Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017
Dátum uzávierky: 12. 6. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu či ochrany ich telesného a duševného zdravia, ale aj skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania sú predmetom výzvy na podávanie žiadostí, ktorú v týchto dňoch vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekty môžu byť zamerané aj na ústne a dentálne zdravie žiakov alebo prevenciu alergií a respiračných problémov.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel predstavuje 35-tisíc eur. Maximálna výška finančného príspevku ministerstva na jeden projekt s celoslovenskou pôsobnosťou je 6 000 eur, s regionálnou pôsobnosťou (zapojenie minimálne 7 škôl) 3 000 eur a pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000 eur.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Žiadosť je potrebné predložiť prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy do 12. júna 2017.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 22. 5. 2017 10:22 Changed by: Martin Lukac
Created at: 22. 5. 2017 10:22 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy