marmelády, kompóty či iné chutné pochutiny.

 

Prvé partnerské stretnutie notárskeho projektu CROSSUM - 13. novembra 2015

Partneri projektu CROSSUM- RRA Senec- Pezinok, Notárska komora SR a Notárska komora ČR, spoločne so zapojenými lektormi z Právnickej fakulty UK a Ministerstva spravodlivosti SR- sa dňa 11. novembra 2015 stretli na prvom zasadnutí hosťovanom partnerom a koordinátorom projektu RRA Senec- Pezinok v Bratislave. Projekt sa zameriava na zlepšenie procesov v rámci riešenia cezhraničných dedičstiev v súvislosti s novým európskym nariadením o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve.

 
 viac informácií ...

Pezinské bane - regionálna jedinečnosť okresného mesta - 9. novembra 2015

Mesto Pezinok je a bolo nielen slávne vinohradnícke mesto, ale aj banícke mesto! Počiatky pezinského baníctva siahajú do začiatku 14. storočia. Zachované pamiatky po pezinskom zlatom, pyritovom a antimónovom baníctve možno rozdeliť do troch skupín: písomné (prvá písomná zmienka o existencii zlatých baní v chotári Pezinka pochádza z roku 1339 a je ňou kráľovská listina Karola Róbeta z Anjou, ktorý povoľuje grófom zo Svätého Jura a Pezinka ťažiť zlato a iné drahé kovy na ich majetkoch), druhú tvoria stopy po ťažbe v podobe štôlní (najmä v oblasti Cajly) a háld vyťaženej hlušiny v lokalite Slnečného údolia, tretiu skupinu reprezentuje banský tajch (jazero na udržiavanie vody na poháňanie banských tĺkov - tiež v lokalite Slnečného údolia). Ťažba zlata zanikla v pezinských horách v druhej polovici 18. storočia a ťažba antimónu začiatkom 90. rokov 20. storočia.
Túto slávnu éru sa v Pezinku snažia stále si pripomínať a propagovať. Jednou z aktivít pripomínajúcu pezinské baníctvo je Banský náučný chodník, ktorý náučno turistickou formou približuje banskú činnosť od stredoveku do nedávnej minulosti. Prechádza oblasťami ťažby pyritových a antimónových rúd a okrajovo sa dotýka ťažby zlata.
Celková dĺžka trasy včítane opakovaného úseku je 6.750m a prevýšnie je 156m.

 

Večer so šenkvickou Mladosťou - 5. novembra 2015

Už v sobotu 7. novembra 2015 sa vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice uskutoční ,,Večer s Mladosťou", foklórnou skupinou zo Šenkvíc. Tá svoje predstavenie začne o siedmej hodine večer v spoločnom programe s hosťujúcim súborom FS Poleno. Vstupné je dobrovoľné a navyše tí, ktorí na toto podujatie prídu oblečení v krojoch, dostanú malý darček. Viac informácií v priloženom súbore.

 viac informácií ...

Roadshow 2015 - 5. novembra 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v snahe pozitívneho ovplyvnenia stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku realizuje, organizuje a podporuje rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku Európskej únie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí aj aktivita Roadshow  2015.

Kampaň Roadshow 2015  je určená pre dve cieľové skupiny a to pre stredoškolskú mládež (študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl) a pre prijímateľov, resp. potenciálnych prijímateľov pomoci z EŠIF. Súčasťou aktivity budú regionálne konferencie a putovná výstava, ktoré sa  budú konať  v 8 krajských slovenských mestách - Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava a Trenčín.

Regionálne konferencie budú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020, predstavenie strategických a programových dokumentov a operačných programov zástupcami jednotlivých riadiacich orgánov. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy, ktorá bude obsahovať zbierku fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013. 

Program bratislavskej konferencie, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2015, nájdete kliknutím na nižšie uvedený odkaz ,,Viac informácií".

 viac informácií ...

Malým obciam a mladým farmárom svitá na lepšie časy - 30. októbra 2015

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Podľa vyjadrenia ministra, na túto aktivitu bolo vyčlenených 45 miliónov eur. Pri maximálnej výške podpory 100 000 eur je údajne možné opraviť 450 km miestnych komunikácií. Okrem toho budú môcť obce požiadať o NFP aj na obnovu a stavbu kanalizácií, vodovodov, kultúrnych domov, domov smútku, zateplenie obecných úradov a tiež na infraštruktúru cestovného ruchu vrátane cyklochodníkov.

Výška podpory predstavuje z celkových oprávnených nákladov 100% a oprávnenými prijímateľmi sú v tomto prípade obce do 1000 obyvateľov a združenia obcí vrátane obcí z Bratislavského kraja. Žiadosti sa budú prijímať postupne od 18.1.2016 až do 6.4.2016, pričom každá obec bude môcť podať jednu žiadosť na každé podopatrenie.," doplnil minister Ľ. Jahnátek.

Mladí ľudia do 40 rokov majú možnosť získať podporu vo výške 50 000 EUR na rozbeh podnikania v poľnohospodárstve z podpory PRV SR 2014-2020.

 viac informácií ...

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016 - 29. októbra 2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyhlásilo možnosť poskytnutia dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016. Samosprávy o túto dotáciu môžu žiadať v termíne od 15. januára do 28. februára 2016. O poskytnutí dotácie rozhodne ministerstvo do 15. mája 2016, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2016.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2016 je 180 000 eur.

 viac informácií ...

Výsledky projektu Aspire2Create - 29. októbra 2015

Hlavným cieľom projektu Aspire2Create (www.aspire2create.eu) bolo preniesť, otestovať a rozšíriť validačný rámec Euro-Aspire. Rámec Euro-Aspire vytvorili umelci, pedagógovia a zamestnávatelia tak, aby bolo prostredníctvom neho možné uznávať a validovať základné profesijné kompetencie, ktoré ľudia získavajú na základe skúseností a praxe v určitých sektoroch kreatívneho a kultúrneho odvetvia v rámci Európy.

 viac informácií ...

Športové letisko Dubová - regionálna jedinečnosť - 27. októbra 2015

Športové letisko v Dubovej je jediné v regióne, pričom je umiestnené v jedinečnom prostredí na rozhraní Malých Karpát a Podunajskej nížiny.
Vytvára atraktívny magnet pre cestovný ruch ako aj pre špecifický segment športovcov a turistov.

 

Scískanica - gastronomická regionálna jedinečnosť obce Dubová - 25. októbra 2015

Scískanica z Dubovej je tradičná špecifická pochutina zo zemiakového cesta s registrovanou ochrannou známkou.
Táto regionálna jedinečnosť obce Dubová vyvolala ošiaľ v regióne po tradičných špecialitách našich mám. Je to vyhľadávaná gastronomická špecialita k vínu, ale aj ako príloha napríklad ku kyslým polievkam a prívarkom. Avšak v prípade prípravy na sladko sa stáva zaujímavým zákuskom ku káve, ale aj samostatným jedlom. Táto regionálna jedinečnosť má potenciál zvýšiť regionálnu identitu, originalitu a aj zamestnanosť.

 

Návšteva delegácie predstaviteľov samosprávy z Moldavska - 24. októbra 2015

Pre názorné zdieľanie skúseností a vedomostí o integrovanom mestskom rozvoji , sa v dňoch 18. až 23. októbra 2015 uskutočnila študijná cesta 18-člennej moldavskej delegácie na Slovensku, konkrétne v okolí Bratislavy. Predstavitelia samosprávy z centrálneho regiónu Moldavska sa tak vďaka programu Slovak Aid, vedenému Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, oboznámili s viacerými aspektmi a funkciami mestských i obecných samospráv. Viac informácií získate kliknutím na tento odkaz.

 viac informácií ...

Mikropôžičky s 2 % úrokovým zvýhodnením - 23. októbra 2015

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť od 1. do 30. novembra 2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru. Viac informácií nájdete tu.

 

Študijná cesta predstaviteľov moldavskej samosprávy v Senci - 22. októbra 2015

Dňa 19. októbra sa ako prvý deň programu uskutočnila návšteva mesta Senec, vrátane jeho mestského úradu a kultúrneho strediska. Moldavskí hostia sa stretli aj so seneckým primátorom, nakoľko cieľom ich partnerskej návštevy je nadobudnutie vedmostí a skúseností so správou mesta. Partnerská spolupráca medzi našou agentúrou a mestom Senec sa teda opäť zrealizovala. Viac informácií nájdete tu. Program moldavských predstaviteľov samosprávy bude trvať až do piatka, 23. októbra 2015.

 

Babská - regionálna jedinečnosť Ivanky pri Dunaji - 16. októbra 2015

V obci Ivanka pri Dunaji sa každoročne koná tzv. Babská. Ide o stretnutie žien z obce, aby spolu strávili aspoň jeden v roku. Spolu si pripravia občerstvenie, spoločný program a tým prežijú zaujímavý deň. Udržiava sa tým tradícia ako sa voľakedy schádzali ženy na paráčky, priadky či spoločné šitia a pečenia. Vzhľadom na to, že tieto tradície už zanikajú, je dobré, že v obci, ktorá je tak blízko Bratislavy sa aspoň takouto formou tradícia spoločných ženských večerov zachováva.

 

The Slovak Matchmaking Fair 2015 - 13. októbra 2015

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozýva na najväčšiu a najprestížnejšiu udalosť zo série SARIO BUSINESS LINK - Slovak Matchmaking Fair 2015,  ktorá sa bude konať 10. novembra 2015 v Bratislave.
Viac informácií nájdete tu.

 viac informácií ...

Podnikateľská misia na Kube - 13. októbra 2015

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva na podnikateľskú misiu na Kubu, ktorá sa koná v dňoch 29. 10. — 3. 11 2015 pri príležitosti medzinárodného veľtrhu FIHAV 2015 a návštevy ministra hospodárstva SR.

 viac informácií ...

Pozvánka na záverečnú konferenciu a medzinárodný wokrshop projektu EU.EM.NET - 9. októbra 2015

Prosím prijmite pozvanie na záverečnú konferenciu projektu EU.EM.NET spojenú s mezdinárodným workshopom Future Skills. Podujatie sa bude konať 15.10.2015 v Art Hoteli William na Laurinskej 17 v Bratislave. Viac informácií nájdete v pozvánke

 viac informácií ...

Zahájenie nového projektu EcoSystemApp v Swansea - 5. októbra 2015

V dňoch 1. a 2.10. 2015 sa v Cadogan Conference Centre na pôde University Of Wales Trinity Saint David, Swansea (UK) uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu „System Approaches for Entrepreneurial Ecosystem Training“ – EcoSystemApp, podporeného programom Európskej komisie Erasmus+. Partnerstvo, ktorého členom je aj RRA SP, tvorí 7 organizácií zo 7 krajín (BE, ES, GR, IT, MK, SK, UK) a je vedené University Of Wales Trinity Saint David.

 viac informácií ...

Zahájenie nového projektu EcoSystemApp v Swansea - 5. októbra 2015
V dňoch 1. a 2.10. 2015 sa v Cadogan Conference Centre na pôde University Of Wales Trinity Saint David, Swansea (UK) uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu „System Approaches for Entrepreneurial Ecosystem Training“ – EcoSystemApp, podporeného programom Európskej komisie Erasmus+. Partnerstvo, ktorého členom je aj RRA SP, tvorí 7 organizácií zo 7 krajín (BE, ES, GR, IT, MK, SK, UK) a je vedené University Of Wales Trinity Saint David. viac informácií ...

Lampiónový sprievod v Bernolákove - 2. októbra 2015

 V Bernolákove sa už zajtra uskutoční šiesty ročník Lampiónového sprievodu! Sprievod začne o pätnástej hodine na Žabáku (Mostová ulica). Viac informácií v priloženej webovej adrese (linku).

 viac informácií ...

Vo Vinosadoch sa bude súťažiť vo varení guľášu - 2. októbra 2015

O týždeň v sobotu (dňa 10. októbra 2015) sa v areáli Základnej školy vo Vinosadoch uskutoční druhý ročník súťaže vo varení tradičnej slovenskej gastronomickej pochúťky. Celé podujatie odštartuje o desiatej hodine dopoludnia! Viac informácií na priloženom linku.

 viac informácií ...

Jablkové hodovanie 2015 - 2. októbra 2015

Máte radi jablká? V tom prípade neváhajte navštíviť podujatie Jablkové hodovanie 2015, ktoré sa uskutoční v sobotu (dňa 10. októbra 2015) v priestoroch dvora Malokarpatského múzea v Pezinku. Celá akcia, spolu s ďalšími atrakciami, bude prebiehať od 13:00 do sedemnástej hodiny. Viac informácií nájdete v priloženej webovej adrese (linku).

 viac informácií ...

Začiatok twinningového projektu "Budovanie kapacity služieb zamestnanosti Gruzínska" - 25. septembra 2015

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok informuje o začatí twinningového projektu "Budovanie kapacity služieb zamestnanosti Gruzínska" financovaného EÚ.
Úvodná konferencia projektu sa bude konať dňa 7. 10.2015 v Tbilisi za účasti vysokopostavených zástupcov ministerstiev a úradov práce troch členských krajín - Slovenska, Maďarska a Českej republiky, ako aj zo strany Gruzínska. RRA Senec-Pezinok zodpovedá za úspešný manažment projektu a zároveň poskytuje odborníkov pre oblasti uvedené v pláne realizácie twinningového projektu. Viac informácií nájdete tu:
Kontakt: Ing. Ľuba Pavlovová, MSc, riaditeľka, tel.: 0903 773674

 viac informácií ...

Návšteva gruzínskeho Ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry - 21. septembra 2015

 V dňoch 17 - 18.9. 2015 sa uskutočnila študijná návšteva zástupcov Ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry Gruzínska (pánov Revaza Kakuliu, Giorgiho Kezherashvilliho a Davita Kalatozishvilliho) v Bratislave. Študijná návšteva bola organizovaná a financovaná v rámci schémy CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) pôsobiacej pod Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 viac informácií ...

Závererečná konferencia twinningového projektu SVK - BiH - 11. septembra 2015

Záverečná konferencia 15-mesačného twinningového projektu Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie a Bosny a Hercegoviny „Posilňovanie inštitúcií a kapacít s cieľom implementácie smernice EÚ o regulovaných profesiách“ sa konala dňa 8 septembra 2015 v Sarajeve, za podpory J. E. Jána Pšenicu - veľvyslanca Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine a zástupcu Delegácie EÚ v Bosne a Hercegovine -  pána Massima Minu.

 viac informácií ...

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - 8. septembra 2015

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.

 
Cieľom podujatia je otvorenie a oživenie miestnych kultúrnych pamiatok i nehmotného kultúrneho dedičstva. V spolupráci s miestnymi komunitami pripomína program DEKD význam ochrany a obnovy pamiatok a ich nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní vzťahu obyvateľov k miestu, kde žijú.
 
Mesto Modra bude v dňoch 11. - 13. septembra 2015 hostiteľom slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a do tohto podujatia sa zapojí už po štvrtýkrát. Pripravovaný ročník bude jedinečný obohatením programu o oslavu osobnosti Ľudovíta Štúra. Program sa zameriava na mesto, jeho architektúru, kultúrne pamiatky a osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Modra na niekoľko dní ožije sprievodnými aktivitami, ktoré priblížia jej obyvateľom i návštevníkom naše spoločné kultúrne dedičstvo.Tohtoročný program DEKD v Modre sa nesie aj v znamení spolupráce so združeniami a miestnymi aktivistami, ktorí dlhodobo obnovujú pamiatky v meste. V programe vyzdvihujeme miestne komunity a nezastupiteľnú úlohu, ktorú zastávajú pri obnove pamiatok v meste.
 
V tomto roku sa pri príležitosti vyhlásenia „Roku Jána Kupeckého“ do podujatia zapojí aj Malokarpatské múzeum v Pezinku. Múzeum spravuje objekt, ktorého majiteľom je 
Bratislavský samosprávny kraj. V sobotu 12.septembra vám umožníme v čase od 14.00 do 17.00 hod. nahliadnuť do domu Jána Kupeckého. Tento dom, ktorý sídli na Kupeckého ulici č. 39 je jednopodlažným, nepodpivničeným domom so sedlovou strechou. V minulosti stál za hradbami vnútorného mesta, v časti, v ktorej bývali prevažne drobní remeselníci. Preto nie je náhodou, že tu našla svoj domov rodina českých exulantov – tkáčov, ktorá vychovala jedného z najväčších barokových portrétistov.
 
Koordinátorom Európskych dní kultúrneho dedičstva na celoslovenskej úrovni je Združenie historických miest a obcí Slovenska. Organizátormi a zároveň partnermi koordinátora na celoslovenskej úrovni sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Slovenské národné múzeum spolu s redakciou Revu pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá.
 

Záverečná konferencia k projektu Aspire2Create - 8. septembra 2015

Záverečné pracovné stretnutie partnerov /Rinova (UK), PriestorPlus (Chorvátsko), Kau Academy (Estónsko), MateraHub (Taliansko) a RRA Senec-Pezinok (Slovensko)/ medzinárodného projektu „Aspire2Create“ (http://www.aspire2create.eu/) spolufinancovaného z Programu celoživotného vzdelávania, sa  konalo dňa 4. septembra 2015 v priestoroch hlavného partnera – Collage Art, v Londýne. Projekt je zameraný na validáciu a certifikáciu  umelcov metódou vytvorenou a spravovanou Scotish Qualification Authority.  Na pracovnom stretnutí sa zhodnotili všetky výstupy a produkty projektu, ktoré sa počas jeho dvojročnej existencie dosiahli. 

 viac informácií ...

Vysielanie dobrovoľníkov - nové grantové kolo - 7. septembra 2015
Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.
Pozitívne budú hodnotené žiadosti o príspevok na vycestovanie dobrovoľníka reflektujúce nasledovné:
a) prioritné krajiny a sektory implementácie projektov v zmysle Stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2014-2018;
b) prioritné vyhovenie žiadostiam o podporu dobrovoľníckej aktivity v rámci projektov SlovakAid/podporených z prostriedkov SlovakAid;
c) možná podpora dobrovoľníckeho projektu v teritóriu profitujúcom z dlhodobej intervencie slovenských subjektov
(ak nebude v konkurencii porovnateľne kvalitný dobrovoľnícky projekt v zmysle teritoriálnych priorít SlovakAid) ;
d) vyváženosť medzi žiadateľmi
Príspevky na vyslanie dobrovoľníka sa môžu schváliť aj bez personálnej nominácie, zástupcovia MZVaEZ SR a SAMRS budú prizývaní na výberové konanie dobrovoľníka, 
výber však spadá do odbornej kompetencie a zodpovednosti subjektu uchádzajúceho sa o príspevok z programu MZVaEZ SR.
 
žiadosti sa zasielajú aj v elektronickej podobe na: jana.korenova@slovakaid.sk k 25.9.2015
Viac podrobných informácií ako aj potrené formuláre a dokumenty nájdete na webstránke Slovak Aid
 

Výstava ,,Pezinské vinohrady sú najkrajšie" - 27. augusta 2015

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravuje výstavu, ktorá poukáže na súčasný stav malokarpatského vinohradníctva. Výstava predstaví svetlé, ale aj tienistejšie stránky tohto odvetvia. 

Názov výstavy je úmyselne provokatívny, aby vyvolal odbornú aj laickú diskusiu. Vychádza z výroku, ktorý uvádza uhorský polyhistor Matej Bel v 18. storočí, a teda, že „pezinské vinohrady sú najkrajšie“. Úvodzovky tohto výroku majú poukázať na dnešnú kontroverziu a pomôcť nájsť príčiny či aspoň naznačiť východiská zo súčasnej situácie. Ambíciou autorov však nie je poúčať návštevníka, ale pomôcť mu vytvoriť si vlastný názor na danú problematiku. 
O tom, či sú pezinské vinohrady najkrajšie, sa môžete presvedčiť od 4. septembra 2015 do 8. novembra 2015 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.
 

Wine&Art - 27. augusta 2015

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Bratislava Region Tourism Vás pozývajú na hudobný večer Wine&Art: Viechy a bohéma - história pitia vína av medzivojnovom období.

Podujatie sa koná dňa 4.septembra 2015 o 19hod v Malokarpatskom múzeu v Pezinku (M.R.Štefánika 4, Pezinok, www.muzeumpezinok.sk). Hudobný hosť bude Funny Fellows, vstupné 3,-Eur, rezervácie na: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk, 0911/404053.
(v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nekoná).
 viac informácií ...

Pezinský Permoník 2015 - 11. augusta 2015

Pezinský Permoník je malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. Dáva priestor najmä na spoznanie kamennej krásy nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Zároveň umožňuje výmenu zberateľských skúseností domácich a zahraničných vystavovateľov.

Toto výnimočné a obľúbené kultúrne podujatie je snahou o nadviazanie na dávnu banícku tradíciu mesta Pezinok.

Bohatý sprievodný program ako pouličné ryžovanie zlata, rozličné súťaže pre deti i dospelých, rezanie achátov, filmové ukážky zo života baníkov, mestská opekačka, dobrá hudba či chutné pezinské vínko sú zárukou, že Pezinský permoník sa natrvalo zapíše aj do vašich sŕdc a každý rok sa budete tešiť na stretnutie s ním.
 
Bližšie informácie nájdete na www.pezinskypermonik.sk.
 

Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020 - 5. augusta 2015

Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 (program Priority mládežníckej politiky).

Výzva  je  súčasťou  zabezpečovania  Programov  pre  mládež,  ktorých  celkovým  cieľom  je  zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; posilniť postavenie mladých  ľudí  v  spoločnosti;  prispievať  k  napĺňaniu  stratégie  EURÓPA
2020   podporou   mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež; prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež,  a  to  najmä  v  tematických  oblastiach  vzdelávanie,  zamestnanosť,  sociálne  začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Viac informácií o výzve nájdete tu.

Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 31.augusta 2015 do 12:00 hod.
Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do  31. augusta 2015 na adresu:
IUVENTA
Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2
SK-811 04  Bratislava 1

 

Kreatívna Európa: Podpora online distribúcie - 4. augusta 2015

EACEA zverejnila výzvu na predkladanie projektov, zameraných na digitálnu distribúciu európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie.

Podporu je možné žiadať na jednu z nasledovných akcií:

Akcia 2: Podpora vývoja tzv. "On Line Ready" balíkov
Podpora zostavovania a dodania tzv. digitálnych balíkov (digital packages) európskych audiovizuálnych diel s cieľom zlepšenia ich dostupnosti a vizibility, obzvlášť vo VoD službách v krajinách kde tieto diela nie sú prístupné na žiadnej z distribučných platform.
Katalóg filmov by sa mal zameriavať na európske audiovizuálne diela (hrané filmy, animované filmy, tvorivé dokumenty, TV filmy a seriály), ktoré už boli predané do kino a TV distribúcie v najmenej 5 krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA.


Akcia 3: Podpora inovatívnych multiplatformových spôsobov uvádzania filmov
Podpora inovatívnych multiplatformových spôsobov uvádzania jedného alebo viacerých európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov s minimálnou dĺžkou 60 minút)  do distribúcie v najmenej dvoch krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA.

Uzávierka predkladania projektov:
17. september 2015

Viac informácií nájdete tu.

 

Výberové konanie Európskej komisie na pozície vysokých poradcov EÚ do Moldavska - 4. augusta 2015

Európska komisia vypísala výberové konania na 25 pozícií pre vysokých poradcov EÚ do moldavských ústredných orgánov štátnej správy, parlamentu, národnej banky a ďalších inštitúcií. Ich úlohou bude pomáhať moldavskej vláde a ďalším ústredným orgánom pri realizácii reforiem a implementácii asociačnej dohody s EÚ.

Experti musia spĺňať podmienky uvedené pri jednotlivých pozíciách. Vo všeobecnosti  sa predpokladá 12 ročná prax v uvedenej oblasti s niekoľkoročnou praxou v riadiacej funkcii. Uchádzač by mal byť v aktívnej službe, prípadne nesmie byť mimo aktívnej služby viac ako dva roky. Skúsenosti so zavádzaním európskych reforiem sú výhodou.

Vyslanie na jednotlivé pozície sa predpokladá od januára 2016 na 2-3 roky.  Ďalšie informácie o pracovných pozíciách môžu uchádzači získať u Národného kontaktného bodu pre Twinning a TAIEX (peter.vavra@mzv.sk). Životopisy je potrebné zaslať na uvedenú emailovú adresu najneskôr do 16. septembra 2015.

 

Kráľovský festival cesnaku - 3. augusta 2015

Obec Dolné Srnie pozýva všetkých na Kráľovský festival cesnaku, ktorý sa uskutoční dňa 15.8.2015. Čaká Vás Zábava, živa hudba, atrakcie pre deti, guláš, predaj cesnaku  ....
Usporiadateľ zároveň ponúka priestor pre prezentáciu firiem, OZ, NO, ako aj priestor pre remeselníkov, ľudových umelcov, stánkarov všetkého druhu, stánkov s rýchlym občerstvením.
Viac info na tel.: 0908/225 695 alebo mailom ozcesnak@gmail.com

 viac informácií ...

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv - 3. augusta 2015

Do historicky prvého programu na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 490 samospráv. Na program s názvom Veľké upratovanie Slovenska chce envirorezort využiť 10 miliónov eur. Podľa očakávaní prišiel najväčší počet žiadostí o dotáciu na poslednú chvíľu. 

Medzi žiadateľmi sú všetky krajské mestá, vrátane Bratislavy a jej mestských častí, viaceré okresné mestá, ale aj malé obce z celého Slovenska. Do polovice augusta bude Environmentálny Fond vyzývať na prípadné doplnenie žiadostí o potrebné náležitosti. Začiatkom septembra predpokladá ministerstvo vydanie prvých rozhodnutí o tom, ktorá samospráva príspevok získa a v akej výške.

V prípade nesprávne vyplnených alebo nekompletných žiadostí Envirofond písomne vyzve na doplnenie. Predpokladaný termín rozposielania výziev na doplnenie je 3.8.2015 a predpokladaný termín na doručenie doplnených žiadostí bude 14.8.2015.

Cieľom envirorezortu je pomôcť samospráve pri odstraňovaní čiernych skládok, ktoré dlhodobo škodia životnému prostrediu. Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto a štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, podporené bude aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. V jednej žiadosti bolo možné riešiť sanáciu viacerých miest. Pri žiadostiach bude Environmentálny fond posudzovať prioritu jeho odstránenia odpadu pre lokalitu, riziká odpadu pre životné prostredie a lokalitu, spôsob odstránenia a sociálno-ekonomické kritériá regiónu (napríklad nezamestnanosť).

K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Aj preto envirorezort prišiel s myšlienkou veľkého programu na podporu ich odstraňovania, ktorý predstavil v apríli.

Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur.
 

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - 3. augusta 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.
Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť" s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania - A"
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania - B"   
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania - C"
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.
 

 viac informácií ...

Mobilné aplikácie v podnikaní - 17. júla 2015

 RRA Senec-Pezinok je partnerom medzinárodného projektu, zameraného na využívanie mobilných aplikácie v podnikaní. V poradí druhé medzinárodné pracovné stretnutie partnerov sa konalo 16.-17.júla 2015 v priestoroch RRA SP a bolo veľmi produktívne. Počas dvojdňového pracovného stretnutia sa okrem iného navrhla štruktúra vzdelávaciého školenia pre podnikateľských poradcov v oblasti využívania mobilných aplikácií malými a strednými podnikateľmi v praxi. Viac informácii nájdete v priloženej tlačovej správe.

 viac informácií ...

Školenie pre štátnu správu - 30. júna 2015

 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v spolupráci s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosí SR zorganizovala školenie na tému twinning. Viac si prečítate v priloženom článku.

 viac informácií ...

Seminár o vzdelávacích moduloch v odvetví logistiky - 30. júna 2015

V priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec- Pezinok v Bratislave sa dňa 26.6.2015 uskutočnil seminár zameraný na vzdelávacie programy v odvetví logistiky, konkrétne na dve pracovné pozície, a to „manažér skladu farmaceutického tovaru“ a „pracovník v sklade rýchlo sa kaziacich potravín“. Tento národný seminár bol organizovaný v rámci projektu LIST (Transparentnosť zručností v oblasti logistiky) koordinovaného luxemburským Inštitútom pre vedu a techniku (LIST).

 viac informácií ...

Študijná návšteva zástupcov z Bosny a Hercegoviny na Slovensku - 22. júna 2015

Zástupcovia Bosny a Hercegoviny sa v dňoch 15.-19. júna 2015 v rámci twinningového projektu „Posilňovanie inštitúcií a kapacít s cieľom implementácie smernice EÚ o regulovaných profesiách“ zúčastnili študijnej návštevy na Slovensku.

 viac informácií ...

Míting partnerského konzorcia projektu EU.EM.NET v meste dvoch svetadielov - 16. júna 2015

V dňoch 10. – 14. júna 2015 sa zástupkyne Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok (Ľuba Pavlovová, Eva Balažovičová a Monika Snohová) zúčastnili zahraničného stretnutia partnerov v rámci projektu EU.EM.NET v Istanbule. Po prvom, príchodovom, dni sa vo štvrtok – 11. júna 2015 – zúčastnili samotného uvítania partnerov ako koordinátorky projektu.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok školila v Bosne a Hercegovine - 12. júna 2015

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci twinningového projektu „Posilňovanie inštitúcií a kapacít s cieľom implementácie smernice EÚ o regulovaných profesiách“ školila v priebehu mája a júna zástupcov Bosny a Hercegoviny v oblasti aproximácie a transpozície legislatívy EÚ o regulovaných profesiách, a to najmä profesií lekár, zubný lekár, farmaceut, zdravotná sestra, pôrodná asistentka, veterinárny lekár a architekt.

 viac informácií ...

Za vínom do Šenkvíc a Ockov kotlík 2015 - 1. júna 2015

 Už túto sobotu, 6. júna 2015, sa v Šenkviciach uskutoční 7. ročník tradičnej súťaže vo varení guľáša Ockov kotlík, sprevádzaná už 4. ročníkom putovania šenkvickými vínnymi pivnicami Za vínom do Šenkvíc.

Súťaž vo varení guľáša Ockov kotlík je už niekoľko rokov vyhľadávanou kultúrnou a gastronomickou akciou v regióne, do ktorej sa zapája množstvo družstiev. Zahŕňa aj pretek vo váľaní suda, ťahaní vína heverom a pod. Viac informácií o súťaži Ockov kotlík nájdete tu.

Putovanie pod názvom Za vínom do Šenkvíc má tendenciu čoraz navštevovanejšieho podujatia. Teší sa účasti občanov zo všetkých kútov Slovenska, Moravy a Rakúska. Súčasťou je aj bohatá tombola. Tento ročník bude výnimočný otvorením náučného vinohradníckeho chodníka v záhrade Obecného domu Šenkvice, v spolupráci s miestnym Spolkom vinohradníkov a vinárov. Viac informácií o putovaní nájdete tu.

Plagáty nájdete na oficiálnom webe obce Šenkvice.

 

Aktualizácia príručiek pre žiadateľov OPBK - 15. mája 2015

Od 15.mája 2015 sú platné aktualizované príručke Operačného programu Bratislavský kraj pre verejný a súkromný sektor (verzia 13).

Samotné aktuálne príručky si môžete stihanuť na stránke OPBK

 

Dotácia na rekonštrukciu priestorov či rozšírenie kapacít materských škôl v regióne - 5. mája 2015

Bratislavský kraj poskytne aj v tomto roku finančnú dotáciu na rekonštrukciu priestorov či rozšírenie kapacít materských škôl v regióne v rámci projektu Naša škôlka - náš kraj. Kraj v tomto roku prerozdelí 197 000 Eur. 

Žiadosti o dotáciu môžu obce, mestá a mestské časti podávať do 21.mája 2015. Kto dotáciu z predložených žiadostí  získa rozhodne zastupiteľstvo na júnovom rokovaní. 
 
Viac informácií nájdete tu:
 

Stretnutie v Bratislave ohľadom projektu Aspire2Create - 5. mája 2015

V rámci spolupráce Veľkej Británie, Chorvátska, Estónska, Talianska a Slovenska na tomto projekte, bolo zvolané stretnutie zástupcov do Bratislavy, konkrétne dňa 29. apríla 2015.


 viac informácií ...

Študijná cesta do Západopanónskeho regiónu zameraná na rozvoj vidieka - 28. apríla 2015

 V dňoch 23. - 26. apríla 2015 mala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok  možnosť zúčastniť sa študijnej cesty po Západnom Maďarsku, regiónu Westpannon.  Študijnej cesty za zúčastnili aj predstavitelia rôznych  Občianskych združení  (OZ/MAS Podhoran, OZ Karpaty, Enviropark Pomoravie, OZ CEDRA a ďalší) zastupujúcich obce a občanov Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

 viac informácií ...

Úvodná konferencia v Sarajeve - 10. apríla 2015

Dňa 9. apríla 2015 sa úvodnou konferenciou v Hoteli Bristol v Sarajeve oficiálne otvoril projekt podporovaný programom SlovakAid „Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky“.

 viac informácií ...

Testovanie workshopu o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET - 1. apríla 2015

 31. marca 2015, deň pred nadobudnutím účinnosti nového zákona o odbornom vzdelávaní a výchove, sa predstavitelia zainteresovaných skupín stretli v Bratislave, aby prediskutovali účasť zamestnávateľov na procese predvídania zručností v odvetví turizmu a cestovného ruchu a aby otestovali novú metodiku v rámci siete projektov LLP, a to na workshope o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET.  Workshop zorganizovali projektoví partneri- Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok a Slovenská živnostenská komora. 

 viac informácií ...

Výzva na cenovú ponuku - webstránka - 25. marca 2015

Výzva na cenovú ponuku - webportál k projektu

Predmet výzvy:
Zabezpečenie domény pre projekt "Budovanie kapacít v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky", webhostin, dizajn a template loga, inštalácia a konfigurácia portálového riešenia. 
 
Hlavným cieľom projektu je budovanie kapacít v oblasti obnoviteľných zdrojov a monitorovanie dodávok elektriny. 
 
Vaše cenové ponuky nám zasielajte na emailovú adresu ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk alebo info@rrasenec-pezinok.sk, 
najneskôr do 10.apríla 2015. 
Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok
 

5. partnerské stretnutie projektu LIST - 18. marca 2015

Partneri projektu LIST sa v dňoch 16.- 17. 3. 2015 stretli na predposlednom zasadnutí hosťovanom bulharským partnerom BASD. Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality a inovatívnosti odborného vzdelávania a prípravy v oblasti logistiky prostredníctvom zvýšenia transparentnosti a uznávania kompetencií nadobudnutých cez neformálne a formálne vzdelávanie.

 viac informácií ...

Súťaže pre stredné odborné školy: Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu - 26. februára 2015

Súťaže pre stredné odborné školy: Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu

Bratislava, 26. 2. 2015

Súťaž Maják pre dopravu má podtitul Zlepšenie osobnej dopravy v regiónoch Slovenska. Zámerom pri príprave projektu má byť propagácia inovácií z oblasti osobnej dopravy v regiónoch Slovenska. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci študijných odborov zameraných na dopravu. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 10. 4. 2015.

 viac informácií ...

V Moldavsku sa začal bilaterálny rozvojový projekt koordinovaný RRA SP podporený SlovakAid - 2. februára 2015
K 1.1. 2015 sa začala implementácia projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte, v rámci ktorého bude RRA SP v spolupráci s mestom Senec odovzdávať skúsenosti a posilňovať moldavské mestá v tejto problematike. 30.1.2015 sa v Kišiňove uskutočnila otváracia konferencia, ktorej predchádzali stretnutia s lokálnymi aktérmi. viac informácií ...

Tlačová správa, Bratislava, 23. december 2014 - 23. decembra 2014


Podpora Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pre aktívnejšie zapojenie ústredných orgánov štátnej správy do finančného mechanizmu EÚ- twinning.


Tlačová správa, Bratislava, 23. december 2014

Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v ktorom sídli národný kontaktný bod pre twinningové projekty a technické asistencie,  zorganizovala v mesiacoch jún- december 2014 štyri školenia s názvom „Posilnenie vedomostnej základne štátnej správy na využívanie EÚ nástroja – twinning“. 

 viac informácií ...

Možnosť získať dotáciu od Ministerstva kultúry SR - 22. decembra 2014

Možnosť získať dotáciu Ministerstva kultúry SR

Bratislava, 22.12.2014
Ministrstvo kultúry SR vyhlásilo nasledujúce výzvy :
1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice
(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)
4 Umenie
(účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)
5 Pro Slovakia
(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)
6 Kultúra znevýhodnených skupín
(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)
7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
 (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)
8 Kultúrne poukazy
(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)
Ďalšie informácie na:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/688/1-obnovme-si-svoj-dom-22f.html

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Možnosť získať finančný príspevok an rozvoj bilaterálnej spolupráce - 10. decembra 2014

Možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj bilaterálnej spolupráce

Bratislava, 10.12.2014

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2014. Bližšie informácie na:

http://www.eeagrants.sk/


Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Pozvánka na konferenciu o energetickej efektívnosti - 2. decembra 2014

Pozvánka na konferenciu o energetickej efektívnosti

Bratislava, 2.12.2014

O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, sa bude hovoriť na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020, ktorá sa uskutoční 9. a 10. 12. 2014 v Trnave. Srdečne Vás pozývame.
Konferencia, ktorá sa uskutoční v hoteli Holiday Inn v Trnave, je určená predovšetkým pre energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb, dodávateľov energií, zástupcov podnikov a verejného sektora.
Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vstup je bezplatný, registrácia nutná.
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Pozvánka na workshop o Spoločenských inováciách - 1. decembra 2014

Pozvánka na workshop Spoločenské inovácie

Bratislava, 1.12.2014

11. decembra 2014  sa uskutoční v Austria Trend Hoteli v Bratislave workshop o spoločenských inováciách. Cieľom workshopu je predstaviť koncept spoločenských inovácií slovenskej verejnosti. Hlavnými prednášajúcimi budú predstavitelia organizácie The Young Foundation, ktorá sa dlhodobo venuje tejto téme vo Veľkej Británii a budú tu aj zaujímavé osobnosti zo Slovenska, ktoré sa podelia so svojimi skúsenosťami v tejto oblasti.
Európske dokumenty definujú spoločenské inovácie ako jeden z nástrojov, ktorý môže prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Na Slovensku je ich podpora zároveň súčasťou vybraných operačných programov v programovom období 2014-2020.


Registrácia „Workshop – Spoločenské inovácie“
Miesto:                  Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava
Dátum a čas:          11. 12. 2014, 9:00 – 13:00
Registrácia:  info@centire.com
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

 

Výzva na podporu národnostných menšín - 21. novembra 2014


Výzva na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2015

Bratislava, 21.11.2014

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil dňa 19. novembra 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 na realizáciu budúcoročných projektov.
 
O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá aj právnické osoby. Cieľom každoročnej podpory štátu prostredníctvom dotačného programu je rozvoj kultúry a jazyka predstaviteľov národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ale aj podpora ich aktivít, podujatí a pod.


Viac o podmienkach výzvy nájdete na:
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Možnosť zapojiť sa do databázy externých hodnotiteľov - 18. novembra 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS

Bratislava, 18.11.2014


Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložených na realizáciu národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 2 OPIS“).

Informácie týkajúce sa žiadostí o zaradenie do databázy poskytuje:

Úrad vlády SR, Riadiaci orgán pre OPIS,
Odbor riadenia a koordinácie OPIS,
Nám. slobody 1,
813 70 Bratislava

Kontaktná osoba:
Ing. Mária Krútelová
Tel.: 02/209 25 719
e-mail: maria.krutelova@vlada.gov.sk

Viac informácií o výzve získate na:
http://www.opis.gov.sk/data/files/5233_vyzva.pdfKontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Informačný seminár Kreatívna Európa - 13. novembra 2014

Pozvánka na informačný seminár k dotačným programom EÚ v Bratislave

Bratislava, 13.11.2014


Dňa 25.11.2014 sa v Café Berlinga- SNG (Esterházyho palác) v Bratislave uskutoční informačný seminár k dotačným programom EÚ. Na podujatí budú predstavené programy Kreatívna Európa, Európa pre občanov a koncepcia Európskeho roku rozvoja 2015.

Registrácia prebieha do 24. 11. 2014 na kultura@cedslovakia.eu. Vstupné na podujatie je zadarmo.


Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Štvrté stretnutie partnerov počas projektu EU.EM.NET v Londýne - 11. novembra 2014

Stretnutie odštartovalo dňa 6. novembra 2014 v dopoludňajších hodinách, kedy prítomných partnerov privítala naša slovenská Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, spolu s anglickým partnerom Rinova.

 viac informácií ...

Výzva na využitia možností prípravných návštev EHP - 10. novembra 2014

Bilaterálny fond EHP a Nórska pre rok 2014 - možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít stále otvorená

Bratislava, 10.11.2014

V auguste 2014 Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod- otvoril možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2014.

Bilaterálny fond na národnej úrovni je určený na financovanie aktivít s výrazným potenciálom a významom pre posilňovanie bilaterálnych vzťahov. Bilaterálny fond na národnej úrovni podporuje spravidla jednorazové aktivity, nie ucelené súbory aktivít (projekty). Ide predovšetkým o komplementárne aktivity s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním týkajúcim sa organizácie alebo účasti na konferenciách, seminároch, workshopoch študijných cestách či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby registrované na Slovensku (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii).

Viac informácií nájdete na:
http://www.eeagrants.sk/data/att/15531_subor.pdf

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Poskytovanie služby pre mladých inovátorov v rámci projektu InoPlaCe - 31. októbra 2014

Jedným z pozitívnych výsledkov projektu InoPlaCe (Zlepšovanie kľúčových služieb pre mladých inovátorov vrámci Strednej Európy) je aj poskytovanie služby Public Relations (PR) vo svojej základnej forme pre mladých ľudí do 35 rokov s inovatívnym nápadom, ktorí nevyužívajú služby profesionálnych agentúr, zaoberajúcich sa PR.

 viac informácií ...

Výzva na efektívne využívanie energie - 30. októbra 2014

Výzva na efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich
Bratislava, 30.10.2014

Slovenská energetická a inovačná agentúra (SEIA) ako implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR vyhlásila dňa 23.9.2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci schémy na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby zo západného, stredného a východného Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Pomoc je určená na projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti,  zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a na modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie a systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Viac informácií nájdete na:
http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7468/vyzva-kahr-21dm-1402/


Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Záverečné podujatie projektu InoPlaCe v Bratislave - 29. októbra 2014

Dňa 24.10.2014 sa v Connect co-working centre  v Bratislave konalo záverečné podujatie projektu InoPlaCe http://project.inoplace.eu/, zameraného na zlepšovanie kľúčových služieb pre mladých inovátorov za účasti dôležitých inštitúcií zaoberajúcich sa poskytovaním služieb pre túto cieľovú skupinu.

 viac informácií ...

V Bratislave sa uskutočnilo 4. partnerské stretnutie projektu LIST - 24. októbra 2014

Partneri projektu LIST sa v dňoch 16.- 17. 10. 2014 stretli na štvrtom zasadnutí hosťovanom slovenským partnerom RRA Senec- Pezinok v Bratislave. Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality a inovatívnosti odborného vzdelávania a prípravy v oblasti logistiky prostredníctvom zvýšenia transparentnosti a uznávania kompetencií nadobudnutých cez neformálne a formálne vzdelávanie.

 viac informácií ...

Kanál EU programu Horizont je k dispozícii - 23. októbra 2014

Nový kanál Horizont 2020
Bratislava, 23.10.2014
CVTI SR publikovalo nové video pre program Horizont 2020 na You Tube, ktoré ponúka ucelený prehľad o finančných a právnych pravidlách v programe H2020 (https://www.youtube.com/watch?v=vazQEPcr8_0).
Viac informácií o Horizonte 2020 nájdete na http://h2020.cvtisr.sk/

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

 

Erasmus + - 7. októbra 2014

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015

Bratislava, 7.10.2014

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.
Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
Program pozostáva z 3 kľúčových akcií- Mobilita jednotlivcov, Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže- a zo športových akcií.

Viac informácií získate na:
www.erasmusplus.sk


Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Konferencia na podporu mladých inovátorov - 6. októbra 2014

Dňa 16. 10 2014 usporiadava vedúci partner projektu InoPlace Regionálna rozvojová agentúra Južných Čiech v spolupráci s ostatnými partnermi konferenciu na podporu mladých inovátorov, výskumníkov a podnikateľov.

Na programe sú prezentácie a príspevky poskytovateľov služieb a podporných organizácií pre mladých inovátorov.

Pozvánku vrátane podrobného programu nájdete tu
 
Registrovať sa môžete tu.
 

Slovenský partner InoPlaCe predstavil online platformu www.inoplace.eu v Technologickom inkubátore S - 2. októbra 2014

Dňa 30. 9. 2014 odprezentovala Eva Balažovičová z RRA Senec-Pezinok novospustenú online platformu vytvorenú v rámci projektu InoPlaCe www.inoplace.eu.

 viac informácií ...

Stretnutie s trénerom v rámci projektu Aspire 2 Create v Bratislave - 25. septembra 2014

V priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok v Bratislave sa v septembri 2014 uskutočnilo stretnutie v rámci projektu Aspire 2 Create www.aspire2create.eu, ktorého cieľom bola príprava kandidátov na rolu hodnotiteľov/evaluátorov poradcov pre umelecké a kreatívne podnikanie a vo vzdelávaní prostredníctvom umenia. 

 viac informácií ...

Výzva na úhradu DPH pre obce - 12. septembra 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Bratislava, 12.9.2014
Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 12.9.2014 výzvu adresovanú oprávneným obciam k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2014 v termíne od 16.9.2014 do 17.10.2014, a to na opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Obnova a rozvoj obcí a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia: Základné služby pre obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí.
Viac informácií získate na uvedenom kontakte:
Ing. Mária Babeľová
e-mail: Maria.Babelova@apa.sk
mobil 0918 612 194


Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

Výzva pre komunitné centrá - 12. septembra 2014

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

Bratislava, 12.9.2014

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v odbornej gescii Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, vyhlásila dňa 16.septembra 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá a zverejnila informácie pre žiadateľov „Ako sa zapojiť“.

Cieľom výzvy je zapojiť do tohto národného projektu väčšinu už existujúcich komunitných centier, v ktorých sa sociálne služby, odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC realizovali alebo sa realizujú a metodicky, finančne podporiť aj novovznikajúce KC, ktoré sa budú postupne, aj s prihliadnutím na projekty Regionálneho operačného programu zapájať, čím sa zabezpečí synergický efekt. Výzva je určená pre obce a mestá, neziskové a cirkevné organizácie.
Viac informácií získate na:
http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

 

Program na podporu športu- Výzva Úradu vlády - 3. septembra 2014

Program na podporu športu- výzva Úradu vlády na rok 2014

Bratislava, 3.9.2014


Úrad vlády dňa 16. júla 2014 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 za účelom podpory miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí a nákupu športovej výbavy, ako aj na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Program Podpora rozvoja športu na rok 2014 sa člení na podprogramy: podpora miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí, nákup športovej výbavy a projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež.

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú obec, vyšší územný celok, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Termín predkladania žiadostí je do 19. septembra 2014.

Viac informácií získate na:
http://www.isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy/953-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-programe-podpora-rozvoja-sportu-na-rok-2014.html

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 2072 8392
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

 

V Bratislave sa uskutočnil 2. európsky seminár projektu NeMESI - 15. augusta 2014

Partneri projektu NeMESI, zástupcovia ďalších krajín EÚ a predstavitelia slovenských zamestnávateľov, zamestnancov, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy sa dňa 4. 8. 2014 stretli na prvom zasadnutí hosťovanom slovenským partnerom RRA Senec- Pezinok. Projekt sa zameriava na identifikáciu potrieb v oblasti odborných zručností a ich prepájanie s trhom práce, konkrétne s požiadavkami malých a stredných podnikov v odvetviach informačných a komunikačných technológií a zeleného hospodárstva.  

 viac informácií ...

Výsledky výskumu v partnerských krajinách Aspire2Create - 12. augusta 2014

Partnerstvo projektu A2C sa zaoberá  výskumom na úrovni jednotlivých krajín v nasledujúcich oblastiach:

  • Profil povolania "Poradca pre umelecké a kreatívne podnikanie" poskytujúceho poradenstvo a podporu pre umelcov a podnikateľov v KKP
  • Kompetencie (zručnosti, vedomosti, postoje) a ďalší profesionálny rozvoj potrebný pre úlohu "poradcu pre umelecké a kreatívne podnikanie"
  • Kritériá úspechu pre poradcov pre umelecké a kreatívne podnikanie
Zhrnutie výskumu v slovenskom jazyku si môžete prečítať tu.
Celú správu v anglickom jazyku si môžete prečítať tu
 
 viac informácií ...

Nová metodika PHSR na stránke Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR - 1. augusta 2014

Ministersvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej web stránke publikovalo Pracovnú verziu metodiky tvorby Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR):

www.telecom.gov.sk/index/index.php

 

Úvodná konferencia twinningového projektu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou - 30. júna 2014

Úvodná konferencia 15-mesačného twinningového projektu Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie a partnerov zastúpených Prim. Dr. Draženkou Malićbegović – asistentkou Ministra občianskych záležitostí Bosny a Hercegoviny- sa konala 30. júna 2014 v Banja Luke, a to za podpory H. E. Jána Pšenicu- veľvyslanca Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine a zástupkyne Delegácie EÚ v Bosne a Hercegovine- p. Jadranky Mihić.

 viac informácií ...

V Bratislave sa uskutočnil národný seminár projektu NeMESI - 13. júna 2014

<p>Slovenskí partneri projektu NeMESI (RRA Senec- Pezinok) a predstavitelia slovenských zamestnávateľov, zamestnancov, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy sa dňa 6. 6. 2014 stretli na národnom workshope. Projekt sa zameriava na identifikáciu potrieb v oblasti odborných zručností a ich prepájanie s trhom práce, konkrétne s požiadavkami malých a stredných podnikov v odvetviach informačných a komunikačných technológií a zeleného hospodárstva. &#160;&#160;</p>

 viac informácií ...

Návšteva z okresu Sabinov - 11. júna 2014

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (RRA SP), na žiadosť ZOHT (Združenie obcí Hornej Torysy),  v dňoch 29-30.5.2014 zorganizovala študijnú návštevu 24 starostiek a starostov z okresu Sabinov pod vedením primátora Lipian  p. Vokála,  na Slovensku a  v Rakúsku. 

 viac informácií ...

3. partnerské stretnutie projektu LIST - 10. júna 2014

 Partneri projektu LIST sa v dňoch 15.- 16. 5. 2014 stretli na treťom zasadnutí hosťovanom talianskym partnerom ITL (Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica) v meste Piacenza. Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality a inovatívnosti odborného vzdelávania a prípravy v oblasti logistiky prostredníctvom zvýšenia transparentnosti a uznávania kompetencií nadobudnutých cez neformálne a formálne vzdelávanie.
 

 viac informácií ...

V Bratislave sa uskutočnil národný seminár projektu NeMESI - 6. júna 2014

Slovenskí partneri projektu NeMESI (RRA Senec- Pezinok) a predstavitelia slovenských zamestnávateľov, zamestnancov, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy sa dňa 6. 6. 2014 stretli na národnom workshope. Projekt sa zameriava na identifikáciu potrieb v oblasti odborných zručností a ich prepájanie s trhom práce, konkrétne s požiadavkami malých a stredných podnikov v odvetviach informačných a komunikačných technológií a zeleného hospodárstva.   

 viac informácií ...

Druhé stretnutie partnerov projektu Aspire 2 Create v Rijeke - 19. mája 2014

12. a 13. mája 2014 sa v Rijeke stretli partneri projektu Aspire 2 Create  z Anglicka, Estónska, Talianska, Slovenska a Chorvátska aby získali aktuálne informácie o výskume, prerokovali zistenia z prvého školenia Masterclass, ktoré sa konalo vo februári 2014 v Londýne a prerokovali informačné stratégie ako aj plány na propagáciu projektu. Stretnutie sa konalo v historickej budove Filodramatiky a priebeh celého stretnutia organizoval chorvátsky partner Prostor plus.

 viac informácií ...

V Chorvátsku sa uskutočnilo 3. partnerské stretnutie projektu EU.EM.NET - 21. marca 2014

Partneri projektu EU.EM.NET sa v dňoch 17. -18. 3. 2014 stretli na v poradí treťom  stretnutí hosťovanom chorvátskym partnerom Asociáciou zamestnávateľov Chorvátska (HUP), ktoré sa konalo v kolíske chorvátskeho turizmu – v mestečku Opatija. EU.EM.NET je projekt zameraný práve na zapojenie zamestnávateľov do procesov predvídania požiadaviek zručností a podpory zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní v sektore služieb cestovného ruchu.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok na prvej Aspire2Create „Masterclass“ v Londýne - 13. februára 2014

10. a 11. 2. 2014 sa v Londýne uskutočnila prvá „Masterclass“ v rámci projektu Aspire2Create – Prenos a adaptácia kompetencií pre trénerov, koučov a podnikateľských poradcov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý je podporený Európskou komisiou v Programe celoživotného vzdelávania – Prenos inovácie. V zmysle projektu Aspire2Create sa pod pojmom „Masterclass“ rozumie séria workshopov zameraných na osvojenie si transferovanej metodológie praktickým a interaktívnym spôsobom, a za asistencie certifikovaných školiteľov. 

 viac informácií ...

RRA SP na stretnutiach k Strategii rozvoja vidieka BSK 2014-2020 - 12. februára 2014

 V dňoch 5.2.2014 a 11.2.2014 sa uskutočnili pracovné workshopy pre aktérov miestneho rozvoja v subregiónoch Malokarpatsko a Podunajsko k tvorbe Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020. Za Regionálnu rozvojovú agentúru Senec-Pezinok, ktorá v týchto subregiónoch pôsobí už 12 rokov, sa uvedených workshopov zúčastnili Ing. Ľ. Pavlovová – riaditeľka agentúry, Ing. Mgr. E. Balažovičová a Mgr. K. Manczalová.  

 viac informácií ...

RRA SP a SZK na Danubia Gastro 2014 - 7. februára 2014

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok a Slovenská živnostenská komora propagovali projekt EU.EM.NET na Danubius Gastro 2014 v Bratislave.

 viac informácií ...

Výstava víťazov medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgov v Prešove - 21. novembra 2013

V rámci projektu Kýchanie mozgov, ktorý realizuje Prešovská rozvojová agentúra, otvorili v monobloku prešovskej fakultnej nemocnice III. ročník medzinárodnej výstavy kresleného humoru. Tento rok mala tému Vymývanie mozgu. Organizátori zároveň vyhlásili výsledky súťaže, do ktorej prispeli autori z 51 krajín sveta. Získané skúsenosti z tohoto projektu chcú využiť v čerstvo schválenom OP Kreatívna Europa.

 viac informácií ...

Stredoeurópska Stratégia pre starnúcu spoločnosť - Zelená kniha - slovenská verzia - 15. novembra 2013

Myslíte si, že naša spoločnosť stárne? Zaujíma Vás tento problém a príklady jeho riešení z okolitých krajín? Prosím neváhajte a pozrite si slovenskú verziu dokumentu vytvoreného projektovým partnerstvom zástupcov zo Slovenska (UPSVaR SR a RRA Senec-Pezinok), Česka, Nemecka, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Talianska.

Stredoeurópska Stratégia starnúcej spoločnosti (PDF)

 

Začal sa projekt LIST - 15. novembra 2013

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok je jedným z piatich partnerov, ktorí sa pustili do implementácie projektu LIST (Transparentnosť zručností v oblasti logistiky). Projekt je spolufinancovaný Programom celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci a dáva si za cieľ zlepšenie kvality a inovatívnosti odborného vzdelávania a prípravy v oblasti logistiky prostredníctvom zvýšenia transparentnosti a uznávania kompetencií vrátane tých, ktoré sme nadobudli cez neformálne a informálne vzdelávanie.

 viac informácií ...

RRA SP na medzinárodnej konferencii o starnúcej populácii v Ríme - 11. novembra 2013

Zástupcovia RRA SP sa dňa 10.10.2013 v Ríme zúčastnili medzinárodnej konferencie venovanej starnúcej populácii, organizovanej v rámci projektu Stredoeurópskej platformy vzdelanostnej spoločnosti (CE Knowledge Platform of an Ageing Society).

Viac informácií nájdete v článku Regionálnych novín Senecko (v spodnej časti dokumentu).

 

Nový projekt RRA SP zameraný na celoživotné vzdelávanie a kreatívny priemysel zahájený - 6. novembra 2013

K 1. 10. 2013 začal nový projekt RRA SP: projekt Aspire2Create - Prenos a adaptácia kompetencií pre trénerov, koučov a podnikateľských poradcov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý je podporený Európskou komisiou v Programe celoživotného vzdelávania – Prenos inovácie. Konzorcium partnerov pozostávajúce zo 6 partnerov z 5 krajín - Veľká Británia, Chorvátsko, Estónsko, Taliansko a Slovensko (zastúpené RRA Senec-Pezinok) - sa po prvý krát stretlo v talianskej Matere, kde sa 31. októbra a 1. novembra 2013 uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu.

 viac informácií ...

Záverečná konferencia projektu SCAN - 21. októbra 2013

Dňa 17.10. sa v Bratislave konala záverečná konferencia projektu SCAN za účasti všetkých projektových partnerov. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali viaceré kapacity v oblasti kariérneho poradenstva na Slovensku, z ktorých viacerí sa tejto problematike intenzívne venujú aj prostredníctvom zapojenia v projektoch s podobným zameraním.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok organizuje záverečnú konferenciu z projektu SCAN - 4. októbra 2013

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu projektu SCAN, realizovaného cez program Leonardo da Vinci.

Záverečná konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a uskutoční sa dňa 17. októbra 2013 od 9:30 hod., v hoteli Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 viac informácií ...

RRA SP a InoPlaCe na Noci výskumníkov 2013 - 1. októbra 2013

Cieľom mnohých európanov so záujmom o vedu a inovácie, vrátane mladých inovátorov bol aj tohto roku festival vedy – Noc výskumníkov, ktorý sa uskutočnil 27.9.2013, a v Bratislave na ňom nechýbalo ani zastúpenie projektu InoPlaCe.

 viac informácií ...

Záverečná konferencia projektu COCURT - 30. septembra 2013

27. septembra 2013 sa v Skopje, MK, uskutočnila záverečná konferencia projektu COCURT, ktorý je financovaný programom SlovakAid. Na záverečnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľov, úradov práce, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy.

V priebehu konferencie boli odprezentované výsledky projektu COCURT a to predovšetkým vytvorené analýzy potrieb trhu práce a vzdelávacích inštitúcií, web stránka projektu www.zanimanje.org a uskutočnené školenia pre 10 školiteľov a pre vyše 60 nezamestnaných zo štyroch regiónov Macedónska.

 viac informácií ...

Školenia pre podnikateľský inkubátor v Macedónsku - prvá fáza - 26. septembra 2013

V rámci projektu „Vzdelanie, zamestnanie a rovnosť žien z etnických komunít“, na ktorom spolupracuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) s Obchodnou komorou severo-západného Macedónska a s Asociáciou pre lokálny vidiecky rozvoj, zrealizovali experti z RRA SP v dňoch 9.-15.9.2013 prvú z plánovaných dvoch fáz školení pre zamestnancov podnikateľského inkubátora, ktorý bude v projekte založený, ako aj zamestnancov neziskových organizácií a dobrovoľníkov pracujúcich so ženami.

 viac informácií ...

RRA SP na medzinárodnej konferencii o trvalo udržateľnej mobilite v oblasti cestovného ruchu - 20. septembra 2013

Bratislava 17. septembra 2013 hostila medzinárodnú konferenciu k projektu TransDanube o  trvalo udržateľnej mobilite v oblasti cestovného ruchu, ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí. Regionálna Rozvojová Agentúra Senec-Pezinok sa na pozvanie Bratislavského samosprávneho kraja tejto aktivity zúčastnila ako jeden z pridružených partnerov.

 viac informácií ...

Prebehlo testovanie metódy „Kompetenzenbilanz“ - 12. augusta 2013

V projekte SCAN, ktorý je financovaný z podporou Európskej Komisie, a ktorého je RRA Senec-Pezinok vedúcim partnerom, sa uskutočnilo testovanie metódy „Kompetenzenbilanz“. Táto metóda pomáha ľuďom, ktorí chcú zmeniť prácu, nájsť si prácu, objaviť skrytý potenciál, identifikovať svoje silné stránky a rozvíjať svoje ciele do budúcnosti.

 viac informácií ...

Školenie pre zvýšenie zamestnateľnosti a podnikateľského potenciálu žien v Macedónsku - 26. júla 2013

Od novembra 2012 prebieha projekt „Vzdelanie, zamestnanie a rovnosť žien z etnických komunít“ na ktorom spolupracuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok s Obchodnou komorou severozápadného Macedónska a s Asociáciou pre lokálny vidiecky rozvoj.

V priebehu júna až júla 2013, po predošlej identifikácii potrieb prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov, sa zrealizovali školenia zamerané na budovanie kapacít a podnikateľského potenciálu žien v štyroch rôznych regiónoch Macedónska – Pollog (Bogovinje a Bervenica), Skopje (Saraj, Çair and Haraçina), Struga Kicevo. Školení sa zúčastnili nezamestnané ženy rôzneho veku a vzdelania, ktorých cieľom bolo si buď zvýšiť potenciál pre nájdenie zamestnania, alebo sa naučiť základom podnikania.

viac informácií...

Reportáž zo školenia v lokálnej televízii:

 

Druhé partnerské stretnutie projektu EU.EM.NET vedeného RRA Senec-Pezinok sa uskutočnilo v Burgase - 24. júna 2013

Partneri projektu EU.EM.NET sa v dňoch 19. -20. 6. 2013 stretli na v poradí druhom  stretnutí, ktoré sa podľa plánu  konalo v mieste pôsobenia partnera – Odbornej školy turizmu Asena Zlatarova, v bulharskom Burgase. EU.EM.NET je projekt zameraný na zapojenie zamestnávateľov do procesov predvídania požiadaviek zručností a podpory zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní v sektore služieb cestovného ruchu.

 viac informácií ...

Bezplatný seminár o cestovnom ruchu s ochutnávkou reg. špecialít vo Vysokých Tatrách - 20. júna 2013

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pozýva na bezplatný seminár "Podpora inovácií v cestovnom ruchu pomocou novej klastrovej koncepcie", ktorý sa uskutoční 26.6.2013 od 9.15-15.00 v Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, 059 81 Dolný Smokovec I.6,

Záujemci prosím registrujte sa bezodkladne u p. Jany Mihalikovej na t.č. +421 2 5044 45 26, alebo mailom na mihalikova@nadsme.sk

 viac informácií ...

Školenie a aktívna podpora nezamestnaných - 12. júna 2013

Pracovný trh a fenomén nezamestnanosti v Macedónsku predstavuje skutočnú výzvu pre nezamestnaných, predovšetkým pre tých s nízkou kvalifikáciou, ktorí sa stávajú nie len profesijne, ale aj spoločensky izolovaní. Prostredníctvom projektu COCURT, s pomocou Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, úradov práce v Macedónsku, zamestnávateľov, Centra pre ekonomický a sociálny rozvoj, implementujeme niekoľko pilotov – školení zameraných na podporu integrácie nezamestnaných a aktívnu podporu pri hľadaní zamestnania.

 viac informácií ...

Stretnutie projektových partnerov InoPlaCe v Bratislave - 5. júna 2013

Zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) pripravili pre svojich partnerov v rámci projektu InoPlaCe stretnutie v Bratislave.
Partneri sa na stretnutí vzájomne informovali o stave a výsledkoch projektu v jednotlivých stredoeurópskych krajinách (Česko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko, Nemecko).

 viac informácií ...

Stretnutie o aktívnom starnutí v Žiline - 4. júna 2013

Na stretnutí v Žiline, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.4.2013 za významnej podpory riaditeľky RRA Žilina Ing. Adriany Mášovej sa prerokovali otázky starnúcej populácie, ktorým sa zaoberá medzinárodný projekt CE – Ageing - Stedoeurópska znalostná platforma starnúcej spoločnosti.

 viac informácií ...

Bezplatné poradenstvo o úspore nákladov pre MSP - projekt EKOprofit - 4. júna 2013

Podnikáte a popritom by ste uvítali, keby ste mohli ušetriť vlastné prevádzkové náklady a šetriť životné prostredie?  Pre všetky „efektívne“ zmýšľajúce malé a stredné podniky z regiónu Bratislavy a Trnavy je tu možnosť BEZPLATNE sa  zapojiť sa do projektu EKOprofit Bratislava.

Projekt ponúka individuálne poradenstvo a podporu pri zlepšovaní Vášho vzťahu k životnému prostrediu  a tým  k zníženiu Vašich prevádzkových nákladov. Prihlasovanie je stále aktuálne!

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok partnersky podporila Regionálne fórum o investíciách a inováciách v Moldavsku - 31. mája 2013

RRA Senec-Pezinok sa ako jeden z partnerov Regionálneho fóra o investíciách a inováciách s podtitulom „Spolupráca pre rozvoj“, ktoré sa konalo 23.-24. mája 2013 v obci Costesti v centrálnom regióne Moldavska, zúčastnila a prezentovala slovenské skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja.

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok a Mesto Banská Bystrica o aktívnom starnutí - 31. mája 2013

Na stretnutí v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5.2013 za významnej podpory zástupcov mesta sa prerokovali otázky starnúcej populácie, ktorým sa zaoberá medzinárodný projekt CE – Ageing - Stedoeurópska znalostná platforma starnúcej spoločnosti.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok zabezpečuje manažment pre twinning projekt v oblasti energetiky Slovensko-Srbsko - 30. mája 2013

Slovensko a Srbsko spájajú dlhé a spoločnou históriou prepojené priateľské vzťahy. To sa v súčasnosti prejavuje v intenzívnej podpore Slovenska pri začleňovaní Srbska do spoločenstva krajín Európskej únie.

Dôkazom vzájomných nadštandardných vzťahov je aj činnosť zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorej koordinátorom je Ministerstvo hospodárstva SR. Okrem toho fungujú rozličné aktivity na úrovni Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, konajú sa podnikateľské semináre a misie, ktoré organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO), regionálne kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovensko – srbská obchodná komora, združenia pre rozvoj regiónov a tiež jednotlivé samosprávne kraje. Na srbskej strane treba oceniť aktívnu spoluprácu s predstaviteľmi agentúry SIEPA, Srbskej obchodnej komory, predstaviteľmi Autonómnej oblasti Vojvodina, a samozrejme podporu zo strany zástupcov srbskej štátnej správy.

Viac informácií v SK...

Viac informácií v SRB...

 

Návšteva mesta Senec delegáciou mesta Stará Pazova, Srbsko - 29. apríla 2013

Členovia srbskej delegácie p. Marko Nikolić z  Veľvyslanectva  Srbskej republiky, primátor p. Djordje Radinović, p. poradca Dragoljub Trifunović a p Ljibuška Lakatoš boli prijatí p. primátorom Karolom Kválom, p. vice-primátorkou Helenou Nemcovou, p. prednostkou Ing. Jarmilou Répássyovou a projektovými manažérkami p. Natašou Urbanovou a p. Angelikou Matlohovou.

 viac informácií ...

InoPlaCe na workshope o inováciách v krajinách V4 - 26. apríla 2013

Zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) sa zúčastnili medzinárodného workshopu nazvaného Komercializácia výsledkov výskumu v Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Českej republike, ktorý prebiehal v dňoch 18.-19.4.2013 na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR ) v Bratislave.

 viac informácií ...

Testovanie z projektu SCAN za začalo - 19. apríla 2013

V rámci projektu SCAN začali partneri testovať metódu „Kompetenzenbilanz“, ktorá pomáha ľuďom, ktorí chcú zmeniť prácu, nájsť si prácu, objaviť skrytý potenciál, identifikovať svoje silné stránky a rozvíjať svoje ciele do budúcnosti.

 viac informácií ...

Študijná návšteva na Slovensku - 18. apríla 2013

V dňoch 8.-12. apríla 2013 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu COCURT, ktorý je financovaný programom SlovakAid, realizovala na Slovensku študijnú návštevu pre zástupcov Organizácie zamestnávateľov Macedónska, Centra pre ekonomický a sociálny rozvoj ako aj Úradov práce v Macedónsku.

 viac informácií ...

Pozvánka na Odbornú panelovú konferenciu o trhu práce pri JOBexpo 2013 - 3. apríla 2013

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pri príležitosti konania najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2013 organizuje Odbornú panelovú konferenciu o trhu práce pod záštitou predsedu vlády SR, Roberta Fica, a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Odborná panelová konferencia o trhu práce sa uskutočni dňa 18. apríla 2013 v hale K výstaviska Agrokomplex v Nitre so začiatkom o 11.00 hod (pozvánka).

Vašu účasť na konferencii potvrďte buď tel. na: 02/20455970 alebo mailom na rsvp@jobexpo.sk najneskôr do piatku, 12.4.2013.

Registrácia účastníkov konferencie bude prebiehať 18.4.2013 od 8.30hod. do 10.30hod. v priestoroch haly K. Vstup na výstavisko Agrokomplexu pre účastníkov konferencie a Veľtrhu pracovných príležitostí JobExpo 2013 bude z Akademickej ulice.
Viac informácií o  Veľtrhu pracovných príležitostí JobExpo2013 nájdete na pravidelne aktualizovaných stránkach www.jobexpo.sk ako aj na facebook-u: https://www.facebook.com/JOBexpo.Sk

 

Prenos slovenských skúseností v Macedónsku - 1. marca 2013

V rámci projektu COCURT, ktorý je financovaný programom SlovakAid, Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok uskutočnila v dňoch 18.-21. februára školenie pre školiteľov v Skopje, v Macedónsku. V rámci školenia boli 10 vybraným školiteľom odovzdané skúsenosti slovenských odborníkov s európskymi reformnými nástrojmi trhu práce, systémami EURES a ECVET, prácou s nezamestnanými formou kariérneho poradenstva, metódami prednášania v EÚ a s využívaním európskych podporných programov na ďalší rozvoj vzdelávania a trhu práce.

 viac informácií ...

Demografické zmeny v spoločnosti si vyžadujú bezodkladné konanie - 1. marca 2013

Je zrejmé, že v najbližších desaťročiach bude čeliť Stredná Európa nebývalým demografickým výzvam.
Preto sme sa rozhodli nimi zaoberať v projekte CE Ageing - Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť, spolufinancovanom z ERDF.

Platforma projektu je tvorená zástupcami projektových partnerov a spolu s expertmi identifikovala súčasné výzvy a možnosti vzhľadom na demografické zmeny, rozvojové trendy a scenáre pre strednú Európu a vybudovala odporúčania pre zmenu politiky; všetko toto je prezentované v tzv. Zelenej knihe Stredoeurópskej stratégie pre starnutie.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o Váš názor na túto problematiku formou vyplnenia elektronického dotazníka. Váš názor si ceníme.

 

Prehľad možností čerpania prostriedkov pre mestá a obce BSK 2013 - 25. februára 2013

Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK bol vytvorený materiál Prehľad možností čerpania prostriedkov pre mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý nájdete v prílohe tejto správy. Dokument bol spracovaný za účelom poskytnúť samosprávam sumár informácií o aktuálnych možnostiach získania finančných prostriedkov pre rozvoj miest a obcí v regióne. Veríme, že vďaka zvyšovaniu povedomia o existujúcich možnostiach získania finančných prostriedkov pre miestnu samosprávu sa podarí lepšie využívať všetky dostupné formy podpory regionálneho rozvoja.

V prípade otázok, resp. potreby doplňujúcich informácií kontaktujte prosím Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov:
 
Mgr. Peter Furik
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25
e-mail: peter.furik@region-bsk.sk
tel.: +421 (0)2 482 64 287
 viac informácií ...

Štart medzinárodného projektu EU.EM.NET – prepájanie odborného vzdelávania a zamestnávateľov - 7. decembra 2012

EU.EM.NET – projekt zameraný na zapojenie zamestnávateľov do procesov predvídania požiadaviek na zručnosti a podpory zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní v sektore služieb cestovného ruchu – odštartoval jeden a poldňovým úvodným stretnutím partnerov, ktoré sa konalo 4.-5. decembra 2012 v Bratislave.

Tlačová správa SK

Tlačová správa EN

 

RRA Senec-Pezinok podporuje rozvoj kooperačných vzťahov podnikateľov zo Slovenska a Macedónska - 13. novembra 2012

V dňoch 5.-6. novembra 2012 sa v Skopje konalo prvé B2B (business to bussiness) stretnutie podnikateľov zo Slovenska a Macedónska, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kooperačných vzťahov medzi firmami, ktoré sú aktívne v oblasti zabezpečenia čerstvého ovocia a zeleniny pre trh.

 viac informácií ...

RRA Senec – Pezinok na Noci výskumníkov 2012 - 2. októbra 2012

„Vedci sú medzi nami“ – tak znelo motto udalosti, ktorá sa uskutočnila už po 6-ty krát dňa 28. septembra 2012 a na ktorej sa zúčastnila aj Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.

 viac informácií ...

Testovanie projektu HairNet na SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava - 28. septembra 2012

26. septembra 2012 sa v rámci medzinárodného projektu HairNet zameraného na rozvoj zručností kaderníkov konalo podujatie zamerané na šírenie informácií o tomto projekte a na testovanie hlavného výstupu projektu – vzdelávacej online platformy „Kadernícky tréning“ (www.hairnet.sk), ktoré organizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok.

Testovanie sa konalo na Strednej odbornej škole Svätoplukova 2 v Bratislave (www.beautycare-studio.sk).

 viac informácií ...

Informačné podujatie na ZŠ Mlynská 50, Senec - 28. septembra 2012

26. septembra 2012 v predpoludňajších hodinách zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok  (RRA) informačné podujatie pre žiakov 9. ročníka základnej školy zamerané na prezentáciu činnosti RRA, programov Európskej únie zameraných na vzdelávanie a mládež, ako aj možností odborného vzdelávania po ukončení základného vzdelania.


Práve v súvislosti s diskusiou so žiakmi o ich ďalšom vzdelávaní boli odprezentované aj výsledky medzinárodného projektu HairNet, ktorý bol venovaný vzdelávaniu v odbore kaderník.

 viac informácií ...

Súťaž lepšie nápady pre fondy EÚ: za dobrý nápad vyhrajte 1000 EUR - 27. septembra 2012

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network organizujú súťaž nápadov pre udržateľné využívanie fondov EÚ. Zúčastniť sa môžu všetci aktívni občania, neformálne a formálne iniciatívy, občianske združenia a neziskové organizácie.

Tvorcovia tých najlepších nápadov získajú finančnú odmenu a možnosť prezentovať ich v Bruseli na spoločnom podujatí. Aj tí, ktorí nezískajú cenu, však môžu profitovať z nových kontaktov s aktívnymi ľuďmi v iných regiónoch a s odborníkmi na fondy EÚ a získať nové vedomosti a skúsenosti.

Súťaž trvá do 9. novembra 2012.

Viac informácií na http://bankwatch.org/sutaz?utm_source=Euractiv&utm_medium=text&utm_campaign=sutaz.

 

Realizácia aktivít projektu COCURT - 21. septembra 2012

V rámci projektu COCURT, ktorý je financovaný programom SlovakAid, je v týchto mesiacoch realizovaná analýza vzdelávacích inštitúcií a analýza požiadaviek trhu práce s cieľom získať podklady pre prípravu školení. Školenie školiteľov sa uskutoční do konca roka 2012 v Skopje a v rámci neho bude vyškolených 10 školiteľov, ktorý sa tiež zúčastnia študijnej cesty na Slovensku. Na základe informácií, ktoré im budú poskytnuté bude ich úlohou vzdelávať nezamestnaných a zvýšiť tak ich šance uplatniť sa na trhu práce.

 viac informácií ...

Projekt SLOT sa blíži k svojmu záveru - 18. septembra 2012

Projekt SLOT (Sectorial Learning Outcome Transparency) spojil partnerov zo siedmych členských krajín Európskej únie (EÚ), pod vedením CRP Henri Tudor z Luxemburska, za účelom vytvorenia a otestovania metodológie pre definovanie vzdelávacích výstupov. Týmto sa snaží napomôcť pri zavádzaní odporúčaní EÚ v oblasti Európskeho kreditového systému v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) a Európskeho kvalifikačného rámca (EQF), ktoré majú prispieť k uznávaniu kvalifikácií a k zvýšeniu mobility naprieč EÚ.

 viac informácií ...

Nominujte "Líderku roka 2012" v súťaži Vidiecka žena roka - 7. septembra 2012

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže vyhlasujú  11. ročník  súťaže Vidiecka žena roka  –„ Líderka  roka 2012“,
mimoriadne v  Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vyhláseného  EÚ  aj v kategórii  žena – seniorka.

Nominácie je možné zasielať do 30. septembra 2012.
 
VÝZVA
PRIHLÁŠKA

Viac informácií na www.vipa.sk.

 

VII. zasadnutie Fóra Vidieckeho parlamentu - 7. septembra 2012

Občianske združenie Vidiecky parlament pozýva ľudí aktívnych v oblasti rozvoja vidieka na v poradí VII. zasadnutie Fóra. Fórum vidieka sa uskutoční v dňoch 22. – 23. septembra 2012 v Mošovciach,  okres Turčianske Teplice, Park Hotel Kaštieľ Mošovce pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Prihlásiť saje možné zaslať do 15. septembra 2012.

POZVÁNKA/NÁVRATKA s programom Fóra

Viac informácií na www.vipa.sk.

 

Seminár "Podávame projekt 7.RP. Ako na to?" 5.-6. 9. 2012 v Bratislave - 27. augusta 2012

Pre záujemcov o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ určených na podporu vedy a výskumu organizuje Kancelária podporných štruktúr 7. Rámcového programu na podporu vedy a výskumu v dňoch 5. a 6. septembra 2012 od 9.00 do 16.30 seminár pod názvom „Ako na to? Podávame projekt 7.RP“.

Seminár sa bude konať na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, učebňa BAT, vstup z ulice Imricha Karvaša (od NBS).

Čo môžete od seminára očakávať?

    Úvod do 7.RP a najnovších výziev podľa Vášho výberu tematického zamerania.
    Pravidlá a best practice 7.RP.
    Práca na vašom projekte 7.RP.
    Konkrétne zameranie seminára prispôsobené štruktúre prihlásených.

Viac informácií ako aj možnosť prihlásiť sa na seminár nájdete tu: http://www.7rp.sk/podujatia/seminar-podavame-projekt-7-rp-ako-na-to-.html.

 

Prehľad regionálneho rozvoja na Slovensku v aktuálnych číslach - 13. augusta 2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu so sieťou regionálnych rozvojových agentúr vypracovali Miestnu dátovú základňu regionálneho rozvoja SR (MDZ) - prehľad hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Slovensku, ktorý ponúka dáta zozbierané na úrovní všetkých 79 okresov. Takto spracované údaje o regionálnom rozvoji sú oficiálne publikované po prvýkrát a je naplánovaná ich každoročná aktualizácia.

Viac informácií a prehľad o regionálnom rozvoji na Slovensku môžete nájsť na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v časti Regionálny rozvoj – Aktuality a Dokumenty.

 

HairNet - Perfect Day v Podhájskej 30.6-1.7.2012 - 27. júla 2012

Perfect Day, ako spievajú Duran Duran.....horúce slnečné počasie, malebné prostredie kúpeľov v Podhájskej a skupina nadšencov kaderníkov, kaderníčok, kozmetičiek, vizážistiek, odhodlaných vytvoriť perfektný deň pre svoje zákazníčky a zákazníkov. Víkend plný podnetných skúseností, praktických ukážok a testovania v rámci projektu EÚ HairNet, venovaného odbornému on-line vzdelávaniu kaderníkov sa uskutočnil 30.6-1.7.2012. Viac informácií a fotografií z podujatia nižšie.

 viac informácií ...

Partneri absolvovali sériu školení v Innsbrucku - 24. júla 2012

Partneri projektu SCAN absolvovali v priebehu mesiacov jún až júl sériu štyroch školení, ktoré boli zamerané na oboznámenie sa s metódou „Kompetenzenbilanz“ a jej nástrojmi pre kariérne poradenstvo. Školenia boli organizované rakúskym partnerom Zukunftszentrum Tirol priamo v Innsbrucku.

 viac informácií ...

Otváracia konferencia twinningového projektu v oblasti energetiky medzi Srbskom a Slovenskom - 21. júna 2012

Dňa 19.6.2012 sa v Belehrade, hlavnom meste Srbska, uskutočnila otváracia konferencia prvého twinningového projektu v oblasti energetiky medzi Srbskou republikou a Slovenskou republikou. Twinnigový projekt má názov Posilňovanie postavenia Energetickej agentúry Srbskej republiky (AERS) a je zameraný na implementáciu energetickej legislatívy Európskej únie do legislatívy Srbska počas prístupového procesu, skvalitnenie štátnej cenovej regulácie v energetike, formovanie trhu s plynom a elektrinou a posilnenie postavenia národného regulátora (AERS) v národnom i medzinárodnom meradle.

Projekt je financovaný z predvstupových fondov Európskej únie vo výške 1,5 mil. eur a bude trvať 18 mesiacov. Realizátorom projektu za slovenskú stranu bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok, ktorý zvíťazil v náročnom medzinárodnom výberovom konaní.

 viac informácií ...

Skill card a vzdelávacie výstupy pre profesiu kaderníka - 18. mája 2012

Projekt SLOT spolufinancovaný prostredníctvom programu LdV – transfer inovácií sa blíži k svojmu záveru. V predošlých mesiacoch bola vytvorená spoločná metodológia na tvorbu vzdelávacích výstupov, ktorú teraz každý z partnerov aplikuje na svoju vlastnú cieľovú skupinu. Na Slovensku je táto metodológia aplikovaná na profesiu kaderníka v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a so Strednou odbornou školou Svätoplukova 2.

 viac informácií ...

Bezplatný seminár o vymáhaní pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť v cezhraničnom obchodnom styku - 17. mája 2012

Agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Vás pozýva na bezplatný seminár „Predchádzanie vzniku a efektívne vymáhanie pohľadávok, ktoré podnikateľom vzniknú v cezhraničnom obchodovaní", ktorý obsahuje ekonomickú a právnu časť. Bližšie informácie poskytne:

Marek Jurina, t.č.: 02/ 50 24 4539 jurina@nadsme.sk

 viac informácií ...

Dotazník: Cyklotrasy - 10. mája 2012

Radi by sme Vás v mene NKÚ SR poprosili o vyplnenie dotazníka na tému cyklotrasy. Dotazník je anonymný a bude využitý pre vyhodnotenie súčasného stavu v tejto oblasti s cieľom odporúčaní k ďalšiemu celospoločenskému rozvoju cykloturistiky.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://www.nku.gov.sk/sk/web/nku/dotaznik-cyklotrasy

 

Dotazník: Služby pre mladých inovátorov - 25. apríla 2012

Ak ste začínajúci podnikatelia, vedci či vynálezci a máte menej ako 35 rokov, radi by sme Vás poprosili o vyplnenie online dotazníka. Za Vašu spoluprácu Vám všetkým vopred ďakujeme!

Kliknite pre otvorenie dotazníka ...

 

Podnikanie v Rakúsku - Bezplatný seminár pre ženy o daniach, soc. zabezpeční a dôchodkoch - 16. apríla 2012

Čo: Seminár zameraný na daňový systém, sociálne zabezpečenie a dôchodky v Rakúsku

Kde: Bratislava, budova Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Jašíkova 6

Kedy: 11.5.2012 o 10.00

Pre koho: najmä pre podnikateľky, konateľky, manažérky, ktoré majú záujem podnikať v Rakúsku

Prihlášky: do 7.5.2012

Mgr. Daniela Grznárik
tel:   02/48291297, fax:  02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

 viac informácií ...

Program Central Europe Ageing Platform pre ľudí nad 50 rokov - 5. apríla 2012

V dňoch 21. - 22. Marca 2012 sa v Bratislave, v hoteli Chopin, uskutočnila Prvá medzinárodná konferencia medzinárodného projektu  „Stredoeurópska znalostná platforma starnúcej spoločnosti (CE Ageing Platform)“. Do projektu je zapojených 13 inštitúcií z ôsmich krajín Európskej únie Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska, Maďarska, Slovinska, Českej a Slovenskej republiky.
Projekt sa zameriava na vytvorenie podmienok v oblasti, bývania, služieb a zamestnania pre cieľovú skupinu nad 50 rokov v súvislosti so zameraním politiky Európskej únie predlžovania veku odchodu do dôchodku.
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok sa aktívne zúčastnila medzinárodnej konferencie tým, že viedla pracovnú skupinu zameranú na vzdelávanie cieľovej skupiny nad 50 rokov.
Pre ďalšie informácie a plnú verziu tlačovej správy  v slovenskom a anglickom jazyku kliknite sem:

Viac informácií v SK...

Viac informácií v EN...

 

HairNet - spustenie slovenskej verzie web stránky - 21. marca 2012

Máte pocit, že Vás nikdy neostrihala dobre Vaša kaderníčka/kaderník? Myslíte si, že sa viete ostrihať lepšie? Láka Vás stať kaderníčkou/kaderníkom, alebo ste kaderníčkou/kaderníkom a hľadáte inšpiráciu? Tak potom ste tu správne. Web stránka projektu HairNet, financovaného cez program LLP-Leonardo da Vinci,  www.haironline.eu/slovakia je tu práve pre Vás. Pokračujeme v jej aktualizácii umiestňovaním slovenských prekladov textov a videí dámskych a pánskych účesov s praktickou inštruktážou

 

Šanca pre váš región - grant nadácie Orange - 15. marca 2012

Zameranie projektov: rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov.
 
Oprávnení uchádzači:
•    Neformálne skupiny aktívnych občanov
•    Mimovládne organizácie
•    Kultúrne inštitúcie

Maximálna suma na jeden projekt:                         3 000 eur
Uzávierka podávania žiadostí:                                  17.4.2012
Zverejnenie výsledkov:                                               31.5.2012

 viac informácií ...

Bezplatné poradenstvo pre ženy k podnikaniu v Rakúsku - 14. marca 2012

Dámy, chcete začať podnikať podnikať, založiť si živnosť alebo rozšíriť svoje podnikanie do Rakúska ?

Poraďte sa so skúseným slovensky hovoriacim poradcom. Konzultácie sa konajú raz mesačne v presne stanovených termínoch vo Viedni.

Najbližší termín: 16.3.2012 od 11,30 – 15,30
Miesto konania: Viedeň, Stubenring 8-10, Viedeň.

Doprava individuálna.

Prihlásiť emailom na gruenderservice@wkw.at poslaním prihlášky z tejto adresy http://www.regionfemme.eu/events/26/.

 viac informácií ...

Začiatok roka 2012 s projektom HairNet - 20. januára 2012

Medzinárodný projekt HairNet zameraný na odborné vzdelávanie kaderníkov sa prehupol do druhej polovice realizácie. Kľúčovou úlohou na najbližšie obdobie je realizácia prekladov online vzdelávania a ilustračných videí. Akonáhle budú preklady ukončené a skontrolované odborníkmi na problematiku, začne sa záverečná fáza projektu a tou je testovanie. Vzdelávacie materiály budú predstavené odbornej verejnosti, ako aj študentom stredných odborných škôl, ktorí budú mať možnosť sa s nimi oboznámiť a spripomienkovať ich. Hlavným cieľom projektu je totiž poskytnúť výsledky v požadovanej kvalite a forme, ktorá bude prospešná koncovým užívateľom pri ich ďalšom vzdelávaní.

 

Úvodnou konferenciou začal projekt COCURT s realizáciou aktivít v Macedónsku - 27. decembra 2011

Slávnostné začatie realizácie projektu sa uskutočnilo v hlavnom meste Macedónska, Skopje, dňa 7.12.2011. Na otváracej konferencii sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónsku p. Róbert Kirnág, zástupcovia Ministerstva práce a sociálnej politiky Macedónska, Organizácie zamestnávateľov Macedónska, ako hlavného macedónskeho projektového partnera, Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, ako hlavného realizátora projektu, zástupcovia sociálnych partnerov, miesť a obcí, mimovládnych organizácií a média.

 viac informácií ...

Hodnotenie schopností a zručností – nový prístup v kariérnom poradenstve - 19. decembra 2011

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spolupracuje spolu s ďalšími 7 partnermi zo Slovenska, Rakúska a Luxemburska na medzinárodnom projekte s názvom „Hodnotenie schopností a zručností – nový prístup v kariérnom poradenstve“, skrátene „SCAN”. Projekt je financovaný prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci a dáva si za cieľ zlepšenie služieb v oblasti kariérneho poradenstva. Jeho cieľovou skupinou sú najmä úrady práce, konzultačné a školiace spoločnosti a hodnotiace centrá.

Projekt reaguje na potrebu komplexných poradenských služieb, ktoré budú podporovať ľudí pri identifikácii a rozvoji ich vlastných pracovných cieľov, plánovaní ďalších krokov, výbere správneho rekvalifikačného vzdelávacieho programu či vo všeobecnosti napomôcť im v ich pracovnom živote. Zameriava sa predovšetkým na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva – dlhodobo nezamestnaných, absolventov, ľudí nad 50 rokov, postihnutých či príslušníkov menšín.

 viac informácií ...

Vyhodnotenie prác na projekte HairNet za prvý rok realizácie - 8. decembra 2011

Medzinárodný projekt HairNet, zameraný na odborné vzdelávanie kaderníkov doplnkovou on-line formou za prvý rok svojej implementácie dosiahol už niekoľko stanovených cieľov. V prílohe Vám ponúkame stručný prehľad zrealizovaných aktivít za prvých 12 mesiacov implementácie projektu HairNet.

 viac informácií ...

Otváracia konferencia projektu COCURT - 2. decembra 2011

Z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí SR - Slovak Aid Fund - bol schválený projekt „Vytvorenie podmienok pre využívanie reformných nástrojov trhu práce pred vstupom do EU v Macedónsku transferom slovenských skúseností (COCURT)“.

Slávnostné začatie realizácie projektu sa uskutoční v hlavnom meste Macedónska Skopje dňa 7.12.2011. Na otváracej konferencii sa zúčastní veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónsku, zástupcovia Ministerstva práce a sociálnej politiky Macedónska, Organizácie zamestnávateľov Macedónska ako hlavného projektového partnera, Centra pre hospodársky a sociálny rozvoj Macedónska a Regionálnej rozvojovej agentúry Senec - Pezinok ako hlavného realizátora projektu.

 viac informácií ...

Partneri z projektu SLOT sa stretli v Luxembourgu a Metz - 28. novembra 2011

V dňoch 26. – 28. novembra sa v Luxemburgu a vo francúzskom Metz konalo ďalšie stretnutie partnerov z projektu SLOT. Hlavným cieľom stretnutia bolo si dohodnúť spoločný postup pre zavádzanie španielskej metodológie na hodnotenie vzdelávacích výstupov do praxe partnerskými inštitúciami. Zároveň sa týmto stretnutím úspešne zavŕšil prvý rok implementácie projektu. Veríme, že aj ten druhý bude podobne vydarený.

 

Projekt HairNet sa prehupol do 2.polovice svojej realizácie - 14. októbra 2011

 Medzinárodný projekt HairNet zameraný na odborné vzdelávanie kaderníkov sa prehupol do druhej polovice realizácie. V dňoch 12.-13.okóbra 2011 sa stretli partneri projektu po 3 krát aby spoločne zhodnotili pokrok a stanovili si ďalšie ciele.

 viac informácií ...

Zmena termínu pre výzvu OPŽP-PO4-11-3 - 20. septembra 2011

Dňa 20. septembra 2011 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť termín uzavretia predmetnej výzvy z 23. septembra 2011 na 11. november 2011.

 viac informácií ...

Kreatívna výstava a veľtrh - 14. septembra 2011

Podnikatelia buďte kreatívnejší a príďte sa inšpirovať na kreatívnu výstavu a veľtrh s vyše 300 vystavovateľmi. Pozývame Vás do sveta nových, inovatívnych a predovšetkým kreatívnych myšlienok a činov umiestnených v impozantnom prostredí Monoštorskej pevnosti v Komárome.

Výstava sa koná v dňoch od 15.-18.septembra 2011.

 viac informácií ...

Infodeň k 4.výzve programu CBC HUSK - 30. augusta 2011
Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 so sídlom v Budapešti a Regionálna rozvojová agentúra Komárno si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ DEŇ k 4. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 viac informácií ...

InoPlaCe - projekt pre mladých inovátorov - 22. augusta 2011

RRA Senec-Pezinok, spolu s ďalšími 7 partnermi zo 6 krajín, spúšťa realizáciu projektu InoPlaCe, ktorý je financovaný prostredníctvom programu „Central Europe“ zo zdrojov ERDF a má za cieľ rozvoj podmienok pre mladých inovátorov, prenos skúseností s inovačným podnikaním a podporu pre rozvoj výskumného potenciálu. Využije ich skúsenosti k tomu, aby čo najlepšie zmapoval súčasné potreby a možnosti tejto cieľovej skupiny. Aktívne ich zapojí do projektu, aby práve na základe ich poznatkov a potrieb identifikoval, sprístupnil a skvalitnil služby uľahčujúce inovátorom ich zapojenie do procesu výroby či uplatnenia ich samotného návrhu na trhu.

Projekt InoPlaCe chce tiež definovať postup, ako pomôcť inovátorovi získať finančné prostriedky, kde zohnať možných partnerov pre realizáciu, ako a kde nájsť priestor pre tvorbu, ako samotný výskum riadiť, ako zistiť či inovácia už nie je chránená patentom a v prípade, že nie, ako a za akých podmienok nápad patentovať či opatriť ochrannou známkou, ako ho ponúknuť zákazníkom, atď.

Projekt je plánovaný na 36 mesiacov a bude ukončený v máji 2014.

 

RRA Senec-Pezinok sa presťahovala! - 16. augusta 2011

Kancelária Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok je od 1. augusta 2011 na Vysokej ulici č. 35 v centre Bratislavy. Nachádzame sa na 1. poschodí vľavo, v budove medzi reštauráciou U majora Zemana a Film hotelom.

Nové telefónne číslo je 02/2072 8392. Mobilné telefónne číslo 0910 927 151, ako aj emailová adresa info@rrasenec-pezinok, ostali nezmenené.

 

Twinningové aktuality II - 11. júla 2011

Prinášame Vám druhé vydanie štvrťročných twinningových aktualít, prostredníctvom ktorých by sme Vás chceli informovať o priebehu a novinkách, ktoré sa udiali v rámci twinningového projektu „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“.

V tomto druhom vydaní Vám prinášame informácie o tom, čo sa udialo na našich twinningových workshopoch a diskusiách, prvej študijnej návšteve a vo volnom čase, so zameraním na posilňovanie vzájomnej spolupráce.

Pre viac informácií v EN...

Pre viac informácií v HR...

 

V Alicante sa konalo školenie z projektu SLOT - 1. júna 2011

V španielskom meste Alicante sa v dňoch 23.-26. mája konalo školenie z projektu SLOT. Na školení sa za slovenskú stranu zúčastnila RRA Senec-Pezinok, ale aj zástupkyňa Ministerstva školstva SR.

Hlavným cieľom bolo oboznámiť projektových partnerov so španielskou metodológiou, ktorá je v rámci projektu prenášaná do partnerských krajín (Slovensko, Luxembursko, Litva, Grécko, Nemecko a Francúzsko). Táto metodológia sa zameriava na hodnotenie vzdelávacích výstupov a následnú certifikáciu.

Ďalšou úlohou partnerov bude identifikovať, ktoré časti tejto metodológie bude možné uplatniť v podmienkach jednotlivých partnerov a ich následné testovanie.

 

Rezort dopravy prerozdelí na dotáciách na územné plány obcí 180-tisíc - 2. mája 2011

Vláda Slovenskej republiky na svojej 43. schôdzi 28. 04. 2011 prerokovala a schválila ako 16. bod programu  návrh zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Hlavným zámerom návrhu zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí je vytvoriť predpoklady pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie  obcí. Rezort dopravy chce v tomto roku prerozdeliť na dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí celkovo 180.000 eur.
Na tieto plány môže poskytnúť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR až 80 % z oprávnených nákladov. Ide konkrétne o koncepty riešenia územného
plánu obce alebo územného plánu zóny či návrhy, zmeny a doplnenia týchto plánov obcí a zón
.
Podmienkami poskytovania dotácií pre obce sú schválené zadania pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, uzatvorené zmluvy o spracovaní dokumentácie a preukázanie schopnosti zabezpečiť z vlastných zdrojov 20 % oprávnených nákladov. Obce zároveň nemôžu byť v ozdravnom režime alebo v nútenej správe.

 

Znalostná platforma pre starnúcu spoločnosť v strednej Európe - 6. apríla 2011

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spolupracuje spolu s ďalšími 12 partnermi z 8 krajín Európy – Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Maďarsko a Poľsko – na medzinárodnom projekte s názvom „Stredoeurópska znalostná platforma pre starnúcu spoločnosť“, skrátene „CE-Ageing Platform”. Projekt je financovaný prostredníctvom programu „Central Europe“ zo zdrojov ERDF a má za cieľ minimalizovať negatívne vplyvy demografických zmien v strednej Európe.

 viac informácií ...

Kreatívny priemysel - 16. marca 2011

Regionálna rozvojová agentúra Komárno v spolupráci s maďarským partnerom Kisalfoldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec - Pezinok pripravujú pre všetkých kreatívnych a podnikania chtivých jednotlivcov, podnikateľov ale aj  podniky projekt s názvom „Kreatívny priemysel / Kreatív ipar“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorý je financovaný zo zdrojov ERDF (kód projektu HUSK/0901/1.2.2/0252).

 viac informácií ...

Partneri sa stretli v Manchestri k projektu HairNet - 14. marca 2011

V dňoch 9. – 11. marca sa v anglickom Manchestri uskutočnilo stretnutie partnerov k projektu HairNet, ktorý má za cieľ prenos on-line školiacich materiálov v sektore kaderníctva.

Na stretnutí si partneri zhrnuli priebežné výsledky analýzy potrieb v jednotlivých krajinách a dohodli sa, ako budú školiace materiály podľa týchto výsledkov adaptované. Predstavený bol aj systém v rámci ktorého budú partneri prekladať a adaptovať tieto materiály pre národné verzie internetových stránok. Zhrnuté boli aj ostatné prebiehajúce aktivity projektu, ako napr. propagácia projektu či mapovanie školiacich materiálov podľa Európskeho kvalifikačného rámca.

Čerešničkou na torte bola prehliadka Trafford College, kde sme mohli vidieť ako sú školiace materiály využívané v praxi a ako efektívne môžu dopĺňať výučbu budúcich kaderníkov. Veľmi obľúbené boli predovšetkým inštruktážne videá umiestnené na stránke YouTube.com.

Najbližšie stretnutie je predbežne naplánované na september a malo by sa konať opäť na Slovensku. Jeho hlavnou témou bude preklad a adaptácia školiacich materiálov na podmienky jednotlivých partnerských krajín.

Našim anglickým partnerom z Univerzity v Manchestri ďakujeme za výbornú organizáciu a pohostinnú atmosféru!

Foto v našej galérii...

 

RRA Senec-Pezinok sa uchádza o projekt v oblasti kariérneho poradenstva - 2. marca 2011

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok sa v rámci výzvy Programu Leonardo da Vinci na rok 2011 uchádza o projekt v oblasti kariérneho poradenstva. Partnerstvo, ktoré tvoria siedmi parneri z troch členských štátov EÚ - Slovenska, Rakúska a Luxemburska, pracovalo na projektovej žiadosti od júla 2010, kedy sa na kontaktom seminári vo Fínsku vytvorila jeho podstatná časť. Dúfame, že naša žiadosť bude úspešná a na jeseň budeme môcť začat so samotnou implementáciou projektu.

 

     
spacer
dummy