Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Cyklotrasy bez hraníc
Stav projektu: Ukončený
Program: PHARE CBC
Oblasť zamerania: Cestovný ruch
Začiatok: 1. 10. 2005
Ukončenie: 30. 9. 2006
Celkové náklady v EUR: 68598.50
Celkový grant v EUR: 51448.87
Charakteristika projektu:

Cyklotrasy bez hraníc:

Vytvorenie Jednotného rámca budovania siete cyklotrás pre slovensko – rakúske pohraničné oblasti s jeho zapracovaním do Koncepcií rozvoja siete cyklotrás na území BSK.

Cieľ projektu:

Vytvoriť jednotný rámec budovania siete cyklotrás (prostredníctvom  prenosu know-how rakúskych partnerov) na území BSK v nadväznosti na TTSK a medzinárodné cyklotrasy za účelom vytvorenia podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie imidžu cestovného ruchu v cieľovom území pre všetkých (domácich aj zahraničných) turistov. Vytvorenie jednotného rámca sa premietne v zadefinovaní koncepcie rozvoja cyklotrás v cieľovom území, ktorá sa stane základným kameňom pre implementáciu ďalších projektov na realizáciu konkrétnych čiastkových etáp cyklotrás s možnosťou využitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov v r.2006 a v ďalšom programovacom období 2007 – 2013.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • vypracovaný Jednotný rámec budovania siete cyklotrás
  • podpísaná dohoda o zachovaní Jednotného rámca

Partneri:
RRA Senec – Pezinok
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Weinviertel Tourism GmbH


Changed at: 11. 5. 2010 10:25 Changed by: Administrator Account
Created at: 6. 5. 2010 17:21 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy