Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácie na obstaranie územných plánov pre obce
Dátum uzávierky: 28. 2. 2013
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podpora obstarávania územných plánov obcí poskytovaním dotácií podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Oprávnení žiadatelia: obce

Výška finančného príspevku: Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2013 je 180 000 €.

Viac informácií a formulár žiadosti na http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661


Changed at: 1. 2. 2013 14:34 Changed by: ebalazovicova
Created at: 1. 2. 2013 14:33 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy