Aktuality Minimize
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spustila spoluprácu s partnermi v Gruzínsku - 20. februára 2020

V priebehu posledných dní sme podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu s viacerými gruzínskymi partnermi. 

 viac informácií ...

Úvodné stretnutie k projektu PARTNERSHIP FOR CREATIVE APPRENTICESHIPS (P4CA), LONDÝN - 2. decembra 2019

V utorok 26. 11. 2019 sme v Londýne úspešne otvorili nový Erasmus+ projekt P4CA (Partnership for Creative Apprenticeships).

 viac informácií ...

Druhé stretnutie partnerských organizácií k projektu Learn2create v Bratislave - 17. októbra 2019

V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sme hosťovali druhé pracovné stretnutie v rámci projektu Learn2create u nás v Bratislave, kde sa stretli hlavný partner projektu ARTeria (PL) a partnerské organizácie Innogate (ES), Materahub (IT), Dimitra (GR) a Rinova (UK). 

 viac informácií ...

Kto je/bude mentor pre podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle? - 16. októbra 2019

V dňoch 2. až 4. októbra 2019 sme sa zúčastnili 3-dňového workshopu a pracovného stretnutia u partnerov DIMITRA v gréckej Larisse. 

 viac informácií ...

Štúdijná návšteva z Moldavska - Čistenie odpadových vôd (10-12 September 2019) - 17. septembra 2019

V dňoch 10-12 septembra 2019 sa uskutočnila štúdijná návšteva v rámci projektu “Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred (Better Waste Water Management Step by  Step)”, podporená z programu SlovakAid. 

 viac informácií ...

RRA SP na Diaspora Day v Straseni, Moldavsko - 20. augusta 2019
V nedeľu 18. augusta 2019 sa v centrálnom parku "Ștefan cel Mare şi Sfânt" v obci Strășeni, Moldavsko uskutočnil tretí ročník mestského festivalu Diaspora Day.  viac informácií ...

Zhrnutie výsledkov prieskumu k projektu Bridging the Gap - 12. júla 2019

Prinášame článok, ktorý predstavuje výsledky medzinárodného prieskumu, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu Bridging the Gap v období január 2019 - máj 2019 na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a Veľkej Británii (Anglicko). 

 viac informácií ...

Slovak-Georgian Business Forum 14.6.2019, Bratislava - 18. júna 2019

June 14, 2019 we had an opportunity to be a part of SK - GE Business Forum that took place in Bratislava. This forum titled "Doing Business in Georgia" was a final activity of our project “Young Unemyployment Towards Enterpreneurship” (YUTE). 

 viac informácií ...

SK – GE Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 17. júna 2019
Dňa 14. júna 2019 sme sa zúčastnili SK - GE Business Forum, v rámci ktorého sa predstavil aj bilaterálny projekt “Podpora malého a stredného podnikania - Young Unemployment towards Enterpreneurship” (YUTE).  viac informácií ...

Druhé pracovné stretnutie s partnerskými organizáciami projektu Bridging the Gap, Matera (Taliansko) - 3. júna 2019
V dňoch 30. a 31. mája 2019 sme sa zúčastnili druhého pracovného stretnutia v rámci projektu Bridging the Gap v Matere, kde sa stretli taliansky MateraHub (IT) za prítomnosti ostatných partnerských organizácií ARTeria (PL), Dimitra (GR), ProMalaga (ES), Rinova (UK) a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (SK). Stretntuie bolo sprevádzané multiplikačným podujatím pre miestnych aktérov a stakeholderov. viac informácií ...

Slovensko-Gruzínske Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 7. mája 2019

Slovensko-Gruzínske Business Forum sa uskutoční 14.6.2019 v Grand Hotel River Park na Dvořákovom nábreží 6 v Bratislave. Fórum začína o 10:30 a bude nasledovať B2B (Business to Business) stretnutiami podnikateľov a neskôr predstavením gruzínskych výrobkov.

Viac informácií v AJ nájdete na tomto linku.

 

Gruzínsko-Rakúske Business Forum - 2. mája 2019

Dňa 13.mája 2019 sa uskutoční Gruzínsko-Rakúske Business Fórum v Tbilisi. Fórum začína o 10:30 miestneho času a o 12:00 bude pokračovať B2B (business to bussiness) stretnutiami podnikateľov. 

Viac informácií v anglickej verzii udalosti:
We would like to inform you that Georgian-Austrian Business Forum will take place on May 13, 2019 at Lolita Hotel in Tbilisi (address: 7 Chovelidze str. ). The forum starts at 10.30 a.m. The forum will be followed by B2B meetings starting at 12:00 noon.
 
In case of your interest please confirm your attendance till May 8 at info@eugbc.net or Tel: + 995 (32) 2 90 36 91
 
In order to agree time of B2B meeting/meetings with the respective Austrian Companies, please contact to Representative of Austrian Economic Chamber Ms. Ana Lataria T +995 322 434 401, M +995 577 208 852, email: tbilisi@advantageaustria.org

 

Spustenie projektu Learn 2 Create - 5. apríla 2019

Úvodné stretnutie projektových partnerov projektu Learn 2 Create sa uskutočnilo začiatkom apríla 2019 v poľskom meste Zabrze.

 viac informácií ...

Postavenie vidieckych žien v poľnohoposdárstve - 18. marca 2019

Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár, zameraný na inklúziu žien do agrosektora a inšpiratívne príklady žien.

Seminár sa uskutoční dňa 25.marca 2019 v Agroinštitúte Nitra, miestnosť S3.

Viac informácii v pozvánke.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie PHZ - tlač - 12. marca 2019

Výzva na zistenie PHZ - tlač
V rámci implementujúceho projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, plánujeme vydať katalóg s firmami, ktoré poskytujú produkty alebo službe pre vekovú kategóriu 50+ a sú súčasťou projektovej databázy.

Prosíme o zaslanie Vašej cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky: tlač katalógu a potrebná grafická upráva pre tlač.
Technické parametre:
Formát:     A5
Tlač:         farebna
Rozsah:    cca.120 strán   
Papier:     100-120g, matny
Obalka:     farebna-300g
Väzba:      spiralova/kruzkova
Náklad:     2000ks

Tlač musí byť zrealizovaná najneskôr do 18.5.2019

Svoje cenové ponuky nam môžete predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava v termine do 26.3.2019, do 15hod.

 

Výzva na cezhraničné spojenia v transeurópskej siete TEN-T - 25. januára 2019

Európska komisia spustila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF). Výzva je zameraná na chýbajúce spojenia a cezhraničné spojenia v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), najmä na:

- odstraňovanie prekážok a preklenutie chýbahúcich prepojení;

- práce týkajúce sa projektov cezhraničnej infraštruktúry pre železnice, vnútrozemské vodné cesty a cesty;

- lepšie prepojenie vnútroštátnych dopravných sietí.

Výzva CEF sa zameriava na projekty týkajúce sa periférnej komplexnej siete TEN-T.  Termín na predkladanie žiadostí je 24.apríla 2019 a je na ňu vyčlenených 65 miliónov EUR.

Európsky výbor regiónov zároveň organizuje informačné stretnutie formou workshopu, na ktorom predstavia politické priority výzvy na rok 2019 ako aj praktické informácie, ako pripraviť úspešný návrh a ďalšie dôležité základné informácie týkajúce sa procesu predkladania žiadostí ako aj následného hodnotenia.

Workshop sa uskutoční dňa 7.februára 2019 od 14hod do 15:30hod v Európskom výbore regiónov,  miestnosť JDE 52.

Ďalšie informácie získate na sekretariáte COTER na adrese coter@cor.europa.eu

 

Vzdelávacie kurzy pre 50+ pokračujú - 14. januára 2019

Pre veľký úspech a záujem spúšťame od 4.februára 2019 pokračovanie vzdelávacích kurzov.  V prípade záujmu sa informujte alebo hneď nahlasujte na emailovej adrese: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo jabraham@rrasenec-pezinok.sk, tel. 0911/280608.

 

 viac informácií ...

Úspešné ukončenie kurzov - Silver Economy - 20. decembra 2018

Od septembra do decembra 2018 prebiehalo v troch mestách niekoľko vzdelávacích kurzov, určených pre ľudí nad 50 rokov, ktoré boli organizované v rámci projektu „Silver Economy“ realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU.

 viac informácií ...

Spustenie projektu Bridging the Gap - 12. novembra 2018

V dňoch 8. a 9.novembra 2018 sa uskutočnilo v španielskej Malage úvodné pracovné stretnutie projektových partnerov projektu Bridging the Gap.

Projekt má cieľ podporovať podnikateľské zručnosti tvorivých mladých ľudí, ktorí potrebujú vstúpiť a byť úspešný na trhu práce.  

 viac informácií ...

Slovak Aid projekt školí mladých ľudí ako začať podnikať - 18. októbra 2018

V rámci nášho projektu "YUTE", ktorý realizujeme pod záštitou progrum Slovak Aid sa uskutočnili školenia v troch regiónoch Gruzínska. Cieľom školení bolo naučiť mladých ľudí ako naštartovať svoje podnikateľské plány.

 viac informácií ...

EP4A Newsletter - 28. septembra 2018

Opäť Vám prinášame novinky z implementácie medzinárodného projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, realizovaného cez program ERASMUS+“

 viac informácií ...

Podpora "striebornej ekonomiky" spustená - 20. septembra 2018

V rámci projektu "Silver Economy" realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU, prinášame nové riešenia a možnosti pre starnucú populáciu a jej vnímanie v spoločnosti.

Pre jednotlivcov v rámci projektu ponúkame vzdelávacie kurzy "E-administrácia", "Inteligentné zariadenia", "Hľadanie si zametnania" a "Jazykové kurzy", ktore sa realizujú v troch mestách, konkrétne v meste Pezinok, Senec a Bratislava.

Pre firmy ponúkame bezplatné spropagovanie sa, ako aj možnosť nájsť si nové kontakty, spolupracovníkov a klientov zaregistrovaním sa v online databáze.

 

 viac informácií ...

Slávnostné ukončenie projektu EP4A o duálnom vzdelávaní - 18. septembra 2018

Dňa 12.septembra 2018 sme sa v chorvátskom Záhrebe, zúčastnili ako zástupcovia projektového partnera na slávnostnej záverečnej konferencii k medzinárodnému ERASMUS + projektu "Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu". Následne prebehlo aj dvojdňové pracovné stretnutie projektových partnerov. Viac o si môžete prečítať v priloženom článku.

 viac informácií ...

Vzdelávacie kurzy pre vekovú kategóriu 50+ - 28. augusta 2018

Máte viac ako 50 rokov, ste nezamestnaný, alebo chcete zmeniť zamestnanie, začať podnikať alebo si len zlepšiť vedomosti a rozšíriť obzory? Vyberte si jeden alebo aj všetky kurzy a prihláste sa. Dozviete sa veľa nových informácií, naučíte sa veľa nových zručností a určite sa Vám otvoria nové možnosti v súkromnom ale hlavne v pracovnom živote. Prihlásovať sa môžete cez email: jabraham@rrasenec-pezinok.sk alebo na tel.čísle 0911/280608. Viac sa dozviete v článku.

 viac informácií ...

Výzva na predloženie cenových ponúk - 24. augusta 2018

Predmet výzvy:

- design a visibilita materiálov určených na propagáciu, publicitu projektu Silver Economy, realizovaného cez program Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.
- Roll-up banner (2 ks)
- Poster o projekte (1ks)
- infotabula o projekte (1ks)

Cenové ponuky nám pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou či osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 31.08.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte bez DPH ako celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Silver Economy - 17. augusta 2018

Projekt Silver Economy sa v už v septembri dočká realizácie plánovaných vzdelávacích kurzov. Informujte sa a neváhajte sa zapojiť.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - 10. augusta 2018

Predmet výzvy:

- design a visibilita materiálov určených na propagáciu a publicitu projektu Silver Economy, realizovného cez program Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.

- Roll-up banner  (2ks)

- poster o projekte (1ks)

- infotabula o projekte (1ks)

Cenové ponuky nám pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo poštou či osobne na adresu: Regionálna rozvojováý agenúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskôr do 20.8.2018.

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte bez DPH ako aj celkovú s DPH.

V prípade ďalším otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

 

Podpora firiem v rámci projektu „Silver Economy“ - 6. augusta 2018

 Dávame Vám do pozornosti aktuálny projekt realizovaný v spoupráci s Interreg SK-HU, zameraný na zjednodušenie orientovania sa osôb 50+ na trhu a taktiež na využitie ich potenciálu. Každej zapojenej firme ponúkame možnosť spropagovať svoje služby alebo produkty novým klientom doma a v Maďarsku. Ak máte záujem sa zapojiť alebo hľadáte ďalšie informácie: 

http://ec2-18-195-219-65.eu-central-1.compute.amazonaws.com//#/about

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - 3. augusta 2018

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Technicko – administratívne zabezpečenie školiacich kurzov „Inteligentné zariadenia“, „e-Administrácia“, „Hľadanie zamestnania“ a „Jazykových kurzov – Aj/Mj“, za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, v termíne do 15.08.2018, do 15hodiny.

Bližšie informácie o predmete zákazky aj s požiadavkami na dodávateľa nájdete v dokumente  "špecifikácia predmetu zákazky" po kliknutí na viac informácií, nižšie.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie školení - 20. júla 2018

V rámci implementujúceho cezhraničného projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, sa plánuju zorganizovať školenia, primárne určené pre vekovú kategóriu 50+.

Prosíme o zaslanie cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky:
Technicko - administratívne zabezpečenie nasledovných školiacich kurzov:
- Inteligentné zariadenia (64 vyuč.hod, 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- e-Administrácia (32 vyuč.hod, 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- Hľadanie zamestnania (32 vyuč.hod., 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- jazykové kurzy (Aj a Mj, spolu 128 vyuč.hod., 8 účastníkov/kurz, realizácia v 3 miestach BSK).

Realizácia kurzov bude prebiehať v mesiacoch september až december 2018.

Svoje cenové ponuky je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk , alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, v termíne do 1.8.2018, do 15hod.

 

Založenie regionálneho partnerstva na podporu systému duálneho vzdelávania - 12. júla 2018

 Spolupráca v oblasti podpory duálneho vzdelávania sa hýbe vpred - regionálni partneri budú vzájomne podporovať výmenu informácii, aktivity a mať možnosť vytvárať nové spoločné iniciatívy.

 viac informácií ...

Podpísanie predĺženia memoranda o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Stred, Moldavsko - 5. júna 2018

  Dňa 5.júna 2018 sa uskutočnilo oficiálne podpísanie ďalšieho predĺženia memoranda o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Stred, Moldavsko. Táto spolupráca doteraz priniesla úspešne zrealizované projekty aj spoločné projektové žiadosti a veríme, že má význam aj do budúcna.

 viac informácií ...

Finálna technická kontrola stavu vodovodu pred odovzdaním do užívania - 4. júna 2018

 Po poslednej kontrole je vodovod pripravený na napojenie k hlavnej zásobárni s pitnou vodou.

 viac informácií ...

4. newsletter projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“ - 3. mája 2018

Dávame Vám do pozornosti v poradí už 4. newsletter projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý sa zaoberá systémom duálneho vzdelávania a väčšieho zapojenia malých a stredných podnikov do tohto systému.

 viac informácií ...

EP4A Worskhop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania - 30. apríla 2018

Počas prezenčnej výstavy „Mladý tvorca 2018“ v Nitre, sme prispeli k tvorbe diskusie o duálnom vzdelávaní a zapájaní malých a stredných podnikov do tohto systému.

 viac informácií ...

Príručka pre zamestnávateľov o systéme duálneho vzdelávania - 25. apríla 2018

Predstavujeme Vám príručku, ktorá je primárne určená predovšetkým zamestnávateľom, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Príručka bola vypracovaná v rámci prebiehajúceho medzinárodného projektu s názvom "Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", realizovaného cez program ERASMUS+, kde sme jedným z projektových partnerov spolu s partnermi z Chorávatska, Srbska a Veľkej Británie.

Príručka Vám priblíži ako sa systém duálneho vzdelánia uplatňuje na Slovensku, aké sú je výhody, podmienky vstupu na strane zamestnávateľov, zmluvné vzťahy, materiálno-finančné zabezpečenie žiakov v duálnom vzdelávaní, informácia o funkcii inštruktorov duálneho vzdelávania, hodnotenie, záverečné skúšky a odporúčania pre zamestnávateľov spolu s kontaktami, kde môžu získať viac informácií.

Samotnú príručku si môžete stiahnuť tu:

 

 viac informácií ...

EP4A Helpline: 0904 341 324 – telefonická linka podpory pre MSP o duálnom vzdelávaní - 18. apríla 2018

Ste malý a stredný podnikateľ či živnostník a chceli by ste sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania, len neviete ako a aké výhody by to pre Vás malo? Zavolajte na linku pomoci +421 904 341 324 a dozviete sa všetko potrebné.
 

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zabezpečenie cateringu - 5. apríla 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zabezpečenie cateringu počas Info dní, zameraných na propagáciu Duálneho vzdelávania
 

Predmet výzvy:
zabezpečenie cateringu (studené občerstvenie a obed, studené a teplé nápoje) pre cca.30 osôb počas 2 dní - info dní organizovaných v rámci medzinárodného projektu „EP4A“,
ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

EP4 A Info dni sa uskutočnia v dňoch 26. a 27.apríla 2018 vo výstavsku Agrokomplex, v Nitre.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 16.04.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezino

 

Výstava a veľtrh - SilverEconomy - 26. marca 2018

Ešte ste sa nezaregistrovali na medzinárodnú bezplatnú výstavu a veľtrh "Strieborný ekonomika", ktorý sa uskutoční v dňoch 20. - 21. apríla 2018 v Monoštorskej pevnosti, Komárom v Maďarsko.