Sme spoľahlivá agentúra s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a riadenia projektov, školení, čerpania zdrojov EÚ a medzinárodnej spolupráce.

Projekty EUSkoleniaPartneriExperti

Referencie Minimize

Simona Lackova Slovakaid
"Študijnú návštevu ste bravúrne zvládli, ja vám ako agentúre k tomu srdečne gratulujem a opätovne ďakujem, že ste prebrali celú agendu."


Markovič Fedor
"Vážená paní ředitelko dneska jsem obdržel poštu s propagačními materiály od Vás. Moc Vám za ně děkuji. Jenom na okraj - Vámi poslane materiály byly přesně takové, která jsem v daný okamžik hledal. A ještě něco. Letos jsem byl v Modre na Harmonii v době vinobraní bylo to tam moc pekné a pokud mě to zdraví dovolí, rád se tam budu vracet. Na Slovensko zdravím a ještě jednou Vám - ale i všem těm, co se podíleli na vyřizení mé prosby, moc děkuji."


Ing. Daniela Bednárová, RZ ZMOS Horná Torysa
"Srdečne ďakujeme za všetko, čo ste pre nás spravili v súvislosti s prípravou programu pracovnej cesty RZ ZMOS Horná Torysa. Z každej strany počúvam chvály a spokojnosť. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť, obetavosť a profesionalitu."


Irena Fonodová, riaditeľka SAAIC – Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania
„S potešením konštatujem, že na Slovensku sú organizácie, ktoré vedia dlhodobo obstáť v tvrdej medzinárodnej projektovej konkurencii a RRA Senec – Pezinok patrí medzi ne. Oceňujem ich profesionálny prístup k riadeniu i riešeniu projektov financovaných z národných i európskych zdrojov, a najmä trvalú snahu o  udržateľnosť výsledkov a šírenie  inovácií do ďalších krajín.“

Viac referencii

  
spacer

Simona Lackova Slovakaid
"Študijnú návštevu ste bravúrne zvládli, ja vám ako agentúre k tomu srdečne gratulujem a opätovne ďakujem, že ste prebrali celú agendu."


Markovič Fedor
"Vážená paní ředitelko dneska jsem obdržel poštu s propagačními materiály od Vás. Moc Vám za ně děkuji. Jenom na okraj - Vámi poslane materiály byly přesně takové, která jsem v daný okamžik hledal. A ještě něco. Letos jsem byl v Modre na Harmonii v době vinobraní bylo to tam moc pekné a pokud mě to zdraví dovolí, rád se tam budu vracet. Na Slovensko zdravím a ještě jednou Vám - ale i všem těm, co se podíleli na vyřizení mé prosby, moc děkuji."


Ing. Daniela Bednárová, RZ ZMOS Horná Torysa
"Srdečne ďakujeme za všetko, čo ste pre nás spravili v súvislosti s prípravou programu pracovnej cesty RZ ZMOS Horná Torysa. Z každej strany počúvam chvály a spokojnosť. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť, obetavosť a profesionalitu."


Irena Fonodová, riaditeľka SAAIC – Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania
„S potešením konštatujem, že na Slovensku sú organizácie, ktoré vedia dlhodobo obstáť v tvrdej medzinárodnej projektovej konkurencii a RRA Senec – Pezinok patrí medzi ne. Oceňujem ich profesionálny prístup k riadeniu i riešeniu projektov financovaných z národných i európskych zdrojov, a najmä trvalú snahu o  udržateľnosť výsledkov a šírenie  inovácií do ďalších krajín.“


Ing. Monika Krnáčová, Projektový manažér Mestský úrad Pezinok
“Bola som veľmi spokojná, že som sa mohla zúčastniť národného vzdelávacieho workshopu, ktorý bol organizovaný v rámci projektu VISIBLE  Vašou RRA Senec- Pezinok. Oceňujem, že workshop bol zameraný aj na praktickú stránku získavania nových informácií, ktorú sme si mohli otestovať pri interaktívnej VISIBLE hre zameranej na príklady z praxe. Pozitívom bolo, že komunikácia na seminári prebiehala v anglickom jazyku s lektorkou z Veľkej Británie, takže to splnilo dvojitý efekt – získanie nových poznatkov a precvičenie angličtiny v praxi. Organizácia seminára bola zvládnutá na jednotku s veľmi neformálnou a priateľskou atmosférou.“


PhDr. Mária Chaloupková, psychologička a expertka na rovnosť príležitostí
„V uplynulých siedmich rokoch som spolupracovala s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok na viacerých projektoch ako expertka pre rodovú rovnosť a sociálnu inklúziu, ale aj ako psychologička. Išlo najmä o projekty: „Rozvoj strategických akčných  plánov zamestnanosti a budovanie partnerstiev na regionálnej, subregionálnej  a lokálnej úrovni“  (SR 2002.610-15), „Kolektor pracovnej sily– špeciálna personálna agentúra“  (2003-004-995-03-11-59),  “RELLMAS  - Support for Regional and Local Labour Market in FYROM/ Republic of Macedonia” (SAMRS/2007/04/13). S touto agentúrou sa mi pracuje mimoriadne dobre, pretože do projektových tímov vyberá skúsených expertov so zmyslom pre zodpovednosť a tímovú prácu a vytvára podnetnú atmosféru. Toto dodáva pocit radosti a zmysluplnosti pri tvorivej vysokonáročnej  práci typickej pre projekty realizované RRA Senec – Pezinok.“


Mgr.Ján Juran, starosta obce Slovenský Grob
„RRA SP si vysoko vážim za korektnosť, otvorenosť a veľmi prijateľnú cenu za profesionálne spracovanie materiálov.“


Renata Proková, Riaditeľka AJS Management Slovakia s.r.o.
„Naša firma spolupracuje s Regionálnou rozvojovou agentúrou už niekoľko rokov na rôznych národných a medzinárodných projektoch, predovšetkým v oblasti zamestnanosti, regionálneho rozvoja a trhu práce. Spolupráca so všetkými pracovníkmi firmy je na vysokej úrovni, ich odbornosť, entuziazmus a dosahované výsledky boli vždy pre nás impulzom pre ďalšiu spoluprácu. Veríme, že táto spolupráca bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.“


Juraj Poledna, vedúci oddelenia, Slovenská obchodná a priemyselná komory, Slovensko
S Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok máme dlhodobú a plodnú spoluprácu v oblasti podpory pre podnikateľov a ich internacionalizácie. Odbornosť jej zamestnancov vo vývoji a riadení strategických projektov v oblasti zamestnanosti a zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, je cenná pri hľadaní vhodných riešení, spolupráce partnerov a ako zdroj pre mnoho užitočných aktivít v prospech podnikov a  rovnako pre spoločnosť.


Karel Kríž, Projektmanager, Diplom Kaufman, Handwerkskammer Trier
„Sehr geehrte Frau Pavlovova, die Handwerkskammer Trier arbeitete mit der Regionalen Entwicklungsagentur Senec-Pezinok im Rahmen des Leonardo da Vinci Programms zusammen. Unser gemeinsames Projekt hat die Entwicklung von Weiterbildungslehrgängen zur Renovierung und Sanierung von Gebäuden zur Zielsetzung gehabt. Die Zusammenarbeit mit der Regionalen Agentur war durch hohes fachliches Niveau und effektive Organisation aller Projektaktivitäten gekennzeichnet. Wir danken der Agentur und würden auch in der Zukunft gerne weitere Projekte gemeinsam durchführen. Mit freundlichen Grüßen.“


Jozefa Fawcet, trainer and lector, Great Britain
“I would be so interested in working with you again and am very excited to be involved and get to Slovakia again. Really looking forward to working with you both again.”


Hans G. Bauer, facilitator and sociologist of GAB, Munich Germany
“Many thanks for your daily infos, and for your very kind consideration of our questions and problems. Thanks so much for your support and patience.”


Agentúra je členom: Minimize
IS RRA Mandated Body for Twinning projects Esip Basd  
spacer
Partneri Minimize
Squaris            
spacer
dummy