Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie
Dátum uzávierky: 14. 5. 2012
Program: Operačný program informatizácia spoločnosti
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Oprávnené  rámcové aktivity pre dopytovo-orientované projekty sú :
· záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu,
webharvesting, webarchiving
· systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho
dedičstva vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového +
audio/
· digitálna rekonštrukcia filmových materiálov
· digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov
· systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a
fondovými inštitúciami
Oprávnené podporné aktivity realizácie projektu sú:
a) riadenie projektu
b) publicita a informovanosť


Changed at: 3. 5. 2012 10:07 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 3. 5. 2012 10:05 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy