Kontaktné údaje Minimize

Kancelária v Bratislave a doručovacia adresa:

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Pražská 27
811 04 Bratislava


Tel.: +421 2 2072 8392
Mobil: +421 910 927 151
            +421 903 573 674
E-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
             senecpezinokrra@isrra.sk

Ikona mapy Google MAPA


Sídlo (nepoužívať na doručovanie)

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
Kysucká 14
903 01 Senec


 

Bratislava office and correspondence address:

Regional Development Agency Senec – Pezinok
Pražská 27
811 04 Bratislava


Tel.: +421 2 2072 8392
Mobile: +421 910 927 151
              +421 903 573 674
E-mail: info@rrasenec-pezinok.sk

Ikona mapz Google MAP


Residence (do not use for sending post)

Regional Development Agency Senec – Pezinok
Kysucká 14
903 01 Senec

  
spacer
dummy