Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 8.ročník
Dátum uzávierky: 21. 9. 2012
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...Pri výbere projektov budú preferované tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám.

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  • kultúrne inštitúcie
  • samosprávy
  • iniciatívne skupiny občanov.
     

Výška finančnej podpory: do 1 200 EUR.

Viac infomácií na www.cpf.sk a www.tusanampacituchcemezit.sk.


Changed at: 11. 9. 2012 9:38 Changed by: ebalazovicova
Created at: 11. 9. 2012 9:38 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy