Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na prihlásenie malých komunitných projektov od BSK
Dátum uzávierky: 2. 7. 2018
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu pre bratislavské komunitné projekty. Výška ich dotácie dosahuje až 5000,- eur. Stačí mať dobrý nápad a podať elektronickú žiadosť, následne ju odoslať aj poštou a v hlasovacom kole sa uvidí, koho idea zožala najväčší úspech. Pre výzvu sú atraktívne projekty podporujúce vzťah k životnému prostrediu, zveľaďovanie prostredia komunít, sociálna pomoc, šport mládeže, kultúra, vzdelávanie. Zapojiť sa samozrejme môžu materské, základné školy, obec, mesto, iná právnická alebo fyzická osoba.

 Viac informácii  http://rozhodni-bsk.sk/


Changed at: 25. 5. 2018 15:52 Changed by: Patricia Balajova
Created at: 25. 5. 2018 15:48 Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy