Územie pôsobnosti RRA Senec-Pezinok Minimize

RRA SP komplexne zastrešuje územie pôsobnosti dvoch regiónov – Malokarpatsko a Podunajsko ako aj územie troch okresov hlavného mesta Slovenska Bratislavy a to okres I., III. a V.

V rámci činností stanovených Ministerstvom výstavy a regionálneho rozvoja SR, RRA SP spracovala tzv. informačné databázy okresov, ktoré má vo svojej územnej pôsobnosti.


Informačné databázy okresov:

spacer
dummy