Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Všeobecná výzva APVV na projekty výskumu a vývoja
Dátum uzávierky: 21. 1. 2013
Program: Podpora výskumu a vývoja APVV
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Verejná výzva VV 2012 nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja . Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky a tým aj rozhodne, ktorá rada agentúry bude hodnotiť kvalitu projektu.

Oprávnení žiadatelia: Slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Oprávnenými žiadateľmi tak môže byť aj Slovenská akadémia vied, vysoké školy a každý ďalší subjekt, ktorý disponuje osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj.

Uzávierka prijímania žiadostí: 21. január 2013 do 12:00

Viac informácií: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2012


Changed at: 13. 11. 2012 17:11 Changed by: ebalazovicova
Created at: 13. 11. 2012 17:09 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy