Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dátum uzávierky: 5. 3. 2018
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Viac informácií: http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/


Changed at: 5. 1. 2018 14:04 Changed by: ebalazovicova
Created at: 5. 1. 2018 14:04 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy