Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko (Činnosť PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility)
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

V rámci tohto bodu otvorenej výzvy projektu ,,Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko" je možné uchádzať sa o príspevky z celkovo vyčlenenej sumy 16 690 000 EUR, pričom by sa malo jednať o aktivitu PO 2.1 : Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice, aktivitu PO 2.2.1. : Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb s vyhradenými financiami vo výške 10 980 000 EUR alebo aktivitu PO 2.2.2. : Zlepšenie cezhraničných logistických služieb s vyhradenými financiami vo výške 6 938 080 EUR.

Jedná sa o otvorenú výzvu, prebiehajúcu neustále s termínmi podávania žiadostí 31. októbrom a 31. januárom kalendárneho roka.

Oprávnenými žiadateľmi sú : verejné inštitúcie, inštitúcie územného rozvoja a plánovania, štátne podniky so zameraním na verejnú dopravu a samosprávy, regionálne a vyššie územné celky. Žiadatelia sú oprávnení iba v rámci Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

Viac iinformácií nájdete na webovej stránke projektu v anglickom jazyku, prípadne v rovnakom jazyku sa môžete informovať v príručke pre žiadateľa, ktorá je na uvedenom linku šiestou prílohou (,,Applicants Manual").

 

 


Changed at: 9. 8. 2016 13:30 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 8. 2016 10:13 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy