Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)
Dátum uzávierky: 19. 5. 2017
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Upozornenie:
- Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portál http://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

Oblasti podpory: V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:
- nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),
- nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),
- rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

Oprávnení žiadatelia:
- futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,
- slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.
 
Neoprávnenými subjektmi sú:
- podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,
- mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,
- profesionálne mládežnícke kluby,
- neziskové a mimovládne organizácie,
- podnikateľské subjekty,
- fyzické osoby.

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:
- Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.
Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk;
- elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 10. 5. 2017 9:55 Changed by: Martin Lukac
Created at: 10. 5. 2017 9:54 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy