Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Šanca pre mladých prírodovedcov
Dátum uzávierky: 10. 7. 2015
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Allianz vyhlasuje prvý ročník grantového programu Mladí vedci, v ktorom chce podporiť mladých študentov prírodných vied. Cieľom je podpora projektov žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí sa vzdelávajú aj nad rámec študijných povinností a zmysluplne dopĺňajú výučbu o inovatívne a motivujúce aktivity v podobe vedekých krúžkov, workshopov a súťaží.

Medzi ciele projektu patrí inovácia výučby matematiky, fyziky, informatiky, biológie, chémie, ekológie a iných, na pôde základných a stredných škôl a aj v mimoškolskom prostredí. Program podporuje aj vedecké projekty, zamerané na ekológiu a bezpečnosť v doprave. Ďalšou métou projektu je pomáhať deťom rozvíjať sa a napĺňať svoj potenciál.

O samotný grant môžu žiadať základné a stredné školy, občianske združenia a neziskové organizácie, venujúce sa vzdelávaniu detí či vysoké školy, ktorých projekt sa priamo týka vzdelávania žiakov základných alebo stredných škôl. Na projekty je vyčlenená suma vo výške 80 000 eur. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 eur.

Projekt je potrebné podať najneskôr do piatka 10. júla 2015 do polnoci prostredníctvom elektronického formulára na www.Darca.sk. Odporúča sa zaslať projekt skôr, aby ste v prípade chýbajúcich alebo nesprávnych informácií mali možnosť projekt doplniť alebo opraviť.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 9. 7. 2015 13:42 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 7. 2015 11:46 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy