Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI (Na slávu božiu a na slávu vína) vzdelávanie prostredníctvom dobrých skúseností a výmenou odborných informácií
Stav projektu: Ukončený
Program: PHARE CBC
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 6. 2005
Ukončenie: 31. 5. 2006
Celkové náklady v EUR: 37547.00
Celkový grant v EUR: 33792.30
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Zapojenie Slovenska do ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE- medzinárodnej siete inštitúcií Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu a propagácia tradícií vinárstva v Malokarpatskom regióne.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  1. Vybudovanie centra – sídla a školiaceho strediska konzulátu EVIRS (Europäische Weinwirtschft – Európsky vinársky rytiersky stav, ďalej EVIRS)  pre Slovensko v Pezinku. EVIRS je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého základným cieľom je udržanie kultúrneho dedičstva v oblasti pestovania viniča, výroby a kultúry predaja vína ako aj zaistenie vzdelávania aj z hľadiska  nového pohľadu na víno týkajúceho sa ochrany zdravia (nazvaného francúzsky paradox), kde víno sa stáva súčasťou stravovacích návykov. Jeho hlavnými úlohami sú : zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, vytvorenie podmienok pre výskum produktov vinohradníckej výroby t.j. hrozna, hroznového muštu a vína, vytvorenie podmienok pre vývoj technológií na udržanie vzácnych látok vo víne a zabezpečenie medzinárodnej spolupráce.
  2. Výroba 26-40 minútového filmu o histórii vinohradníctva na Slovensku a jeho vplyve na život a kultúru v oblasti Malých Karpát od jeho vzniku až po vybudovanie konzulátu EVIRS, ktorý bude využitý na propagáciu, vzdelávanie a vzájomné poznávanie. Film bude vyrobený v piatich jazykových mutáciách.

Cieľom dokumentárneho filmu je:

  • podať informáciu o dlhodobej tradícii vinohradníctva v regióne
  • poukázať na niekoľko podstatných faktov z jeho historického vývoja
  • ilustrovať úroveň kultúry života a práce našich predkov
  • sprostredkovať i samotným obyvateľom regiónu vedomie, že tento kraj má vo svojej histórii bohaté kultúrne zázemie a my máme možnosť a snáď i povinnosť z neho čerpať a nadviazať naň rozvojom v moderných podmienkach

Partneri:
- Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS
- Občianske združenie Galéria Štefana Prokopa
- RRA Senec – Pezinok


Changed at: 11. 5. 2010 10:27 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 14:51 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy