Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grantový program "Kvalita vzdelávania"
Dátum uzávierky: 20. 10. 2015
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom Grantového programu Nadácie Tatrabanky "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

    INOVATÍVNOSŤ – podporené budú iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

    MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
    PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
    UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.

Uzávierka predkladania žiadostí: 20. október 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu: 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt:5 000 €

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 4. 9. 2015 9:46 Changed by: elovasikova
Created at: 4. 9. 2015 9:46 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy