Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Program: Ľudské zdroje
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom výzvy je zlepšiť kompetenciu a vedomosti detí na základných školách v čitateľskej, matematickej, prírodovednej a informatickej oblasti. Cez podporu rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov bude v deťoch podporovaná aj finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov.

Viac informácii: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d1c0d0fc-5625-4fd4-a347-057f5cdb143e


Changed at: 9. 7. 2018 13:53 Changed by: Patricia Balajova
Created at: 9. 7. 2018 12:02 Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy