Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: ECO-SystemApp - System Approaches for Entrepreneurial Ecosystem Training
Stav projektu: Ukončený
Program: Erasmus+
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 9. 2014
Ukončenie: 31. 8. 2017
Celkové náklady v EUR: 290463.00
Celkový grant v EUR: 290463.00
Charakteristika projektu:

Bližšie informácie nájdete na web stránke projektu: www.ecosystemapp.net/


Changed at: 11. 1. 2021 15:00 Changed by: Administrator Account
Created at: 25. 7. 2017 14:55 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy