Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: VISIBLE
Stav projektu: Ukončený
Program: Leonardo da Vinci
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 12. 2007
Ukončenie: 30. 11. 2009
Celkové náklady v EUR: 479249.00
Celkový grant v EUR: 359437.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Projekt sa zameriava na neformálne vzdelávanie projektových manažérov v regionálnych rozvojových agentúrach, pretože pre túto profesiu neexistuje špecifická forma formálneho vzdelania. Projekt sa snaží identifikovať kľúčové kompetencie, ktorými by mal projektový manažér disponovať a vytvára nástroje na ich prehlbovanie prostredníctvom neformálnych vzdelávacích postupov.

Najdôležitejšie výstupy projektu:
Výstupom projektu je VISIBLE hra, ktorá je založená na vyše 100 príkladoch z praxe, ktoré sa podarilo v rámci projektu zozbierať. Tie najzaujímavejšie boli následne spracované do úloh, ktoré treba v rámci hry riešiť a boli rozdelené do kategórií podľa nasledovných kompetencií: nadväzovanie kontaktov, orientácia na výsledky, organizovanie, komunikovanie, rozhodovanie, metodika a riešenie problémov. Prostredníctvom interaktívneho riešenia týchto úloh môžu účastníci VISIBLE hry nadobudnúť nové poznatky, ktoré je možné využiť aj pri každodennej práci v rámci projektového manažmentu.

Partneri:
- SVIM, Taliansko (vedúci partner)
- BARDA, Bulharsko
- DEKUT, Maďarsko
- ECLO, Belgicko
- FIVAL, Francúzsko
- LAG Ogliastra, Taliansko
- NAAL, Nórs
- SE RDA, Rumúnsko
- RDA SP, Slovensko


Changed at: 11. 5. 2010 10:29 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 15:21 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy