Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Reštrukturalizácia vinohradov pre vinársky rok 2019/2020
Dátum uzávierky: 15. 5. 2019
Program: Program rozvoja vidieka SR
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Základné podmienky pre poskytnutie podpory:
Podpora na reštrukturalizáciu vinohradov sa poskytuje len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych plochách, príp. ich kombináciu:
•    zmena odrôd
•    zmena sponu
•    presun vinohradu
•    vyklčovanie vinohradu

Plochy, ktoré majú nárok na podporu:
- Minimálna súvislá vinohradnícka plocha, na ktorej možno vykonať opatrenie reštrukturalizácie, je 0,10 ha.
- Maximálna vinohradnícka plocha, na ktorú vzniká oprávnenie na podporu na reštrukturalizáciu pre jedného žiadateľa na jeden vinársky rok, je 30 ha.

Podpora sa poskytuje vzhľadom na:
•    vyklčovanú plochu (opatrenie vyklčovanie) alebo
•    priemerný počet jedincov viniča reálne vysadených v rámci reštrukturalizácie na reálne zameranú plochu v ha (zmena odrôd, zmena sponu, presun vinohradu).
Tabuľka č. 1

Priemerný počet jedincov viniča vysadených v rámci reštrukturalizácie vinohradu/ha

Podpora v eurách/ha
na opatrenie zmena odrôd, zmena sponu alebo presun vinohradu

Bratislavský kraj

Ostatné kraje Slovenskej republiky

4 000 – 4 449

11 015

16 522

4 450 – 4 899

11 893

17 840

4 900 – 5 349

13 197

19 795

5 350 – 5 799

14 271

21 406

5 800 a viac

14 815

22 222


                                                             

  Tabuľka č. 2

 

Podpora v eurách/ha na opatrenie vyklčovanie vinohradu pri kombinácii s opatrením zmena odrôd, zmena sponu alebo presun vinohradu bez súbežnej výsadby

Bratislavský kraj

Ostatné kraje Slovenskej republiky

2 758

4 136


Kto môže žiadať o podporu: podnikateľ, ktorý prevádzkuje vinohradníctvo na vinohradníckej ploche registrovanej podľa zákona č. 313/2009 Z. z., ktorá je súčasťou vinohradníckych oblastí Slovenského vinohradníckeho regiónu.

 

Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov sa podáva na Pôdohospodársku platobnú agentúru písomne spolu s ďalšími prílohami najneskôr do 15. mája 2019.
Viac informácií na tomto linku.

 


Changed at: 18. 4. 2019 14:06 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 4. 2019 14:05 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy