Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Hotel Preš - prístavba k hotelu Lipa (po ukončení sa celý hotel volá Tília)
Stav projektu: Ukončený
Program: JPD Cieľ 2
Oblasť zamerania: Cestovný ruch
Začiatok: 1. 9. 2005
Ukončenie: 31. 12. 2006
Celkové náklady v EUR: 1239742.00
Celkový grant v EUR: 160794.50
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť ubytovacie kapacity a poskytovať nielen ubytovacie služby nadštandardnej úrovne, ale aj sekundárne služby, miestnosť na školenia s komplexným vybavením, ako aj relaxačné zariadenia na aktívny oddych počas voľných chvíľ. Zvýšením ubytovacích kapacít sa zvýšila konkurencieschopnosť, zlepšili sa služby a vytvorili sa aj nové pracovné miesta.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • Prístavba a rozšírenie ubytovacej kapacity hotela

Changed at: 11. 5. 2010 10:27 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 14:55 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy