Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo - Časť 2
Dátum uzávierky: 17. 1. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie:
Charakteristika:

Táto výzva je zameraná na zlepšenie kvality vzdelávania prácou a učňovstva podporovaním partnerstiev, ktoré sa zahŕňajú podniky, poskytovateľov OVP, iné relevantné zainteresované strany a sprostredkovateľské organizácie s cieľom rozvíjať relevantnejšie, systematickejšie a udržateľnejšie prístupy prenosom poznatkov a získavaním v edomostí z osvedčených modelov a postupov.

Pre časť 2 (Partnerstvá medzi európskou zastrešujúcou organizáciou a jej národnými členmi alebo afiliáciami) oprávnenými žiadateľmi sú : žiadateľom (koordinátorom projektu) musí byť európska zastrešujúca organizácia, ktorá má členov alebo afiliácie najmenej v 12 krajinách zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+, z k torých sa aspoň 6 zúčastňuje na projekte ako partneri.

Oprávnené činnosti : výzva podporuje tiež obmedzený počet projektov realizovaných európskymi zastrešujúcimi organizáciami. Cieľom týchto projektov je podporiť cielené a strategické činností medzi týmito zastrešujúcimi organizáciami na európskej úrovni a ich národnými členmi alebo afiliáciami zameranými na posilnenie partnerstiev v oblasti  OVP – podnikanie zameranými na rozvoj vzdelávania prácou a učňovstvo v miestnom alebo regionálnom kontexte.

Žiadosti musia byť predložené najneskôr 17. januára 2017 do 12.00 hod. (bruselského času).

Viac informácií nájdete v Úradnom vestníku EÚ na oficiálnej webovej stránke projektu Erasmus+.

 


Changed at: 3. 12. 2016 10:14 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 12. 2016 10:06 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy