Projekty EUSkoleniaPartneriExperti

Služby agentúry Minimize

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok poskytuje súhrn komplexných služieb v týchto oblastiach:


Služby RRA SP sú určené najmä:

  • obciam a mestám predovšetkým regiónov Senec a Pezinok, ale aj ostatným samosprávam nielen z Bratislavského kraja,
  • verejným inštitúciám,
  • mimovládnym neziskovým organizáciám,
  • malým a stredným podnikateľom,
  • širokej verejnosti.
  
spacer
dummy