Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora zlepšenia energetickej hospodárnosti budov
Dátum uzávierky: 1. 3. 2012
Program: EkoFond
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Program EkoFond poskytne opäť podporu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Program podporí úspory energie, ktoré budú zabezpečené výmenou pôvodných otvorových výplní, zateplením obvodového a strešného plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi

Základnými cieľmi poskytnutia podpory verejným budovám, školám a školským zariadeniam sú:

  • Zlepšenie prostredia pre žiakov a príjemcov verejnoprospešných služieb prostredníctvom zlepšenia tepelnotechnických vlastností budov;
  • Zlepšenie prevádzky tepelných zariadení v školách a verejných budovách;
  • Zvýšenie informovanosti verejnosti o efektívnom zaobchádzaní s energiou;
  • Prezentovanie výhod energetických opatrení a ich priameho ekonomického a ekologického dopadu.

Najbližšia uzávierka pre daný program je 1.3.2012.

Viac informácií...


Changed at: 7. 12. 2011 16:01 Changed by: elovasikova
Created at: 7. 12. 2011 15:57 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy