Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Pozitívna energia pre šport 2011
Dátum uzávierky: 28. 1. 2011
Program: Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Cieľom programu je podpora výstavby a rekonštrukcie vonkajších športových plôch s celoročným využitím. Program podporuje prestavbu sezónnych športových plôch na celoročné športoviská v regióne užívateľov služieb spoločnosti ZSE Energia, a.s. (kraje Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín).

HLAVNÉ OBLASTI PODPORY

  1. Výstavba nových celoročných športových plôch.
  2. Dobudovanie a dofinancovanie rozostavaných športových plôch s celoročným využitím.
  3. Rekonštrukcia celoročných športových plôch.
  4. Prestavba sezónnych športových plôch na celoročné športové plochy.
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT
  1. Mimovládne organizácie
  2. Školy
  3. Samospráva - mestá a obce

VÝŠKA GRANTU

Minimálna výška grantu na zabezpečenie realizácie schváleného projektu je 3 000 EUR. Maximálna výška grantu je 9 000 EUR. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre projekty spolu, je 90 000 EUR.

Viac informácií...


Changed at: 17. 12. 2010 15:38 Changed by: tkobela
Created at: 17. 12. 2010 15:38 Created by: tkobela
     
spacer
dummy