Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva Nadácie COOP Jednota: Nech sa nám netúlajú (XII. ročník)
Dátum uzávierky: 29. 2. 2016
Program: Nech sa nám netúlajú
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

XII. ročník grantového programu realizuje Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Záujemcovia o udelenie finančného grantu musia vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu na COOP Jednotu, spotrebné družstvo v príslušnom regióne v termíne od 02.11.2015 do 29.02.2016 (rozhodujúci je dátum odoslania).
Návrh súťažného projektu môžu podať všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy, centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti.
Projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí (hlavne deti ZŠ), hľadanie a rozvíjanie mladých talentov, predovšetkým v kultúrnej a umeleckej oblasti a na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí.
Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 500 €.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 12. 10. 2015 10:36 Changed by: elovasikova
Created at: 12. 10. 2015 10:36 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy