Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Prístup na trh - výzva
Dátum uzávierky: 28. 1. 2016
Program: MEDIA
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie:
Charakteristika:

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
Cieľom tejto výzvy je podpora podujatí a činností, ktoré prebiehajú v krajinách i mimo krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
Prístupnými aktivitami sú :
- Prístup európskych audiovizuálnych pracovníkov na ,,fyzické" trhy
- Online nástroje určené audiovizuálnym pracovníkom
- Spoločné európske propagačné činnosti

Uzávierka podávania žiadostí je stanovená na štvrtok, 28. januára 2016.


Žiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

Viac užitočných informácií v slovenskom jazyku nájdete tu.


Changed at: 7. 12. 2015 12:47 Changed by: Martin Lukac
Created at: 7. 12. 2015 12:45 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy