Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016
Dátum uzávierky: 10. 5. 2016
Oblasť: Zdravotníctvo
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu verejného zdravia, zvýšenie verejného povedomia a porozumenia k rizikám súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených podľa „Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba. Žiadosť však obsahuje viacero povinných príloh, preto je potrebné venovať pozornosť aj rozširujúcim informáciám o tejto výzve.

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít na program 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtom roku 2016 je 515. 000,00 eur. Najvyššia výška je 50.000,00 eur. Najnižšia výška je 2.000,00 eur.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 10. 3. 2016 12:05 Changed by: Martin Lukac
Created at: 10. 3. 2016 12:05 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy