Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Obce a mestá môžu získať bezplatne energetický audit budovy
Program: Ekoobec
Oblasť: Energetika
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Analýza spotreby energie vo vlastných budovách býva nezriedka nad finančné možnosti obcí a miest na Slovensku. Prostredníctvom programu Ekoobec môžu samosprávy získať energetický audit vybranej budovy zadarmo.

Pre obce a mestá je dôležité vedieť, akými úspornými opatrenia môžu ušetriť energie na prevádzke budov vo svojom vlastníctve. Prekážkou sú často najmä financie. Vďaka programu Ekoobec, ktorý vyhlasuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, sa môžu samosprávy do 11. septembra prihlásiť a získať energetický audit vybranej budovy zdarma.


Do programu sa môžu prihlásiť obce a mestá, prípadne organizácie, ktorých zriaďovateľom sú samosprávy. Energetický audit sa ale musí týkať výhradne budov, ktoré sú v ich (nie v súkromnom) vlastníctve a sú využívané obyvateľmi danej obce alebo mesta. Môže ísť napríklad o materskú a základnú školu, obecný/mestský úrad či kultúrny dom.

Vybraná samospráva môže získať zdarma energetický audit jednej budovy až do výšky 2500 eur. Rozpočet programu Ekoobec je 50-tisíc eur. Od obcí a miest sa v stanovenom limite nepožaduje spoluúčasť na financovaní auditu.

Program má motivovať samosprávy, aby zavádzali opatrenia zamerané na znižovanie tepelných strát, výmenu technológií na kúrenie, chladenie či osvetlenie. Audit môžu obce a mestá využiť napríklad v žiadosti o finančnú podporu za týmto účelom zo štrukturálnych fondov EÚ alebo pri realizácii opatrení energetickej efektívnosti prostredníctvom EPC projektov.

Záujemcovia z radov samospráv sa môžu zaregistrovať najneskôr do 11. septembra, kedy je posledný termín na prijímanie žiadostí. Prihlášky následne posúdia odborníci z nezávislej hodnotiacej komisie. Rozhodujúcim kritériom bude potenciál úspor energie prihlásenej budovy.

Odbornými partnermi programu Ekoobec sú Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) a Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES).

Viac informácií získate tu.


Changed at: 13. 8. 2015 13:34 Changed by: elovasikova
Created at: 10. 8. 2015 13:32 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy