Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite
Dátum uzávierky: 13. 5. 2019
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ projektu:
Podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov, zamerané na včasnú identifikáciu nápadu trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti v lokalitách s vyššou mierou pouličnej kriminality a zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov miest a obcí.
Oprávnené aktivity: Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov (kamerových systémov) zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí.
Výška dotácie:
Minimálna výška dotácie: 10 000,- eur
Maximálna výška dotácie: 90 000,- eur
Výška spolufinancovania: Minimálne 5% z celkových výdavkov s možnosťou z vlastných zdrojov alebo iných ako verejných zdrojov.
Dátum uzávierky žiadosti: do 45 dní od dňa zverejnenia výzvy (13.5.2019)
Viac informácií tu.


Changed at: 18. 4. 2019 15:24 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 4. 2019 15:24 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy