Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Central European Knowledge Platform for an Ageing Society
Stav projektu: Ukončený
Program: Central Europe
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 1. 2011
Ukončenie: 31. 12. 2013
Celkové náklady v EUR: 1724293.00
Celkový grant v EUR: 2173331.00
Charakteristika projektu:

Charakteristika projektu: fenomén starnutia si žiada spoluprácu rôznych partnerov a ich spoločný postup ako ho zvládnuť s cieľom zachovať a podporiť hospodársky rast, regionálny rozvoj a sociálnu súdržnosť.

Cieľ projektu: minimalizovať negatívne účinky a dopady demografickej zmeny v Strednej Európe.

Najdôležitejšie výstupy projektu: Výstupom projektu je spoločné fórum o starnutí v Strednej Európe, vytvorenie Stredoeurópskej stratégie starnutia, vytvorenie regionálnych platforiem starnutia a implementácia inovatívnych opatrení/služieb pre malé a stredné podniky v oblasti manažmentu rôznorodosti, celoživotného vzdelávania, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Partneri:

 • AKOO Chamber of Labour Upper Austria, Rakúsko (vedúci partner)
 • ZSI, Rakúsko - Management Consulting BAB LtD, Rakúsko
 • Ministry of Health and Social Affairs Saxony - Anhalt, Nemecko
 • ISFOL- National Agency for Vocational Training, Taliansko
 • GIG Central Mining Institute, Poľsko
 • Economic Institute, Maribor, Slovinsko
 • Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Slovinsko
 • RRA SP, Slovensko
 • Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovensko
 • RPIC, Česká republika
 • Most ke vzdělání, Česká republika
 • Central – Transdanubian Regional and Economic Development Nonprofit Company, Maďarsko

Changed at: 25. 7. 2017 14:59 Changed by: Administrator Account
Created at: 21. 6. 2012 10:34 Created by: tkobela
  
spacer
dummy