Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko (Činnosť PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti)
Dátum uzávierky: 31. 10. 2016
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

V rámci tohto bodu výzvy projektu ,,Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko" je možné uchádzať sa o príspevky z celkovo vyčlenenej sumy 7 480 765 EUR, pričom by sa malo jednať o aktivitu PO 4.1 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Termín podávania žiadostí je 31. október 2016.

Oprávnenými žiadateľmi sú : verejné inštitúcie, súkromné organizácie slúžiace verejnému záujmu, štátne podniky, cirkvy, európske zoskupenia pre územnú spoluprácu (EGTC), mimovládne organizácie, rozvojové agentúry, samosprávy, regionálne a vyššie územné celky, univerzity a vedecké inštitúcie, komory, organizácie podľa špeciálnych zákonov (asociácie, fondy a pod.) a cirkvy.

Viac iinformácií nájdete na webovej stránke projektu v anglickom jazyku, prípadne v rovnakom jazyku sa môžete informovať v príručke pre žiadateľa, ktorá je na uvedenom linku šiestou prílohou (,,Applicants Manual").

 

 


Changed at: 9. 8. 2016 10:25 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 8. 2016 10:24 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy