Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva v rámci schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel
Dátum uzávierky: 21. 9. 2012
Program: Štátna pomoc MPVR SR
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Cieľom poskytovania pomoci farme je podporiť chov včiel a ich opeľovaciu činnosť.

Oprávnený príjemca pomoci: Farma, ktorou je slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa dané podmienky (vid odkaz nižšie).

Výška pomoci: Pomoc možno poskytovať do výšky sadzby na jedno včelstvo stanovenej ministerstvom, ktorá bola stanovená vo výške 2,19 EUR /včelstvo, najviac do výšky 7500 EUR.

Viac informácií a podmienky poskytnutia minimálnej pomoci nájdete na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4791.


Changed at: 30. 8. 2012 14:38 Changed by: ebalazovicova
Created at: 30. 8. 2012 14:34 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy