Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
Dátum uzávierky: 28. 2. 2011
Program: CBC HU-SK
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Oprávnené oblasti podpory:

 • Opatrenie 1.1.2 Podpora podnikateľskej spolupráce
 • Opatrenie 2.1.1 Vodné hospodárstvo
 • Opatrenie 2.1.2 Štúdie, plány a školenia
 • Opatrenie 2.5.1. Širokopásmový internet
 • Opatrenie 2.5.2. Komunikačná dostupnosť, médiá a informačné toky

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie zo štátnej správy
 • samosprávy
 • neziskové organizácie

Oprávnené územie:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Košický samosprávny kraj

Viac informácií ...


Changed at: 2. 12. 2010 11:22 Changed by: tkobela
Created at: 2. 12. 2010 11:15 Created by: tkobela
     
spacer
dummy