Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Visgradsky fond - grant malých projektov
Dátum uzávierky: 1. 6. 2015
Program: Visegrad Fund
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Program podporuje projekty zamerané na nasledovné oblasti:

 • - kultúrna spolupráca (napríklad festivaly, kultúrne podujatia, publikácie);
 • - vedecká výmena a výskum (napríklad konferencie, publikácie);
 • - vzdelávanie (semináre, letné školy, a pod.);
 • - výmena mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež);
 • - cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc);
 • - podpora turizmu (sprievodcovia, veľtrhy a iné).

Oprávnení žiadatelia:

 • - mimovládne a neziskové organizácie;
 • - obce a miestne samosprávy;
 • - verejné školy a univerzity;
 • - výskumné a vedecké inštitúcie;
 • - verejné inštitúcie (okrem tých čo sú priamo dotované štátom).

Partneri projektu musia byť minimálne z troch krajín V4.

Max. finančná čiastka na projekt: €6,000
Max. dĺžka trvania projektu: 6 mesiacov
Termín: 1.jún 2015 (následny termín bude 1.septembra a 1.decembra 2015)

Projektová žiadosť sa predkladá elektronicky cez on-line systém, najneskôr do 11:59.59 a podpísaná papierová verzia musí byť odoslaná v ten istý deň najneskôr do 16:30hod.
 

Bližšie informácie nájdete na stránke Visegrádskeho fondu


Changed at: 1. 6. 2015 10:38 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 5. 2015 9:49 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy