Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Academia Istropolitana Nova (AINova) opäť hľadá dobre obnovenú tradičnú architektúru
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Už šiesty ročník súťaže o najlepšie obnovené objekty tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji pripravuje Academia Istropolitana Nova (AINova) vo Svätom Jure v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.
Aj v tomto roku môžu obce, vlastníci domov, správcovia, projektanti alebo realizátori obnovy posielať návrhy a tipy na príkladnú obnovu tradičnej architektúry, prípadne so súhlasom majiteľa alebo správcu prihlásiť projekty do súťaže. Víťazi súťaže vzídu jednak z hlasovania verejnosti, ktoré bude prebiehať na stránke AINovy na jeseň 2015, jednak na základe výberu odbornej poroty.
Objekty prihlásené do súťaže budú hodnotené na základe harmonického pôsobenia obnovy/adaptácie objektu, zachovania pôvodných detailov a konštrukcií, kvality prevedenia prác obnovy a remeselných detailov.
Viac informácií o súťaži a tiež galériu minuloročných víťazov so môžete pozrieť tu.
 


Changed at: 12. 8. 2015 10:19 Changed by: elovasikova
Created at: 12. 8. 2015 10:19 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy