Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva č. 12/2016 Fondu na podporu umenia
Dátum uzávierky: 23. 5. 2016
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy: Múzeá a galérie (konkrétne zložky Odborné ošetrenie zbierkových fondov, Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť, Akvizícia múzeí a galérií) a Ochrana zbierkových fondov.

Oprávnení žiadatelia sa líšia podľa konkrétnych zložiek uvedených podprogramov - v tejto veci odporúčame využiť nižšie uvedený Oficiálny dokument.

Prioritou fondu v rámci Programu 6 je posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcií.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 23. mája 2016.

Oficiálny dokument Výzvy č. 12/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

 


Changed at: 13. 5. 2016 9:13 Changed by: Martin Lukac
Created at: 18. 4. 2016 18:48 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy