Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Dátum uzávierky: 24. 5. 2012
Program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oblasť: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Územie SR okrem BSK
Charakteristika:

Cieľ pomoci : podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce 

Oprávnení žiadatelia: podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby

Oprávnené aktivity:  prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a/alebo v zahraničí, prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí

Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 50 000 EUR

 


Changed at: 3. 5. 2012 10:24 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 3. 5. 2012 10:24 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy