Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Prvá grantová výzva Dunajského fondu
Dátum uzávierky: 29. 2. 2016
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje s podporou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT,a.s., prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 eur.Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.


O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie s ucelenými projektmi alebo aj čiastkovými aktivitami, ktoré sú súčasťou ich dlhodobejších projektov. Projekty musia napĺňať niektorý z týchto cieľov Charty Dunajského fondu: bližší kontakt s riekou; bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt);plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke; spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.


Termín pre podávanie žiadostí je 29. február 2016. Podrobné podmienky grantovej výzvy a formuláre je možné nájsť na webovej stránke www.dunajskyfond.sk. Konkrétne náležitosti k tejto prvej grantovej výzve Dunajského fondu nájdete tu.


Changed at: 3. 2. 2016 12:24 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 2. 2016 12:23 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy