Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko -Slovensko
Dátum uzávierky: 15. 10. 2015
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu.
V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
•    spoluprácu mladých výskumníkov,
•    podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
•    organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
•    podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov (nové).
 
Kompletná informácia o projektoch je uverejnená tu.
Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí je 15. 10. 2015.
 


Changed at: 3. 9. 2015 10:46 Changed by: elovasikova
Created at: 3. 9. 2015 10:45 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy