Výročné správy RRA Senec-Pezinok Minimize

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok svoju činnosť vždy na konci roku zanalyzuje a spracuje výročnú správu, ktorá poskytuje verejnosti prehľad všetkých zrealizovaných činností RRA SP počas konkrétneho roka:

spacer
dummy